KOLĘDA 15.01 – 19.01. 2018


15.01.2018 (poniedziałek) od godz. 15.00 RÓWNIE, ul. 20 CZERWCA i ul. TARGOWA.

Pierwszy ksiądz Równie od Pana Borowieckiego.

Drugi ksiądz rozpoczyna od mieszkań koło Weterynarii w kierunku ul. 20 czerwca.

Trzeci ksiądz ul. Targowa od strony 11 Listopada w kierunku ul. 20 Czerwca.


16.01.2018 (wtorek) od godz.15.00 KLECIE c.d. i ul. ks OSTAFIŃSKIEGO.

Pierwszy ksiądz Klecie od Pana Rafała Barana.

Drugi ksiądz Klecie od Pana Adama Grzyba. Obaj w kierunku kaplicy.

Trzeci ksiądz ul. ks. Ostafińskiego.


17.01.2018 (środa) od godz.15.00 KLECIE c.d. i ul. SZKOTNIA.

Pierwszy ksiądz Klecie od granicy z Bukową po lewej stronie w kierunku Brzostku.

Drugi ksiądz po prawej stronie drogi, łącznie ze Spółdzielnią i ul. Połaczówka.

Trzeci ksiądz ul. Szkotnia od strony ul. 11 Listopada.


18.01.2018 (czwartek) od godz.15.00 ul. SŁONECZNA

prawa strona od kościoła w kierunku Opacionki. Dwóch księży od początku jeden od końca.


19.01.2018 (piątek) od 15.00 godz.ul. SŁONECZNA

lewa strona od kościoła w kierunku Opacionki. Dwóch księży od początku jeden od końca.