►FOTOGALERIA WTZ


 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku dziękują za wsparcie

 

 

 

Audycja w Radiu Rzeszów

 

 

►Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku proszą o pomoc

 

 

Remont więźby dachowej i wymiana poszycia

Kontakt:

Parafia Rzymsko- Katolicka w Brzostku

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

39- 230 Brzostek

woj. podkarpackie


tel./fax 14 6830 778

e- mail: wtz.brzostek@interia.pl

Nr konta:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie/ oddział w Brzostku
43 858900060080021047890010

 

 

 

 

     Nasze Warsztaty Terapii Zajęciowej rozpoczęły swą działalność 02-01-2002 r.

     Warsztaty mieszczą się w budynku dawnej plebanii, który ma już 200 lat i został zaadoptowany na potrzeby tej placówki.

     Uczestnikami Warsztatów są osoby niepełnosprawne a zadaniem placówki jest ich rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

     W zorganizowanych pracowniach na zajęcia uczęszcza 40 osób z gminy Brzostek i gminy Pilzno.

 

Nasi Uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w pracowniach:

- krawieckiej

- wikliniarskiej

- rolniczej

- ogrodniczej

- stolarsko–technicznej

- hipoterapeutycznej

- gospodarstwa domowego

- rehabilitacyjnej

- ceramicznej

- plastycznej

           

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego czynną osiem godzin dziennie, pięć dni w tygodniu, od godziny 7.00 do 15.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 


 

 

Pracownia wikliniarska

 

     Pracownia wikliniarska wyposażona jest w wiele różnorodnych form do kształtowania wyrobów, taśmę wiklinową i wszelkie niezbędne narzędzia do wyplatania. Placówka posiada własną plantację wikliny, która jest zbierana i sortowana przez naszych uczestników. Wyplatamy przedmioty o charakterze użytkowym i ozdobnym tj. kosze na bieliznę, owoce i drewno, tace, koszyki ozdobne, osłonki na doniczki, flakony, parasolniczki oraz dodatki do stroików i dekoracji. Uczestnicy poznają i doskonalą techniki wyplatania, zdobienia i wykańczania prac. Praca z wikliną wpływa korzystnie na wyobraźnię i poprawia sprawność manualną osób niepełnosprawnych, oraz doskonali umiejętność pracy w zespole. Cierpliwość i koncentracja niezbędna przy wyplataniu wikliny wpływa na stan emocjonalny, niesie satysfakcję i podnosi samoocenę naszych uczestników, którzy czują się doceniani i potrzebni w społeczeństwie. Nasze prace cieszą się dużą popularnością i są wystawiane na kiermaszach, wystawach i konkursach.

 

 

 

 

 


 

 

Pracownia krawiecka

 

     Pracownia krawiecka wyposażona jest w maszyny do szycia i maszynę specjalistyczną Overlock, przybory i przyrządy krawieckie. Specjalizujemy się w wykonywaniu prac haftem krzyżykowym i gobelinowym liczonym oraz na kanwie z nadrukiem. Podopieczni wyszywają obrazy okolicznościowe na I Komunię Św., narodziny dziecka, śluby, rocznice; krajobrazy, obrazy o tematyce religijnej, kwiatowej itp., haftują poduszki, szyją komplety pościeli, obrusy, firanki i ścierki. Ponadto pracownia przygotowuje kostiumy i dekoracje do przedstawień teatralnych wystawianych przez WTZ. Krawiectwo cieszy się dużym powodzeniem wśród naszych uczestników, rozwijając cierpliwość, koncentrację oraz sprawność manualną. Dzięki tym zajęciom osoby niepełnosprawne stają się bardziej samodzielne w życiu codziennym, ucząc się również obsługiwać żelazko i pralkę, a także rozwijają swoje zainteresowania z dziedziny mody i stylu. W rezultacie nasi uczestnicy zwracają większą uwagę na swój wygląd zewnętrzny oraz estetykę odzieży, podnosząc swoją samoocenę i pewność siebie.

 

 

 

 

 


 

 

Pracownia rolnicza

 

     Pracownia rolnicza dostarcza placówce ekologicznych płodów rolnych dla pracowni gospodarstwa domowego oraz zajmuje się gromadzeniem paszy dla koni wykorzystywanych do hipoterapii. Ponadto uczestnicy pracowni dbają o estetyczne otoczenie placówki, wykonując prace porządkowe i pielęgnacyjne w ogrodzie, sadzie itd. Pracownia jest doskonale wyposażona we wszelkie niezbędne maszyny i sprzęty rolnicze, a przy uprawach stosowane są tylko nawozy pochodzenia naturalnego. Nasi uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu ekologicznej uprawy roślin i ich pielęgnacji oraz uczą się obsługi urządzeń stosowanych w rolnictwie. Rozwija to ich samodzielność, jako że wielu z nich pochodzi z rodzin posiadających gospodarstwa rolne. Zajęcia w pracowni rozwijają także umiejętność współpracy w grupie, poprawiają kondycję fizyczną i psychiczną uczestników oraz są doskonałą metodą integracji.

 

 

 

 

 


 

 

Pracownia ogrodnicza

 

     Pracownia ogrodnicza koncentruje się na uprawie warzyw, owoców oraz roślin ozdobnych na terenie WTZ. Uczestnicy pracowni samodzielnie przygotowują rozsady, przygotowują grządki oraz pielęgnują ogród warzywny. Pozyskiwane plony wykorzystywane są głównie przez pracownię gospodarstwa domowego do przygotowania posiłków oraz przetworów na okres zimowy. Na niewielkich plantacjach uprawiane są maliny i truskawki, natomiast w tunelach foliowych sadzone są pomidory, ogórki i nowalijki. Uzyskiwane plony wzbudzają podziw odwiedzających placówkę oraz są źródłem dumy dla podopiecznych pracowni ogrodniczej. Jej uczestnicy dbają również o estetyczny wygląd placówki, pielęgnując trawniki, krzewy ozdobne i rabaty otaczające budynek WTZ. Zajęcia w pracowni ogrodniczej świetnie sprawdzają się jako forma rehabilitacji fizycznej i społecznej osób niepełnosprawnych, a nabyte umiejętności są wykorzystywane przez naszych uczestników do pielęgnacji własnych działek warzywnych i ogrodów.
 

 

 

 

 


 

 

Pracownia stolarsko-techniczna

 

     Pracownia stolarsko-techniczna wyposażona jest w maszynę wieloczynnościową stolarską DYMC-8 oraz wiele innych elektronarzędzi stosowanych przy obróbce drewna. W pracowni stolarsko-technicznej uczestnicy pod nadzorem instruktora wykonują meble z płyty wiórowej (biurka, szafki, regały, komody itp.) oraz różne ozdobne i użytkowe wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych. Ponadto wykonywane są wszelkie ramki do prac oraz elementy wykorzystywane w innych pracowniach. Podopieczni ćwiczą umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami i właściwego wykorzystania materiałów, uczą się obsługi elektronarzędzi i urządzeń będących na wyposażeniu pracowni, poznają różne techniki stolarskie. Uczą się jak malować, lakierować, konserwować i zabezpieczać drewno i wyroby z drewna przed zniszczeniem. Nabywają umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy i życiu codziennym.

 

 

 

 

 


 

 

Hipoterapia

 

     Zajęcia z hipoterapii prowadzone są na konikach polskich będących własnością placówki. Uczestnicy biorą czynny udział w opiece nad końmi i przygotowaniu ich do jazdy (czyszczenie, karmienie, prace porządkowe), ucząc się w ten sposób odpowiedzialności za zwierzęta. Osoby niepełnosprawne są oprowadzane na koniu, jeżdżą na lonży lub odbywają krótkie spacery w terenie. Jazda konna jest bardzo atrakcyjną formą rehabilitacji, która wspiera i uzupełnia ćwiczenia z fizjoterapeutą. Zajęcia na koniu ćwiczą wszystkie grupy mięśni, polepszając kondycję fizyczną osób niepełnosprawnych i stanowiąc urozmaicenie pobytu w WTZ. Ponadto kontakt z końmi wpływa korzystnie na stan emocjonalny uczestników, pomagając w wyciszeniu, akceptacji własnych ograniczeń i zapewniając ruch na świeżym powietrzu. U niektórych podopiecznych jazda konna przerodziła się w pasję.

 

 

 

 

 


 

 

Pracownia gospodarstwa domowego

 

     Pracownia gospodarstwa domowego odgrywa ogromną rolę w kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wyraźnie zwiększając ich samodzielność życiową. Uczestnicy uczą się tutaj przygotowania posiłków, poznają zasady zdrowego odżywiania, nabywają umiejętności z zakresu przetwarzania owoców i warzyw oraz zapoznają się z obsługą urządzeń i sprzętów kuchennych. Zwiększa to ich niezależność od rodziny i opiekunów oraz podnosi jakość życia. Zajęcia pozwalają również na rozwijanie zainteresowań z zakresu pieczenia ciast, przygotowania deserów i dekorowania potraw, wdrażane są nawyki estetycznego spożywania posiłków i kulturalnego zachowania się przy stole.

 

 

 

 

 


 

 

Pracownia rehabilitacyjna

 

     WTZ w Brzostku dysponują pracownią rehabilitacyjną wyposażoną w różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny. Poza rehabilitacją zawodową i społeczną w poszczególnych pracowniach podopieczni warsztatu poddawani są także ćwiczeniom ruchowym na sali gimnastycznej. Mają one na celu poprawę sprawności fizycznej niezbędnej do prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez fizjoterapeutę, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich.

     Uczestnicy biorą też udział w zajęciach sportowych takich jak: siatkówka, koszykówka, ringo, tenis stołowy. Takie formy zajęć pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie się od typowych zajęć tematycznych. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Do dyspozycji uczestników w sali rehabilitacyjnej jest: rower treningowy, materace, drabinki, przyrządy i przybory. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu ćwiczą na podwieszkach w tak zwanym „UGUL- u”.

 

 

 

 

 


 

 

Pracownia ceramiczna

 

     W pracowni ceramicznej wykonujemy przedmioty użytkowe i ozdobne przy użyciu gliny kamionkowej, szamotki, lejnej itp. Glina jest materiałem plastycznym, który stwarza uczestnikom nieograniczone możliwości realizacji swoich pomysłów, kształtując wyobraźnię twórczą oraz usprawniając zdolności manualne. Ponadto różnorodność stosowanych technik sprawia, że każda osoba niepełnosprawna niezależnie od stopnia deficytu znajdzie dla siebie jakieś zajęcie. Zajęcia w pracowni ceramicznej rozwijają cierpliwość i staranność, koordynację wzrokowo – ruchową oraz wpływają korzystnie na samoocenę naszych uczestników. Pracownia ceramiczna wyposażona jest w formy gipsowe ułatwiające kształtowanie wyrobów garncarskich, prasę do gliny, toczki oraz piec ceramiczny do wypalania wykonanych prac. Uczestnicy poznają także techniki dekorowania ceramiki przy użyciu m.in. liści, korzeni, serwetek, stempli, dłutek itd. Wykorzystujemy także szkliwa i angoby. Gotowe prace garncarskie wystawiane są na kiermaszach i wystawach oraz biorą udział w konkursach, gdzie cieszą się dużym zainteresowaniem.

 

 

 

 

 


 

 

Pracownia plastyczna

 

     Pracownia plastyczna jest miejscem w którym uczestnicy tworzą wiele ciekawych prac za pomocą różnych technik plastycznych między innymi kolorowanie, malowanie farbami plakatowymi, akrylowymi, przeznaczonymi do szkła. Wykonują kartki, zaproszenia, podziękowania okolicznościowe, a także odlewy gipsowe, którym potem nadają barwy. Tworzą prace za pomocą kulek z bibuły, forniru, kolorowych gazet, oraz stroiki okolicznościowe. Atutem pracowni jest technika decoupage. Eksponujemy w ten sposób przedmioty użytku codziennego w interesujący sposób - postarzając i ozdabiając butelki, pudełka, deski do krojenia, serwetniki.

     Każdy znajduje dla siebie taką technikę, dzięki której może realizować pomysły. Celem zajęć w pracowni plastycznej jest pobudzanie wyobraźni i fantazji twórczej, kształtowanie potrzeb estetycznych, a także dokładności i cierpliwości.

 

 

 

 

 


►FOTOGALERIA WTZ