[ str 11] [ str 10 ] [ str 9 ] [ str 8 ] [ str 7 ] [ str 6 ] [ str 5 ] [ str 4 ] [ str 3 ] [ str 2 ] [ str 1 ]


 

26 grudnia 2012 r.

KOLĘDNICY MISYJNI 2012 -„DZIELMY SIĘ WIARĄ- JAK CHLEBEM”

Zatrzepotały skrzydła aniołów, pochyliły się królewskie korony, pastuszkowie rzucili czapki z głów….Kolędnicy Misyjni zapukali do drzwi, aby dzielić się z nami radością Dobrej Nowiny. Przyszli z błogosławieństwem i życzeniami, uśmiechem Maryi tulącej Dzieciątko i ufnym spojrzeniem dobrego Józefa”. Tradycyjnie w dniu św. Szczepana- 26 XII 2012r. po uroczystym błogosławieństwie i rozesłaniu liczne grupy kolędnicze ze szkoły w Brzostku i Nawsiu Brzosteckim wyruszyły, by kolędować w domach naszej parafii. Śpiewali kolędy i opowiadali o trudnym losie dzieci wietnamskich. „Diu doi” – „pył ulicy” – tak nazywa się biedne dzieci w Wietnamie. Aby przeżyć, muszą żebrać lub pracować. Czyszczą buty, myją szyby samochodowe, zbierają złom, przeszukują kosze na śmieci. Wiele z nich mieszka w górach, mają daleko do szkoły lub kościoła, są pozostawione same sobie, a często muszą się np. opiekować niepełnosprawnymi rodzicami. Jedna trzecia dzieci cierpi z powodu niedożywienia i złych warunków sanitarnych. To właśnie im w tym roku pomagali mali kolędnicy misyjni. W dowód wdzięczności za przyjęcie i złożone ofiary kolędnicy pozostawili w każdej rodzinie pamiątkę – tym razem był to domek wietnamski.

Owocem wiary jest miłość- niech więc miłość jakiej uczy nas Jezus - Syn Boży wynagradza trud tych dzieci, rodziców, katechetów i wszystkich życzliwych i hojnych parafian.

Marzena Grygiel

 

 

 


 

11 listopada 2012 r. w Kościele Parafialnym w Brzostku miały miejsce gminne obchody Święta Niepodległości. Zasadniczą część uroczystości stanowiła Msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona . Uczestniczyli w niej liczni mieszkańcy Brzostku, władze samorządowe, kombatanci, dyrektorzy szkół wraz z dziećmi i młodzieżą, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych i innych miejscowych organizacji. Okolicznościowe słowo wstępne przed Mszą wygłosił proboszcz parafii ks. dr Jan Cebulak, a kazanie ks. Dariusz Porzuczek.

Po Mszy św. dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Januszkowicach zaprezentowali w kościele piękny program artystyczny pt. „Jak Polska odzyskała Niepodległość”. Tekst scenariusza i reżyserię widowiska opracowali nauczyciele z miejscowej szkoły: Barbara Szczucińska, Sylwia Baran i Dariusz Dziedzic. Scenografię przygotowała Wanda Jamróz, zaś oprawę muzyczną Maria Przewoźnik i Paweł Wiejowski. Na uwagę zasługuje fakt, iż młodzież wystąpiła w galowych strojach, do których przypięto białoczerwone kotyliony. Prezentowały się zarówno dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, jak i młodzież gimnazjalna, którzy w ciekawy, nowatorski sposób, w formie lekcji historii, ukazali drogę Polaków do Niepodległości. Uczniowie byli znakomicie przygotowani. Oprócz recytacji, śpiewali patriotyczne pieśni, przy akompaniamencie skrzypiec i trąbki. Występ zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego, który został wykonany w całości.

Po występie artystycznym poczty sztandarowe oraz zebrani mieszkańcy przemaszerowali w takt pieśni patriotycznych granych przez Kapelę Ludową Brzostowianie na obiekty Jana Pawła II. Tam poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem upamiętniającym Golgotę Wschodu.

 

 

►Zobacz więcej zdjęć

 


 

1 listopada 2011 r. po Mszy św. o godz. 14.00 odbyła się procesja na cmentarz, podczas której modliliśmy się za naszych bliskich zmarłych. Kościół w tym dniu oddaje cześć wszystkim świętym, a szczególnie tym bezimiennym, którzy już osiągnęli chwałę nieba.

Codziennie, w dniach od 1 do 8 listopada wierni mogą uzyskać odpust zupełny, który ofiarowuje się za zmarłych. W tym celu należy pobożnie nawiedzić cmentarz i odmówić, choćby w myśli, modlitwę za zmarłych. Oprócz tego wymagane jest zachowanie zwyczajnych warunków odpustu, jak spowiedź sakramentalna, stan łaski uświęcającej, przyjęta Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Modlitwa i ofiarowanie odpustu za zmarłych jest o wiele ważniejsze niż wszelkie zewnętrzne przejawy pamięci.

 

 

►Zobacz więcej zdjęć

 


 

27 października 2012 roku w Katedrze Rzeszowskiej przez włożenie rąk i modlitwę Księdza Biskupa Kazimierza Górnego 15 alumnów VI roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie otrzymało sakrament święceń diakonatu. Wśród nowo wyświęconych diakonów znalazł się nasz parafianin – Patryk Smoleń.

Sakrament święceń to dla Kościoła dzień wyjątkowy, w którym szczególnie dostrzega się sens i potrzebę powołania do służby kapłańskiej. Ten wyjątkowy dzień ukazał wszystkim, że misja diakona polega przede wszystkim na głoszeniu Słowa Bożego, posłudze przy ołtarzu oraz pełnieniu dzieł miłosierdzia wobec ludzi, którzy są w potrzebie. W Ewangelii, która została odczytana podczas liturgii usłyszeliśmy słowa Chrystusa: „Kto by chciał mi służyć niech idzie za Mną a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa.”

Niech te słowa będą wyznacznikiem posługi diakońskiej. Polecamy modlitwie diakonów naszej diecezji, aby uzdolnieni łaską Ducha Świętego wiernie wypełniali otrzymaną misję i przez to dobrze przygotowali się do święceń kapłańskich.

Święcenia diakonatu otrzymali: Rafał Grzesik (Smolarzyny arch. przemyska), Przemysław Jamro (Gorlice Narodzenie NMP), Paweł Karczmarczyk (Nowa Wieś k. Zaczernia), Rafał Kłos (Bratkowice), Krzysztof Książek (Grodzisko Strzyżowskie), Dominik Leniart (Rzeszów – Św. Michała), Paweł Martyka (Rzepiennik Suchy diec. tarnowska), Jakub Nagi (Kryg), Paweł Pietraszek (Miłocin), Arkadiusz Puzio (Malawa), Mateusz Rachwalski (Bystrzyca), Patryk Smoleń (Brzostek), Wojciech Środoń (Nowa Wieś k. Czudca), Mariusz Uryniak (Niebylec),Łukasz Węglowski (Widełka)

 

►Zobacz więcej zdjęć

 


 

29 września 2012 roku Anna Michalina Zięba, z domu Grzebieniowska, obchodziła setną rocznicę urodzin. Jubileusz rozpoczął się o godzinie jedenastej Mszą świętą, którą sprawował proboszcz parafii brzosteckiej ksiądz Prałat Jan Cebulak. Po Mszy św. Jubilatka wraz z rodziną i zaproszonymi gośćmi udała się do Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

 

 

►Zobacz więcej zdjęć

 


 

14 września 2012 roku, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodziliśmy doroczny odpust. Uroczystej sumie, która była zarazem Mszą świętą dziękczynną za półwiecze kapłaństwa, przewodniczył sam Ksiądz Jubilat Szymon Nosal, a kazanie wygłosił ks. prof. Bogdan Stanaszek. Uroczystość zakończyła się procesją i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

 

Ks. Szymon Nosal urodził się 19 lipca 1938 roku w Nawsiu Brzosteckim. W roku 1955, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, rozpoczął studia na politechnice w Krakowie, a następnie w latach 1956-1962 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, gdzie 17 czerwca 1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Bardy. Przez 9 lat pracował jako wikariusz, w różnych parafiach diecezji przemyskiej. W roku 1971 został posłany przez bpa Ignacego Tokarczuka do Gwizdowa-Biedaczowa, z poleceniem utworzenia tam parafii i wybudowania kościoła. Przeżył tam już 41 lat. Najpierw przez 37 lat jako proboszcz, a ostatnio jako emeryt. Można powiedzieć, że więcej niż połowę swego życia poświęcił tamtejszym ludziom, tworząc i budując wszystko od podstaw. Za te prace w bardzo trudnych warunkach, razem z wiernymi, był prześladowany przez władze PRL-u, ale nie dał się im złamać.

Obecnie, jako emeryt, nadal służy wiernym w konfesjonale i na ambonie. Przy tym znalazł jeszcze czas na napisanie książki pt. „Historia parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Gwizdowie”, która została wydana w 2010 roku, a która ukazuje ogrom jego pracy w tworzeniu tej placówki i wszystkie trudności na jakie wraz z parafianami napotykał w czasie budowy kościoła, plebanii, drogi lokalnej, czy zakładaniu cmentarza.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

13 września 2012 r. brzosteccy parafianie oddali cześć Matce Bożej podczas Nabożeństwa Fatimskiego, któremu przewodniczył ks. dr Krzysztof Tyburowski. Po Mszy św. odbyła się procesja różańcowa z figurą Pani Fatimskiej.

Nabożeństwo Fatimskie jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi lud do Swojego Syna. Wieczorna procesja ze świecami i figurą Matki Bożej przypomina Fatimę i to, co się tam działo w czasie objawień Łucji oraz Hiacyncie i Franciszkowi - dziś już błogosławionym.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

2 września 2012 roku nasza parafia gościła tercet bandurzystek "Oriana" z Tarnopola na Ukrainie, który wystąpił na wszystkich Mszach św. Dodatkowo na dziedzińcu kościoła można było nabyć płyty z nagraniami zespołu. Dochód ze sprzedaży płyt przeznaczony był na budowę cerkwi greckokatolickiej w Tarnopolu.

Tercet bandurzystek Oriana jest to młody i profesjonalny zespół, którego uczestniczkami są absolwentki wyższych uczelni muzycznych Ukrainy. Julia Rudnicka – ukończyła Akademię Muzyczną w Charkowie (klasa bandury), Natalia Hocyk - Tarnopolski Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka (wydział muzyczny), Neonila Iwanońkiw – Akademię Muzyczną we Lwowie (klasa bandury). Zespół istnieje już ponad 10 lat i jest znany nie tylko na Ukrainie, ale również za granicą.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

Członkowie Ogniska Misyjnego działającego w Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim zorganizowali warsztaty misyjne pod hasłem „Podaj dłoń”. Zajęcia te przeznaczone były dla dzieci z rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z naszej miejscowości. W programie były zajęcia sportowe, plastyczne i muzyczne, zabawy i konkursy, wspólny posiłek „agape” oraz uczestnictwo we Mszy świętej. Opiekunami były panie: Marzena Grygiel, Ewa Łeptuch, Jolanta Synowiecka i Krystyna Szarek-Ryndak oraz klerycy Patryk i Paweł Smoleń. Zorganizowanie warsztatów było możliwe dzięki wsparciu Caritas parafialnej w Brzostku oraz ks. proboszcza Jana Cebulaka, a zajęcia odbywały się na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dzięki zorganizowanym zajęciom dzieci mogły miło spędzić czas na pożegnanie wakacji.

Uczestnicy

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

14 czerwca 2012 r. zakończyliśmy oktawę Bożego Ciała. Po Mszy św. przeszła wokół kościoła procesja z Najświętszym Sakramentem. Następnie odbyło się tradycyjne poświęcenie wianków, błogosławieństwo dzieci i rozdanie słodkich upominków.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

7 czerwca 2012 r. w Uroczystość Bożego Ciała u państwa Wojnarów w Zawadce Brzosteckiej została odprawiona uroczysta Eucharystia, a po niej wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem ulicami: Stara droga, Szkotnia, Królowej Jadwigi i Rynek w kierunku kościoła.

Pierwszy ołtarz był u państwa Wojnarów, drugi u państwa Ziębów, trzeci u państwa Sieradzkich, a czwarty przy budynku Zespołu Szkół im Jana Pawła II przy ul. Królowej Jadwigi. W procesji wzięła udział bardzo liczna grupa parafian dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

W dniu 13 maja 2012 r. o godz. 11.30 na Mszy św. - 64 dzieci oraz 1 osoba dorosła niepełnosprawna z naszej parafii - po raz pierwszy przystąpiło do Stołu Pańskiego, przyjmując Ciało Pana Jezusa. W tym wyjątkowym czasie łaski jakim jest Pierwsza Komunia Święta, towarzyszyli im: duszpasterze, rodzice, rodzice chrzestni, rodzeństwo, katecheci, dyrektorzy i wychowawcy oraz wielu, wielu gości. To piękna i głęboka uroczystość całej parafialnej wspólnoty. Niech umacnia się w nas wszystkich więź z Chrystusem w Jego Eucharystycznej obecności wśród nas i dla nas- na drodze dorastania do świętości.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

W niedzielę 6 maja 2012 r. na Mszy św.  o godz. 11.30 w naszej parafii dzieci z klas trzecich szkoły podstawowej przeżywały pierwszą rocznicę Komunii Świętej. W uroczystości wzięły udział dzieci, aby dziękować Bogu za wielki dar Eucharystii, w której od roku mogą w pełni uczestniczyć, oraz prosić o potrzebne łaski, aby potrafiły przez całe życie wytrwać w przyjaźni z Chrystusem i osiągnąć świętość, do której są powołani od momentu Chrztu Świętego. Mszy Świętej towarzyszył podniosły i radosny nastrój. Pamiętajmy o tych dzieciach w naszej modlitwie, aby nigdy nie straciły tego piękna i do końca swego życia wytrwały przy Chrystusie.  

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

 

1 maja 2012 r. w rocznicę beatyfikacji Papieża Jana Pawła II odbyło się poświęcenie Żywego Pomnika Jana Pawła II. Na uroczystość przybyli: Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Biskup Kazimierz Górny wraz z dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisławem Słowikiem, księżmi pracownikami naukowymi, seniorem ks. Edwardem Wilkiem, który przed 47 laty pracował jako wikariusz w naszej parafii oraz księżmi z dekanatu, zaproszeni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, leśnicy oraz osoby zaprzyjaźnione z Ziemią Brzostecką. Nie zabrakło również pocztów sztandarowych: Rady Miejskiej, „Solidarności RI”, straży pożarnych oraz szkół. Uroczystość uświetnił również Szwadron Podkarpacie w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego i chór parafialny.

Proboszcz brzostecki ks. dr Jan Cebulak przywitał gości, a potem rozpoczęła się Msza święta dziękczynna. Homilię wygłosił dyrektor Rzeszowskiej Caritas, której treścią było przypomnienie i przesłanie wiernym niesienia obowiązku miłości i pomocy ludziom potrzebującym. Powoływał się na myśli Jana Pawła II, że „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to czym się dzieli z innymi”. Zwracając się do wiernych przypomniał też, że istotą miłości jest cierpienie, a największą niepełnosprawnością człowieka jest dysfunkcja moralna.

Miłym akcentem pod koniec Mszy św. było wręczenie ks. dr. Janowi Cebulakowi Statuetki „Miłosiernego Samarytanina”, którą Rzeszowska Caritas nagradza za wybitne zasługi na polu miłosierdzia.

Ten radosny dzień nie skończył się na poświęceniu obiektu, ale uroczystości trwały do późnych godzin wieczornych. Młodzież szkolna przygotowała program artystyczny. Brzosteccy ułani zaprezentowali musztrę oraz pokaz władania szablą i lancą, a także skoki przez przeszkody. Wokół obiektu ustawione były stoiska z pracami uczestników WTZ, a to z pracami z wikliny, haftowanymi obrazami, wyrobami ceramicznymi, stroikami, malowankami. Ponadto grupa gastronomiczna przygotowała żurek, bigos, frytki, grillowane specjały, napoje i lody. Po południu scena tętniła tańcami i śpiewami pieśni patriotycznych. Do konkursu pieśni zgłosiła się grupa dzieci przedszkolnych. Seweryn Bonarek, Aldona Rams, Oliwia Halz wykazali się nie tylko znajomością trudnych tekstów pieśni „Marsz pierwszej brygady”, „Wojenko, wojenko”, „Witaj majowa jutrzenko”, ale także kunsztem artystycznym i zgrabną interpretacją utworu. Otrzymali w nagrodę, dyplomy i słodkości, które wręczało jury z ks. doktorem Janem Cebulakiem na czele. W grupie starszej Agnieszka Bachara, zespół klasy IV i VI c ze Szkoły Podstawowej w Brzostku pieśniami „Rodzinny kraj”, „Pałacyk Michla”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Serce w plecaku” również wyśpiewali sobie nagrody. Uczestników WTZ reprezentowała trzyosobowa grupa: Beata Grodzka, Roman Jarmusz i Bogdan Gliwa. Za pieśń „Serce w plecaku” otrzymali gromkie brawa oraz dyplom i nagrody. Popisywała się też grupa taneczna ze Studia Tańca Bożeny i Adama Berkowiczów z Jasła. Wisłoczanie w oryginalnych strojach toczyli boje oraz prowadzili konkursy dla dzieci i dorosłych (kręciła, przeciąganie liny, turniej łuczniczy, rzut „zapałką”). Także zawodnicy brzosteckiego klubu Kyokushin Karate prezentowali swoje umiejętności. Dużym powodzeniem cieszyły się przejażdżki na koniach oraz tresura psów. Małe dzieci korzystały ze zorganizowanego placu zabaw, a kapela „Brzostowianie” przygrywała melodie ludowe. Wystąpił również zespół muzyczny „Oris” działający przy Domu Kultury w Brzostku.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

10 kwietnia 2012 r.

        10 kwietnia 2010 roku o godz. 8.41 w Smoleńsku doszło do katastrofy samolotu Tu-154 z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie. Razem z nim zginęło wtedy 96 osób. Dwa lata po tej tragedii w Brzostku odbyła się uroczystość poświęcona pamięci ofiar, także tych, którzy 72 lata temu zostali zamordowani w Katyniu.

        Uroczystość zaczęła się o godz. 10:00 Mszą świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku. Po Mszy św. nastąpił przemarsz pod Pomnik Katyński znajdujący się na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie została odmówiona modlitwa w intencji ofiar, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Pochód prowadzili ułani ze Szwadronu Podkarpacie w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

8 kwietnia - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy”

        O godzinie 6:00 rano uczestniczyliśmy w procesji i uroczystej Mszy św. rezurekcyjnej uświetnionej pocztami sztandarowymi, strażakami, pięknymi śpiewami wielkanocnymi. W to największe święto chrześcijańskie - składajmy sobie życzenia, świętujmy rodzinnie i śpiewajmy radosne Alleluja!!!

 

        Złóżmy radosne dziękczynienie za wielkie dzieło odkupienia w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, który przez swoje Zmartwychwstanie śmierć zwyciężył a na nasze życie rzucił światło przez Ewangelię.

 

 

Zobacz więcej zdjęć (fot. P. Batycki)

 


 

7 kwietnia 2012 - WIELKA SOBOTA

        Nabożeństwo wielkosobotnie w naszej parafii rozpoczęło się o godzinie 18:00 liturgią światła, na którą złożyło się poświęcenie ognia na dziedzińcu kościoła, zapalenie paschału i oświetlenie kościoła. Razem z Chrystusem, który jest „światłością całego świata” przeszliśmy z ciemności śmierci do światła – nowego życia. Później nastąpiła bogata w tym dniu liturgia słowa, liturgia chrzcielna oraz liturgia eucharystyczna z radosnym Alleluja. Po zakończeniu Mszy św. aż do godziny 22:00 wierni adorowali zmartwychwstałego Pana Jezusa.

 

        Idźmy z radością ogłosić całemu światu wieść o zwycięstwie nad śmiercią dokonanym przez Chrystusa. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.

 

 

Zobacz więcej zdjęć (fot. P. Batycki)

 


 

6 kwietnia 2012 - WIELKI PIĄTEK

        Treścią Wielkiego Piątku jest Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyżu, przez którą dokonało się nasze zbawienie i odkupienie. Dzisiaj w jedyny dzień całego roku, w Kościołach na całym świecie nie jest sprawowana Eucharystia.

        Nabożeństwo wielkopiątkowe w naszej parafii rozpoczęło się Drogą Krzyżową wokół kościoła o godz 16:00. Później celebrans modlił się leżąc krzyżem, a wierni, klęcząc, trwali w modlitewnym skupieniu. Zaraz po tym miała miejsce liturgia słowa, w której centralne miejsce zajmował opis Męki Pańskiej według św. Mateusza. Po homilii nastąpiła modlitwa wiernych, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich „obmyła Krew przelana na Krzyżu”. W drugiej części liturgii miała miejsce adoracja Krzyża, a po niej Komunia Eucharystyczna. Na zakończenie Najświętszy Sakrament został procesyjnie przeniesiemy do Grobu Pańskiego, przy którym strażacy zaciągnęli wartę honorową, a wierni trwali w modlitewnej zadumie aż do późnych godzin wieczornych.

 

        Razem z Chrystusem złóżmy nasze życie w grobie, by w pełni mógł w nas Chrystus zmartwychwstać i nadal rozlewać swą miłosierną dobroć wobec ludzi.

 

 

Zobacz więcej zdjęć (fot. P. Batycki)

 


 

5 kwietnia 2012 - WIELKI CZWARTEK

        Dzisiaj wspominaliśmy pamiątkę dnia, w którym “nasz Pan Jezus Chrystus, powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary Ciała i Krwi swojej” i ustanowił sakrament kapłaństwa Nowego Przymierza. W Katedrze Rzeszowskiej o godz. 10:00 została odprawiona Msza św. z poświęceniem Krzyżma Świętego i Oleju Katechumenów. W kościele parafialnym o godz 18:00 rozpoczęła się Msza Wieczerzy Pańskiej, po której przeniesiono Pana Jezusa do Ciemnicy. Także po Mszy św. delegacje poszczególnych grup parafialnych złożyły kapłanom pracującym w naszej parafii życzenia. O godz. 20:00 wyruszyła Droga Krzyżowa spod kościoła w kierunku Krzyża Jubileuszowego.

 

        Ojcze nieskończenie dobry, spełnij prośby błagającego Cię ludu i przez tę Eucharystię, która jest Ucztą miłości, umocnij go swoimi darami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

Zobacz więcej zdjęć (fot. P. Batycki)

 


 

        1 kwietnia 2012 roku obchodziliśmy Niedzielę Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Liturgia Niedzieli Palmowej wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający jego mękę i śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu".

        W kościele parafialnym poświęcenie palm, symbolu odradzającego się życia, odbyło się przed sumą, a w kościele filialnym w Bukowej o godz. 9.00. Również w tym dniu w Jaśle odbył się Dzień Młodzieży pod przewodnictwem Ks. Biskupa, w którym wzięła udział także młodzież z naszej parafii.

 

        Prośmy Boga o błogosławieństwo i łaskę, abyśmy z nadzieją wkroczyli w Wielki Tydzień Paschalny rozważając tajemnicę uniżenia i wywyższenia Jezusa Chrystusa. Prośmy Boga, abyśmy nigdy nie wzgardzili miłością Jezusa, która wyraziła się przez Krzyż – znak pojednania i zbawienia.

 

 

Zobacz więcej zdjęć (fot. P. Batycki)

 


 

25 marca 2012 roku

 

20 lecie DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

              To już 20 lat odkąd Jan Paweł II powołał  diecezję Rzeszowską. Dokonało się dokładnie 25 marca 1992 roku. Nasza diecezja powstała z połączenia części diecezji tarnowskiej i przemyskiej. Jej dwudziestoletni dorobek to między innymi  kilkadziesiąt nowych kościołów, seminarium duchowne, Instytut Jana Pawła II i prężnie działający Caritas.

W niedzielę 25 marca 2012 roku  w katedrze w Rzeszowie dziękowali za to wierni z całej diecezji. We Mszy świętej współcelebrowanej prze Ks. dr Jana Cebulaka uczestniczyła także delegacja z Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku.

Dziś diecezja liczy blisko 700 kapłanów i 242 parafie. Od  początku na jej czele stoi biskup Kazimierz Górny.

Bogusław Gliwa, Roman Jarmusz, Stefan Trychta – uczestnicy WTZ

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

6 stycznia 2012 r.

          W uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci obchodzi swoje patronalne święto. Tego dnia dzieci na całym świecie łączą się razem w modlitwie. Nie oczekują na prezenty, ale same starają się coś ofiarować swoim rówieśnikom z krajów misyjnych. Przede wszystkim jest to modlitwa. Dzieci z naszej parafii należące do „Ogniska Misyjnego” przygotowały liturgię Mszy św. W modlitwie wiernych oraz w procesji z darami wyraziły swoja solidarność z dziećmi całego świata. Dary złożone Jezusowi przez Trzech Króli oznaczają: radość, dobre uczynki, modlitwę, przyjmowanie sakramentów oraz trudy i wyrzeczenia dnia codziennego. Podziękowały również wszystkim tym, którzy swoją ofiarą złożoną kolędnikom misyjnym, przyczynili się do poprawy trudnego losy dzieci z Sudanu Południowego.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

        W dniu 28 grudnia 2011 r. w Święto Młodzianków odbyło się spotkanie rodzin wielodzietnych z parafii Brzostek i Januszkowice, zorganizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, na które zaproszono rodziny posiadające co najmniej czworo dzieci. Wspólne świętowanie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył Ks. Bp Edward Białogłowski. Podczas Mszy św. Ks. Biskup poświęcił nowy ołtarz Matki Bożej, a po jej zakończeniu wręczył nominację dziekańską Księdzu Proboszczowi Doktorowi Janowi Cebulakowi. Po Mszy św. każda rodzina otrzymała indywidualne pasterskie błogosławieństwo.
        Druga część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej w brzosteckiej podstawówce. Były życzenia, kolędy i wspólny obiad. Na zakończenie każda rodzina została obdarowana przez Caritas świątecznymi prezentami.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

26 grudnia 2011 r.

Okres Bożego Narodzenia jest radosnym przeżywaniem Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Jezus Chrystus przyszedł na świat jako dziecię. Chcemy dzielić się tą radosną tajemnicą, że zapowiedziany i oczekiwany „Emanuel - jest z nami”. Czynią to misjonarze na całym świecie głosząc Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela.

Także dzieci  i młodzież z naszej parafii należące do „Ogniska Misyjnego” włączają się w głoszenie Ewangelii i pomoc dzieciom w krajach misyjnych. Celem tegorocznego kolędowania misyjnego dzieci, jest solidarność duchowa i pomoc materialna dzieciom w Sudanie Południowym. To młode państwo cieszy się niepodległością zaledwie  od kilku miesięcy i bardzo potrzebuje wsparcia ze strony chrześcijan. Jest to szansa dla dzieci na godniejsze życie, ratunek z niewoli, wsparcie dla rodzin, szkoły, przedszkola, domy dla sierot. Zebrane ofiary podczas kolędowania zostaną przeznaczone na ten program pomocy.

             Kolędnicy na pamiątkę spotkania zostawią w domu „słowa podziękowania” – to wdzięczność dziecka w Sudanie, która dzięki pomocy mieszkańców naszej parafii uśmiechem się dla nich stanie.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na ten cel, a także za docenienie trudu pracy
i zaangażowania dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim i Szkoły Podstawowej w Brzostku.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

         21 grudnia 2011 r. Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy dotarło do Brzostku i znajduje się w miejscowym kościele. Można go będzie zabrać do domu 22 i 23 grudnia po Mszach świętych rano i wieczorem, a także w Wigilię Bożego Narodzenia po rannej Mszy świętej. Ci, którzy chcą mieć je w swoim domu, powinni przynieść ze sobą znicz lub świeczkę.

         Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.
         W Polsce akcję prowadzą harcerze, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej Mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.
         Betlejemskie Światło jako symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei jest tradycyjnie stawiane na wigilijnym stole.

 


 

        21 grudnia 2011 r. podczas wieczornej Mszy św. ks. Artur Michalski - opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza przyjął do grona ministrantów 3 chłopców, którzy przygotowywali się do posługi ministranckiej. Od tej chwili stali się oni pełnoprawnymi pomocnikami kapłana w sprawowaniu świętej liturgii.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

 

        6 grudnia 2011 r. Święty Mikołaj wręczał grzecznym dzieciom z naszej parafii podarki. Do kościoła w Brzostku przybył w towarzystwie skrzydlatych aniołków i umorusanych diabełków o godz. 15.00, a do kościoła filialnego w Bukowej o 16.30.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

11 listopada 2011 r.

        Uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą świętą, którą sprawował proboszcz parafii ks. dr Jan Cebulak. Przybyłe poczty sztandarowe ustawiły się wzdłuż całego kościoła. Ołtarz przyozdobiony był biało-czerwonymi kwiatami, a Msza święta rozpoczęła się odśpiewaniem „Roty” Marii Konopnickiej. Niezwykłą homilię – pełną ładunku patriotycznego – wygłosił ksiądz proboszcz. Odwoływał się do przeszłości, pokazując postać Marszałka Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa Polskiego w latach 1918–1922, naczelnego wodza Armii Polskiej oraz twórcę tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczpospolitej – jako wzór patriotyzmu. Cytatem z „Serca” Amicisa: „Kocham Ojczyznę, bo moja matka się tutaj urodziła, bo czuję Ojczyznę w krwi płynącej w mych żyłach, bo w tej świętej ziemi spoczywają ci wszyscy, których opłakuje matka i czci ojciec, bo moje miasto rodzinne, mowa, książki uczące mnie, bo mój brat, moja siostra, koledzy moi, cały wielki naród, wśród którego żyję, przyroda, co mnie otacza i wszystko, co widzę, co kocham, co podziwiam – jest częścią Ojczyzny” przypomniał, że patriota to nie tylko ten, kto przelewa krew za ojczyznę, ale we współczesnych czasach jest to każdy obywatel kraju naszego, który rzetelnie pracuje, uczy się, chroni tradycje, przyrodę ojczystą. Głoszący homilię kapłan odwoływał się również do słów Marii Konopnickiej: „Kochasz ty dom, rodzinny dom...” mówiąc o wielkiej roli domu rodzinnego i umiejętności zaszczepiania miłości do niego młodemu pokoleniu. Przypomniał również, że nasz Błogosławiony Jan Paweł II, ilekroć przyjeżdżał do kraju, pochylał się do ziemi, całując ją. Mówił on także, iż najważniejsze są dwie miłości, do Boga i ziemi ojczystej.
        Po Mszy świętej odbyła się cześć artystyczna przygotowana przez młodzież Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz, z którą pracowali nauczyciele: Maria Dziurdzik, Franciszek Ogrodnik, a opracowanie muzyczne przygotował Jerzy Wojnarowski. Młodzież zaprezentowała bardzo dojrzały i wymowny program, w którym narrator nawiązał do życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego.
        Po części artystycznej poczty sztandarowe wraz z mieszkańcami ziemi brzosteckiej przeszły pod pomnik smoleński i katyński na dziedziniec Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku i tam po krótkiej modlitwie nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

        1 listopada 2011 r. po Mszy św. o godz. 14.00 odbyła się procesja na cmentarz, podczas której modliliśmy się za naszych bliskich zmarłych. Kościół w tym dniu oddaje cześć wszystkim świętym, szczególnie tym bezimiennym, którzy już osiągnęli chwałę nieba.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

14 września 2011 r

        W liturgii Kościoła katolickiego w dniu 14 września obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, która ma na celu podkreślenie tajemnicy Krzyża, „na którym zawisło Zbawienie świata”. Tradycja kultu Krzyża Świętego w Kościele w Polsce sięga czasów najdawniejszych, czego przykładem są liczne wezwania nadawane kościołom, nazwy miejscowości, sanktuaria. Brzostecki kościół również nosi to imię.
        Uroczysta Suma Odpustowa pod przewodnictwem ks. dr hab. Andrzeja Garbarza, który wygłosił także Słowo Boże, została odprawiona o godz. 11.30. Po sumie odbyła się Procesja Eucharystyczna zakończona hymnem "Ciebie Boga wysławiamy" i pieśnią "Boże coś Polskę"
        W tym dniu parafianie licznie zgromadzili się na Mszach św. w brzosteckiej świątyni, chcąc stanąć przy Chrystusowym Krzyżu i zapewnić Jezusa o swojej wierności.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

      13 września 2011 r. w naszej parafii, tradycyjnie już, odbyło się Nabożeństwo Fatimskie przygotowujące nas do odpustu parafialnego ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego (14 IX). Nabożeństwo rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną przez kapłanów naszego dekanatu pod przewodnictwem ks. dziekana Emila Midury. Kazanie wygłosił zaproszony Gość, ks. dr hab. Andrzej Garbarz – dyrektor  Instytutu Teologicznego im. Jana Pawła II w Rzeszowie, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

      Po Mszy św. rozpoczęło się Nabożeństwo Fatimskie ulicami naszego miasta, pod przewodnictwem ks. prałata Tadeusza Preisa. Rozważania tajemnic i modlitwę różańcową przeprowadzili kandydaci do sakramentu bierzmowania z naszej parafii.

ks. Marek Jaworski

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

      28 sierpnia 2011 r. na obiektach Żywego Pomnika Jana Pawła II w Brzostku miały miejsce uroczystości związane z dziękczynieniem za tegoroczne zbiory.

      Tradycyjne święto plonów i rolników rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem Ks. Proboszcza dr. Jana Cebulaka. W wygłoszonej homilii Ksiądz Proboszcz docenił trud pracy rolnika w dzisiejszych niełatwych czasach. Dużo uwagi poświęcił roli rodziny w kształtowaniu osobowości człowieka, który właśnie w środowisku rodzinnym powinien nauczyć się dzielenia z bardziej potrzebującymi. Podkreślił również, że Żywy Pomnik Jana Pawła II to dar serca dla obecnych i przyszłych pokoleń.

      Tegoroczni starostowie, którymi byli Anna Zięba i Andrzej Wojdyła, podzielili się chlebem z zebranymi uczestnikami uroczystości.

      Jednym z punktów święta rolników była prezentacja przepięknych wieńców, w której uczestniczyły następujące sołectwa: Grudna Dolna, Kamienica Górna, Bukowa, Januszkowice, Nawsie Brzosteckie, Skurowa, Klecie, Gorzejowa, Opacionka, Przeczyca, Siedliska-Bogusz oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej i Koło Gospodyń z Brzostku.

      Swoją obecnością brzosteckie święto plonów zaszczycili: Zdzisław Pupa – Senator RP, Kazimierz Moskal, Wiesław Rygiel, Jan Warzecha – Posłowie na Sejm, Władysław Bielawa – Starosta Powiatu Dębickiego, Radni Powiatu Dębickiego na czele z przewodniczącym Tadeuszem Kamińskim, Leszek Bieniek – Burmistrz Brzostku, Radni Miejscy z przewodniczącą Zofią Skórską, Robert Mucha – Wójt Gminy Jodłowa, Mariusz Kawa – Dyrektor Oddziału Agencji Rynku Rolnego. Niektórzy z zaproszonych gości zabrali głos i w swoich wystąpieniach dziękowali rolnikom za ich ciężką i odpowiedzialną pracę, a Księdzu Proboszczowi Janowi Cebulakowi za wielkie dzieło Żywego Pomnika Jana Pawła II. Ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem było przybycie Księdza Biskupa Kazimierz Górnego, który zwiedził obiekty Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy, podziwiał przyniesione przez rolników wieńce dożynkowe oraz wspaniały pomnik Jana Pawła II umieszczony na dziedzińcu ŚDS. Na spotkaniu z samorządowcami Ksiądz Biskup poruszył następujące kwestie: patriotyzmu, dobra wspólnego i wdzięczności. Powiedział między innymi, że trzeba umieć być wdzięcznym, a wdzięczność potrafią okazać jedynie ludzie szlachetni. Zwrócił też uwagę, iż powinnyśmy angażować się w sprawy związane z dobrem wspólnym, o które mamy zabiegać.

      Po części oficjalnej rozpoczęły się występy Kapeli Ludowej „Brzostowianie” oraz Zespołu Tanecznego „Wisznia” z Wiśniowej, dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku, zespołów muzycznych „Oris”, „Classic Band” i „Gim” działających przy Domu Kultury w Brzostku.

      W programie uroczystości dziękczynnych znalazł się również kiermasz wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy, z których wiele zostało wystawionych na aukcji cieszącej się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy dożynek podziwiali pokazy garncarstwa i kowalstwa artystycznego. Poza tym nie zabrakło innych atrakcji, wśród których znalazły się m.in. zjeżdżalnia, trampolina i przejażdżki konne.

      Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy o Stowarzyszeniu LGD „Liwocz” oraz o gminach będących jego członkami.

      Szczególne podziękowania należą Księdzu Proboszczowi, Burmistrzowi Brzostku, sołectwom, które przygotowały wieńce dożynkowe, kierownikowi i pracownikom ŚDS, WTZ, pracownikom Urzędu Miejskiego, Domu Kultury, policji, straży pożarnej, służbom medycznym, dzieciom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku oraz innym zaangażowanym w realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

      Dożynki to jedno z najważniejszych świąt dla gospodarzy, radość z zebranych plonów oraz podziękowanie rolnikom za ich trud włożony w całoroczną pracę.

atsz

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

      6 sierpnia 2011 roku w Święto Przemienienia Pańskiego mieszkańcy Bukowej przeżywali uroczystość odpustową. O godzinie 11.00 została odprawiona uroczysta suma, której przewodniczył ks. Szymon Nosal. On też wygłosił kazanie odpustowe. W koncelebrze wzięli również udział: ks. dr Jan Cebulak - proboszcz parafii, ks. Emil Midura - dziekan i ks. Tadeusz Preis - rezydent z Januszkowic. Po Mszy św., w której bardzo licznie udział wzięli mieszkańcy Bukowej i okolic odbyła się Procesja Eucharystyczna wokół kaplicy zakończona uroczystym błogosławieństwem.

      Była to również 12 rocznica śmierci długoletniego brzosteckiego proboszcza ks. Kazimierza Ostafińskiego. Nie zapominajmy o nim w modlitwach.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

24 lipca 2011r.

        W przeddzień świętego Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących w parafii Brzostek po każdej Mszy św. święcone były pojazdy na przylegających do kościoła parkingach. Wszyscy kierowcy otrzymali pamiątkowe obrazki z podobizną św. Krzysztofa i modlitwą kierowcy.

        Przed święceniem kapłan odmawiał modlitwę: „Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli; spraw, aby pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku.

        Za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

        Pamiętajmy, że za modlitwą o bezpieczną podróż powinna iść rozważna jazda i umiejętne korzystanie z pojazdów w ruchu drogowym, dostosowywanie się do przepisów i warunków na drodze.

        Św. Krzysztof jest jednym z najbardziej popularnych świętych czczonych w Kościele. Pochodził prawdopodobnie z Azji Mniejszej, gdzie w około 250 r. poniósł śmierć podczas prześladowania chrześcijan. Od samego początku uważany był za patrona wszelkich zawodów związanych z transportem i podróżami: pielgrzymów, flisaków, marynarzy, tragarzy, przewoźników i przewodników. W czasach współczesnych jest powszechnie czczony jako patron kierowców i podróżujących.

 

 


 

8 lipca 2011r.

Dziękujemy Siostrom za 5 lat posługi!

 

        8 lipca podczas Mszy św. koncelebrowanej przez Ks. Prał. Tadeusza Preisa i Ks. Prał. Jana Cebulaka brzostecka wspólnota parafialna pożegnała Siostry ze Zgromadzenia Córek Św. Franciszka Salezego. Siostry Marinella, Shiny i Andresa pochodzące z różnych krańców świata przez pięć lat pokornie pełniły posługę w parafii Brzostek oraz ukazywały czym jest misyjność i powszechność Kościoła katolickiego. Mimo trudności w poznaniu języka polskiego i przyzwyczajeniu się do chłodnego klimatu, Siostry zawsze obdarowywały nas uśmiechem, pogodą ducha i troszczyły się o potrzebujących. Największą radość przeżywały dzieci, które podziwiały Siostry z dalekich krajów za Ich świadectwo żywej wiary i Bożą radość. Uczestniczący licznie  parafianie ze łzami w oczach dziękowali Siostrom za wszelkie dobro oraz życzyli opieki Matki Najświętszej w pełnieniu zakonnej posługi na nowej placówce. Szczęść Boże!

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

W dniach od 27 czerwca do 2 lipca w naszej parafii przeżywaliśmy „WAKACYJNE ORATORIUM 2011”.

        Poprzez wspólną modlitwę, zabawę w piratów, śpiew, pracę oraz wycieczki i spacery najmłodsi parafianie mieli okazję zbliżyć się do Pana Boga. Głównym celem tegorocznych spotkań było ukazanie dzieciom życia we wspólnocie. Najmłodsi, niczym piraci na statku pomagali sobie nawzajem oraz wspólnie rozwiązywali problemy. Inicjatywa ta pozwoliła także na to, aby dzieci poświęciły swój wolny czas na aktywne spędzanie go z kolegami, jednocześnie pogłębiając swoją wiarę.
        Tegoroczne spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, ponieważ brało w nich udział ponad 60 osób.  Dziękujemy za zapał oraz organizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia siostrom zakonnym, księżom, klerykom, animatorom oraz sponsorom.

 

 

                                                     Zobacz więcej zdjęć:

►poniedziałek - 27 czerwca

►wtorek - 28 czerwca

►środa - 29 czerwca

►czwartek - 30 czerwca

►piątek - 1 lipca

►sobota - 2 lipca

 


 

30 czerwca 2011r.

Podczas oktawy Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 18.00 wokół kościoła odbywały się procesje z Najświętszym Sakramentem. Dzisiaj w ostatni dzień oktawy kapłan poświęcił wianki sporządzone z kwiatów i ziół, które są symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Na zakończenie odbyło się też specjalne błogosławieństwo małych dzieci.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

 

23 czerwca 2011 r. w Uroczystość Bożego Ciała przy domu Państwa Borowieckich na Równiach została odprawiona uroczysta Msza św., po której wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy ul. Równie, 20-go Czerwca, Adama Mickiewicza w kierunku kaplicy na Rynku. Pierwszy ołtarz był przy domu Państwa Borowieckich, drugi na ul. Równie przy domu Państwa Juszkiewiczów, trzeci na ul. 20-go Czerwca przy posesji Państwa Rączków, a czwarty przy kaplicy na Rynku. Tutaj nastąpiło zakończenie procesji, w której wzięły udział poczty sztandarowe OSP w Brzostku i Nawsiu Brzosteckim oraz bardzo liczna grupa parafian.

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

 

20 czerwca 2011 r.

      Ołtarz Matki Bożej, którego budowa trwała blisko dwa lata został ukończony w czerwcu 2011 r. Wykorzystano w nim rzeźby oraz ornamenty z pierwszego i drugiego ołtarza. W zwieńczeniu umieszczono obraz przedstawiający grupę św. Anny Samotrzeć. Warto tutaj wspomnieć, że obraz ten pochodzi z ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa, który kiedyś stał w tym miejscu co obecnie ołtarz św. Leonarda. Po bokach znajdują się okazałe anioły z pierwszego ołtarza. Spostrzegawczy obserwator zauważy, że są one zamienione miejscami. Centralne miejsce zajmuje osiemnastowieczny obraz Matki Bożej a pod nim napis „POD TWOJĄ OBRONĘ”. Obok umieszczono rzeźby św. Kazimierza królewicza i św. Stanisława Kostki z poprzedniego ołtarza. Na uwagę zasługuje także znaleziony na strychu i odnowiony zabytkowy tron do wystawienia Najświętszego Sakramentu. Obecny ołtarz przypomina rozmiarami ten pierwszy, gdyż sięga do połowy okna. Pomalowany jest na kolor niebieski, podobnie jak naprzeciw niego zabytkowy ołtarz świętego Leonarda. Za to wielkie dzieło należą się słowa uznania Ks. Proboszczowi dr. Janowi Cebulakowi.

 

      Pierwszy ołtarz Matki Bożej w brzosteckim kościele został wybudowany prawdopodobnie na początku XIX w. Świadczy o tym zapis o przeprowadzonym remoncie w 1864 r. Drugi remont przeprowadzono w latach 1919-1920. Trzeciego niestety nie doczekał, gdyż ze względu na duże zniszczenie został w 1968 r. rozebrany. Miało to miejsce podczas pierwszego malowania kościoła.

      Drugi ołtarz został wykonany w 1984 r. Był znacznie mniejszy od poprzedniego i zupełnie inny. Oprócz zabytkowego obrazu Matki Bożej wszystkie jego elementy były nowe, także figury św. Kazimierza królewicza i św. Stanisława Kostki. Ołtarz nie przetrwał długo, gdyż kilka lat temu podczas remontu kościoła musiał zostać rozebrany ze względu na zły stan techniczny.

Józef NosalObecny Ołtarz Matki Bożej

(Fot. J. Nosal)


Poprzedni ołtarz wybydowany w 1984 r.
(Fot. Paweł Batycki)


Pierwszy ołtarz z początku XIX w.
(Fot. Stefan Tomaszewski)

 

Zobacz zdjęcia z budowy ołtarza

 


 

 

21 maja 2011 r.
        Bierzmowanie, to jeden z trzech sakramentów (inicjacji) wtajemniczenia chrześcijańskiego. W Kościele Katolickim przyjmuje się go jako czwarty z kolei, po chrzcie, spowiedzi i Komunii Świętej, już jako świadomy chrześcijanin. Kandydat do bierzmowania sam ma się zwrócić z prośbą o udzielenie mu tego sakramentu. W trosce o świadome i godnie przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, Episkopat Polski postanowił i zalecił, aby go przyjmowała młodzież trzecich klas gimnazjalnych (pozostawiając oczywiście biskupom diecezjalnym możliwość różnicowania tej granicy wiekowej). W związku z tym przygotowanie do bierzmowania powinno odbywać się przy parafii przez około 2 lata. Kandydaci muszą wykazywać się żywą wiarą, aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła i posiadać wiedzę teoretyczną co do prawd wiary katolickiej i przyjmowanego sakramentu.

        W tym roku bierzmowanie w Dekanacie Brzostek odbywało się w trzech parafiach: Gogołowie, Brzyskach i Lublicy. Młodzież parafii Brzostek, Gogołów i Januszkowice, przyjęła sakrament pełni Darów Ducha Świętego z rąk Jego Ekscelencji ks. bpa Edwarda Białogłowskiego w Gogołowie, dnia 21 maja 2011 roku.

Z naszej parafii otrzymało ten sakrament 84 osoby (70 osób z Gimnazjum w Brzostku i 14 z Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim).

        Ksiądz Biskup w kazaniu przypomniał nam wszystkim, że bierzmowanie szczególnie zobowiązuje do świadczenie o Chrystusie, a być świadkiem Chrystusa to zaszczytne, ale i bardzo trudne zadanie. Dlatego życząc naszej, nowo wybierzmowanej Młodzieży, obfitości łask Bożych i mocy przyjętego Ducha Świętego, módlmy się za nich, i za siebie, abyśmy podołali zadaniu bycia  autentycznymi świadkami Chrystusa w codziennym życiu.

opr. ks. Marek Jaworski

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

 

15 maja 2011 r. na Mszy świętej o godz 11.30 dzieci z klas drugich Szkoły Podstawowej w Brzostku i Nawsia Brzosteckiego przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Wszystkim dzieciom życzymy aby Chrystus eucharystyczny często gościł w ich sercach.

 

 

►Powiększ zdjęcie

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

 

3 maja 2011 r.
W kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, o godz. 10.00 ks. Proboszcz odprawił Mszę świętą w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych, strażaków z całej gminy, zaproszonych gości, władz samorządowych i licznie zebranych parafian. Przed Mszą św. Burmistrz Leszek Bieniek oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Skórska złożyli wiązankę kwiatów pod wizerunkiem Błogosławionego Jana Pawła II na murze przykościelnym. Dalsza część uroczystości odbywała się już w Szkole Podstawowej, gdzie uczniowie, nauczyciele, księża i siostry zakonne przedstawili przepiękny spektakl o Janie Pawle II zatytułowany "Droga do świętości".

 

 

Zobacz więcej zdjęć

 


 

 

24 kwietnia 2011 - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał!
W to największe święto chrześcijańskie o godz. 06.00 rano uczestniczyliśmy w procesji i uroczystej Mszy św. rezurekcyjnej uświetnionej pocztami sztandarowymi i śpiewami wielkanocnymi. Na zakończenie celebrans złożył parafianom życzenia:

"Wszystkim drogim Parafianom życzymy wielu łask Bożych Zmartwychwstałego Pana oraz radości wielkanocnej, miłości i życzliwości w rodzinach. Życzymy mocnej wiary, niezłomnej nadziei, która wszystko przetrzyma i nie pozwoli nam odłączyć się od miłości Chrystusowej. Dziękujemy serdecznie za wszelkie dobro wobec naszej wspólnoty, zapewniamy o modlitwie przed Panem."

 

 

Zobacz więcej zdjęć (fot. P. Batycki)

 


 

 

23 kwietnia 2011 - WIELKA SOBOTA
Od wczesnych godzin rannych adorowaliśmy Pana Jezusa w grobie. Przed południem odbyło się poświęcenie pokarmów wielkanocnych. O godz 18.00 Wieczorem odprawiona została Liturgia Wigilii Paschalnej z Wielkanocną Eucharystią. Rozpoczęła ją liturgia światła. Na dziedzińcu kościoła kapłan poświęcił ogień, od którego zapalił Paschał - symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami, które przypominają całą historię zbawienia. Następnie celebrans dokonał poświęcenia wody, po czym wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła. Wigilia Paschalna zakończyła się Eucharystią.

 

 

Zobacz więcej zdjęć (fot. P. Batycki)

 


 

 

22 kwietnia 2011 - WIELKI PIĄTEK
Wielkopiątkowa liturgia, która jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa rozpoczęła się w naszej parafii o godz. 16.00 Drogą Krzyżową wokół kościoła. Następnie miała miejsce Liturgia Słowa Bożego w skład której weszły dwa czytania, psalm oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Mateusza. Po kazaniu nastąpiła Adoracja Krzyża, a po niej Najświętszy Sakrament został przyniesiony z ciemnicy i rozpoczęła się Komunia św. Na koniec Pan Jezus pod postacią eucharystyczną został przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji zwaną Bożym Grobem. Adoracja trwała do godz. 22.00.

 

 

Zobacz więcej zdjęć (fot. P. Batycki)

 


 

 

21 kwietnia 2011 - WIELKI CZWARTEK

O godz 10.00 w Katedrze Rzeszowskiej została odprawiona Msza św. z poświęceniem Krzyżma Świętego i Oleju Katechumenów.

O godz 18.00 w kościele parafialnym rozpoczęła się uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy św. delegacje poszczególnych grup parafialnych złożyły kapłanom pracującym w naszej parafii życzenia. Następnie Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Podczas przeniesienia został odśpiewany hymn "Sław języku tajemnicę". O godz. 20.00 odbyła się Droga Krzyżowa w plenerze do Krzyża Jubileuszowego. Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy trwała do godz. 22.00

 

 

Zobacz więcej zdjęć (fot. P. Batycki)

►Zobacz zdjęcia z Drogi Krzyżowej (fot. P. Batycki)

 


 

 

17 kwietnia 2011 roku obchodziliśmy Niedzielę Męki Pańskiej czyli tzw. Niedzielę Palmową. Święto to zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy i rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Tradycyjnie przed sumą odbyło się poświęcenie palm, symbolu odradzającego się życia.
Od 1986 roku zgodnie z wolą Papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży.

 

 

Zobacz więcej zdjęć (fot. A. Cholewiak)