[ str 11] [ str 10 ] [ str 9 ] [ str 8 [ str 7 ]  [ str 6 ]  [ str 5 ]  [ str 4 ]  [ str 3 ]  [ str 2 ]  [ str 1 ]„Nieśmy radość i miłosierdzie dzieciom na Madagaskarze”
    W dniu wspomnienia męczeństwa św. Szczepana po uroczystym błogosławieństwie i rozesłaniu, tegoroczni „kolędnicy misyjni” wyruszyli do domów naszej parafii, aby głosić radość Narodzenia Syna Bożego i nieść pomoc materialną swoim rówieśnikom z Madagaskaru.
     Wszyscy, którzy otworzyli drzwi kolędnikom misyjnym zostali obdarowani radością wiary. Wspierając materialnie misje otworzyli drzwi szkół, ochronek i kościołów przed dziećmi na Madagaskarze.
        Składamy gorące podziękowania wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację  tego dzieła.


25 grudnia 2015 – Uroczystość Bożego Narodzenia.


Gwiazdy Narodzenia nie szukaj na niebie,

Chmury codzienności mogły ją przesłonić,

Trzeba abyś tylko głębiej spojrzał w siebie,

w tobie Bóg się rodzi, więc nie pytaj o nic      (Ks. Jan Wal)


Tradycyjną Pasterkę w brzosteckim kościele parafialnym koncelebrowali: ks. Jan Cebulak, ks. Bogdan Stanaszek, ks. Grzegorz Kamiński, ks. Dariusz Porzuczek. w słowach wygłoszonym na rozpoczęcie Mszy Św. i podczas homilii księża powiedzieli m.in.: …Boże Narodzenie tak naprawdę dokonuje się w człowieku, kiedy zwycięża w jego sercu Chrystus(…). Bóg stał się człowiekiem i otworzył nam drogę do Ojca i jest to niewyobrażalna Prawda o Miłości Boga do człowieka (…). Na zakończenie Pasterki ks. Proboszcz złożył życzenia: błogosławionych Świąt oraz pełnej obfitości Bożego Miłosierdzia w tym Roku Świętym Jubileuszowym. Niech ten dar zagości w naszych sercach i w naszych rodzinach.


8 grudnia – rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia Papież Franciszek otworzył w ten dzień Święte Drzwi, które są symbolem Roku Jubileuszowego oraz łaski okolicznościowego Odpustu. Papież w bulli zapowiadającej Jubileusz podkreśla m.in.: Odpust jest doświadczeniem świętości Kościoła, który ma udział we wszystkich dobrodziejstwach płynących z odkupienia Chrystusa, aby przebaczenie rozciągnęło się aż do ostatecznych skutków, do których dociera miłość Boga. Dlatego papież Franciszek prosi: Żyjmy intensywnie Jubileuszem, prosząc Ojca o przebaczenie grzechów i o udzielenie miłosiernego Odpustu.11 listopad – Narodowe Święto Niepodległości. Dzień 11 XI 1918 r.rozpoczął trudną drogę wybicia się Polski na niepodległość po 123 latach niewoli. Jest to najważniejsza data w dziejach Polski i Polaków, a tym samym największe święto narodowe. Uroczystości gminne i parafialne rozpoczęły się przed pomnikiem katyńskim i smoleńskim na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku, gdzie złożone zostały wieńce m.in. przez Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego. Następnie zebrani udali się do świątyni na czele licznych pocztów sztandarowych. Uroczystą Mszę św. za Ojczyznę i homilię wygłosił ks. Proboszcz Dr Jan Cebulak. Treść kazania skupiona była wokół służby dla dobra Polski. Potem była część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Januszkowicach. Potem poczty sztandarowe i zebrani udali się oddać hołd w miejscach pamięci takich jak: Pomnik Żołnierzy Polski Podziemnej i Mieszkańców Brzostku Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1945; Tablicę upamiętniającą Brzosteckich Strzelców wyruszających pod rozkazy Józefa Piłsudskiego w 1914 r.; pamiątkową Tablicę OfiarPacyfikacji z 20 VI 1944 r.; Pomnik Księcia Mieczysława Woronieckiego i Powstańców Brzosteckich z XIX w. w tych miejscach składano wieńce i zapalone znicze.1 listopad – Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół W tym dniu oddaje cześć Świętym w sposób szczególny, prosząc Ich o wstawiennictwo u Boga. Osiągnęli Oni świętość idąc przez życie różnymi drogami i w różnym czasie, ale wszyscy czerpali ze źródła Chrystusowej łaski i nauki. Na historycznym cmentarzu w Brzostku, pośród licznie zgromadzonych wiernych, odprawili szczególne nabożeństwo za wszystkich wiernych zmarłych nasi kapłani: Ks. Proboszcz Dr Jan Cebulak, Ks. Rodak Marek Urban, Ks. Damian Czyżewski, Ks. Grzegorz Kamiński, Ks. Dariusz Porzuczek.14 września – Odpust Parafialny. W uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego mamy nasze parafialne święto – ODPUST. Uroczystą Sumę odpustową koncelebrowali: Ks. Andrzej – Misjonarz z Ekwadoru, Ks. Marek Marcićkiewicz, Ks. Szymon Nosal oraz Księża z brzosteckiego Dekanatu. W homilii Ks. Misjonarz powoływał się na wieloaspektową symbolikę Krzyża Świętego w kontekście niewysłowionego cierpienia Jezusa Chrystusa oraz odkupienia człowieka. Krzyż – to chrześcijańska świętość! Na zakończenie Eucharystii Ks. Proboszcz Jan Cebulak podziękował wszystkim Kapłanom za posługę duszpasterską oraz parafianom za pomoc w przygotowanie uroczystości. Następnie była procesja wokół świątyni i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.13 września – Wieczór Fatimski. Tradycyjnie w przeddzień Odpustu parafialnego zebrali się wierni na wieczorne nabożeństwo fatimskie. Najpierw była uroczysta Msza św. koncelebrowana przez: Ks. Andrzeja – Misjonarza z Ekwadoru, Ks. Dziekana Edwarda Pasionka, Ks. Dr. Jana Cebulaka oraz Księży Dekanatu Brzostek. Ks. Misjonarz wygłosił też homilię, w której podkreślił doniosłe znaczenie Matki Bożej w ziemskim życiu Jezusa Chrystusa, całego Kościoła oraz każdego człowieka. Potem była procesja różańcowa ulicą Słoneczną i Szkolną oraz również pod pomnik św. Jana Pawła II. Uroczystość zakończyła się błogosławieństwem w świątyni.30 sierpnia Dożynki gminno-parafialne w Brzostku. Na terenie wspaniałego kompleksu Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku miały miejsce uroczystości dziękczynne za zbiory. Mszę św. koncelebrowaną odprawiali: Ks. Proboszcz parafii Brzostek Dr Jan Cebulak oraz Ks. Proboszcz parafii Siedliska-Bogusz Ryszard Radoń. Na końcu nabożeństwa ksiądz celebrans poświęcił przepiękne wieńce dożynkowe wykonane przez poszczególne sołectwa. Następnie była prezentacja wieńców oraz dalszy ceremoniał dożynkowy prowadzony przez gminne władze samorządowe.


 6 sierpnia Święto Przemienienia Pańskiego. Odpust w Bukowej.


 4 czerwca Uroczystość Bożego Ciała.


 11 -13 maja Dni krzyżowe. Procesje w Bukowej.


 


 

12 kwietnia Około sto tysięcy pielgrzymów uczestniczyło w tegorocznym Święcie Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Przybyli oni do tego świętego miejsca z ponad trzydziestu krajów świata. Również w tych uroczystościach brali udział nasi parafianie wraz z ks. Krzysztofem. W czasie Święta Miłosierdzia Msze św. koncelebrowało 219 kapłanów, a w konfesjonałach posługiwało 110 spowiedników. Mszy św. o godz. 10:00 przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. - Dzisiaj, w 2 Niedzielę Wielkanocną, nazwaną przez Ojca Świętego Jana Pawła II Niedzielą Miłosierdzia w sposób szczególny sławimy Miłosierdzie Boże. Dzięki niemu jesteśmy ludźmi nadziei w naszym niełatwym świecie. Jesteśmy ludźmi nadziei w obliczu wszystkich wojen, cierpienia i śmierci; w obliczu nieporozumień i niedopowiedzeń – mówił.

źródło: internet
[zobacz więcej]
 

10 kwietnia – 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ i 5. ROCZNICA KATOSTROFY SMOLEŃSKIEJ. Okolicznościową Mszę św. odprawił i homilię wygłosił Ks. Proboszcz Jan Cebulak. Kazanie nawiązywało do ogromu tragedii Polaków - Patriotów zamordowanych w 1940 r. na nieludzkiej ziemi sowieckiej przez ludobójczy system komunistyczny. W tamte lata wplata się współczesny dramat Polski z 10 IV 2010 r., kiedy Prezydent RP Lech Kaczyński i 95 Osobistości zginęło w pamiętnej katastrofie. A przyczyny tej tragedii nadal nie są wyjaśnione, a wręcz zakłamywane. Po zakończonej Mszy św. wszyscy udali się na teren WTZ pod Pomnik Katyński i Smoleński, aby oddać hołd Ofiarom. Tam Ks. Proboszcz poprowadził modlitwę. Na zakończenie wiązanki kwiatów i zapalone znicze złożyły delegacje pod przewodnictwami: Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego, Przewodniczącego RM Daniela Wójcika, Radnego PowiatuKazimierza Sarny, były też poczty sztandarowe i delegacje: Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Brzostku. Przeżyta uroczystość przypomina nam, że pamięć i modlitwa mają wymiar ponadczasowy i budujący patriotyczną nadzieję.

 


 

7 kwietnia – w głębokiej zadumie i licznie zgromadzeni pożegnaliśmy Śp. Jadwigę Urban. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Ks. Biskup Edward Białogłowski, a w koncelebrze uczestniczyło ponad 80 Kapłanów z diecezji rzeszowskiej. Homilię wygłosił Ks. Krzysztof Tyburowski, który wskazał na Bożą logikę i Bożą prawdę o ludzkim cierpieniu w kontekście długoletniej i ciężkiej choroby Śp. Jadwigi Urban oraz Jej śmierci w Wielki Piątek. Na zakończenie Mszy św. Ks. Marek Urban, we wzruszających słowach, podziękował najpierw swej Śp. Mamie oraz swej rodzinie, kapłanom i wszystkim, którzy pomagali ulżyć w cierpieniu Zmarłej. Podziękował też wszystkim przybyłym. Potem kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz parafialny.5 kwietnia – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Tradycyjnie o godzinie 6:00 rano rozpoczęła się rezurekcyjna procesja wokół świątyni. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA! Uroczystą Mszę św. celebrował Ks. Proboszcz Jan Cebulak. Wygłosił też homilię, która w pierwszej części nawiązywała do  Ewangelii wg św. Jana (20,6-9): Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten drugi uczeń, który dotarł wcześniej do grobu. A gdy zobaczył, uwierzył. W drugiej części homilii Ks. Proboszcz cytował słowa św. Jana Pawła II odwołujące się do wartości sakramentalnego małżeństwa, rodziny i poczętego życia, Bożej miłości, sprawiedliwości i uczciwości. Kaznodzieja mówił o zagrożeniach dla tych chrześcijańskich wartości w Polsce, gdyż m.in. uchwala się złe ustawy. Przypomniał również tym, że w wielu krajach świata morduje się i prześladuje katolików. Na zakończenie Mszy św. Ks. Jan Cebulak podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia Triduum i Rezurekcji oraz złożył zgromadzonym świąteczne życzenia.


Zobacz więcej zdjęć
(Foto: Paweł Batycki, Mateusz Młyniec, Mateusz Domaradzki)

Wszystkim drogim Parafianom życzymy wielu łask Bożych Zmartwychwstałego Pana oraz radości wielkanocnej, miłości i życzliwości w rodzinach. Życzymy mocnej wiary, niezłomnej nadziei, która wszystko przetrzyma i nie pozwoli nam odłączyć się od miłości Chrystusowej. Dziękujemy serdecznie za wszelkie dobro wobec naszej wspólnoty, zapewniamy o modlitwie przed Panem.

 


 

4 kwietnia – Wielka Sobota – to czas oczekiwania i adoracji Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji nad symbolicznym grobem. To również czas tradycyjnego poświęcenia pokarmów spożywanych podczas wielkanocnego śniadania. Natomiast wieczorem miała miejsce Liturgia Wigilii Paschalnej składająca się z trzech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej oraz Eucharystii. Uroczystą koncelebrę sprawowali: Ks. Proboszcz Jan Cebulak, Ks. Prof. Bogdan Stanaszek, Ks. Krzysztof Moszyński oraz Ks. Damian Czyżewski, który również wygłosił homilię. Przypomniał o krwi baranka i passze Żydów przed wyprowadzeniem z niewoli egipskiej. Tym samym nawiązał do Krwi Jezusa Chrystusa przelanej na Krzyżu i Nowym Przymierzu. Wielka Sobota to ostatni dzień Triduum Paschalnego.


Zobacz więcej zdjęć
(Foto: Paweł Batycki)

 


 

3 kwietnia – Wielki Piątek  – czas powagi i rozpamiętywania męki oraz śmierci Pana Jezusa. Wieczorem wierni uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej prowadzonej przez Ks. Krzysztofa Moszyńskiego, który przewodniczył też Liturgii Męki Pańskiej. Homilię wygłosił Ks. Dariusz Porzuczek - nawiązał do ponadczasowej symboliki KRZYŻA. Następnie po adoracji KRZYŻA i Komunii św. nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, gdzie trwa adoracja.


Zobacz więcej zdjęć
(Foto: Paweł Batycki)

 


 

2 kwietnia 2015 – Wielki Czwartek W godzinach wieczornych odprawiono Mszę Wieczerzy Pańskiej upamiętniającej ewangeliczne wydarzenia z Wieczernika. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Proboszcz Jan Cebulak. Kazanie nawiązywało do przypadającej w tym dniu 10 rocznicy odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca oraz ustanowionych przez Chrystusa sakramentów. DAR i TAJEMNICA, to najkrótsza charakterystyka sakramentu kapłaństwa, który jest ściśle związany z Eucharystią. Czy doceniamy wielkość TYCH DARÓW jakie pozostawił nam Jezus Chrystus? Czy w naszym kraju nie ma sił dążących do zniszczenia polskiej rodziny i polskiej kultury…? Przed zakończeniem Liturgii przedstawiciele stowarzyszeń katolickich i grup modlitewnych złożyli życzenia czcigodnym Księżom oraz podziękowali Im za wielką posługę duszpasterską w naszej parafii. Potem Najświętszy Sakrament przeniesiono do ciemnicy.
Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne tradycyjna Droga Krzyżowa została odprawiona w świątyni.


Zobacz więcej zdjęć
(Foto: Paweł Batycki)

 


 

1 kwietnia 2015 – w przeddzień 10 rocznicy odejścia do Domu Ojca papieża Jana Pawła II miała miejsce okolicznościowa pielgrzymka i Msza św. Corocznie młodzież wraz z nauczycielami, dyrekcją, księdzem i sympatykami Zespołu Szkół im. Jana Pawła II uczestniczyła w pielgrzymce z Kleci do Brzostku, aby oddać hołd swemu Patronowi. Po przybyciu do świątyni Mszę św. odprawił Ks. Damian Czyżewski – katecheta w Zespole Szkół i współorganizator uroczystości. Podczas homilii Ks. Damian nawiązał do wielkiego dorobku św. Jana Pawła II (o którym często zapominamy) oraz do wielkiej WARTOŚCI ŻYCIA , od poczęcia aż do naturalnej śmierci – czego tak bardzo bronił polski Papież. W tym duchu była też prezentacja multimedialna po Mszy św.

 


 

29 marca 2015  - w Niedzielę Palmową Kościół wspomina tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Podczas każdej Mszy św. był przedstawiony opis Męki Pańskiej wg Św. Marka. Tradycyjnie przed Sumą poświęcono palmy. Niedziela Palmowa rozpoczyna w kościelnej liturgii Wielki Tydzień. Rozważamy w nim wydarzenia związane ze Świętym Triduum.


Zobacz więcej zdjęć
(Foto: Paweł Batycki)

 


 

27 marca 2015 - piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadził ks. Krzysztof, natomiast rozważania Stacji Męki Pańskiej przygotowali nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej z Brzostku. Nabożeństwo uświetniły pieśni w wykonaniu młodzieżowej scholii parafialnej.

 


 


  [ do góry ]