Aktualności


13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

wieczór uwielbienia

pomnik
10 listopada 2019 r. – Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w kościele parafialnym gościły władze samorządowe gminy, powiatu i województwa w związku z odsłonięciem Pomnika Legionistów w Brzostku. Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa wraz z Orkiestra Dętą oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego z Wierzawic. Mszę św. koncelebrowali: Ks. Proboszcz Marek Mnich oraz Ks. Profesor Bogdan Stanaszek – autor wielu publikacji o dziejach Brzostku i parafii. W homilii Ks. Profesor mówił o patriotyzmie brzosteckich strzelców – legionistów, którzy w 1914 r. wyruszyli walczyć o wolną Polskę. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe jednostek OSP i szkół oraz licznie zgromadzeni parafianie.


Klecie
27 października – Msza św. w Kleciach

W niedzielę 27.10.2019 r. o godz. 14-tej, przy Kaplicy Św. Leonarda w Kleciach odbyła się Msza Św. Dziękczynna od mieszkańców Kleci.


odpust
14 – 15 września – ODPUST PARAFIALNY - uroczystość PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W tym roku Msze Św. odpustowe zostały odprawiane w sobotę oraz w niedzielę. Wierni w te dni mogli adorować KRZYŻ, tak jak w Wielki Piątek. Pamiętamy, że KRZYŻ – to znak działania PANA BOGA i nieskończonej miłości zbawczej JEZUSA CHRYSTUSA do człowieka. W niedzielę koncelebrze uroczystej Sumy Odpustowej przewodniczył J.E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Wątroba. Święto parafii zakończyło się procesją i błogosławieństwem udzielonym przez J.E. Ks. Biskupa.


13 września – Nabożeństwo Fatimskie

To tradycyjna modlitwa duchowieństwa i wiernych w przeddzień odpustu parafialnego, przypadającego w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Najpierw była Msza Św. koncelebrowana przez Kapłanów z dekanatu brzosteckiego. Następnie zgromadzeni uczestniczyli w procesji modlitewnej do Krzyża Jubileuszowego.


dożynki
15 sierpnia - Błogosławieństwo Wieńców Żniwnych

Uroczystą Mszę Świętą (Sumę) koncelebrowali: Ks. Proboszcz Marek Mnich i Ks. Profesor Bogdan Stanaszek. Wspaniałe wieńce żniwne przygotowały oraz prezentowały delegacje wiernych z miasta i wiosek tworzących parafię Brzostek. Zgromadzeni parafianie dziękowali Panu Bogu Wszechmogącemu za tegoroczne zbiory.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)


25 lat Kapłaństwa
20 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało.

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba. Pod przymiotami ukryty chleba, Zagrody nasze widzieć przychodzi… Głównej koncelebrze Mszy św. przewodniczyli: Ks. Proboszcz Marek Mnich oraz wikarzy Ks. Piotr Filipek i Ks. Piotr Przypek. W tym roku Procesja Eucharystyczna wiodła do czterech ołtarzy przygotowanych: przy świątyni, na ul. Zielonej oraz dwa na ul. Królowej Jadwigi. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe OSP, a druhowie zabezpieczali trasę. W ten słoneczny dzień również parafianie przybyli bardzo licznie.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)


wieczór uwielbienia

25 lat Kapłaństwa
25 maja – Jubileusz 25 lat Kapłaństwa Ks. Proboszcza Marka Mnicha

Dostojny Jubilat przewodniczył koncelebrze uroczystej Mszy św. wraz z Ks. Dziekanem Dekanatu Brzostek oraz Ks. Doktorem – przedstawicielem J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza. Na Ofiarowanie parafianie złożyli dary liturgiczne: monstrancję i kielich. Po Eucharystii życzenia Ks. Markowi Mnichowi przekazały dzieci, a następnie składali przedstawiciele: WTZ i ŚDS, parafian, strażaków, grup modlitewnych i młodzieżowych oraz księża. Uroczystość uświetniała kapela ludowa.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)


18-24 maja – MISJE ŚWIĘTE W PARAFII
3 maja
3 maja

Aby powiększyć kliknij na obrazku


3 maja
3 maja – UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI i ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Mszę św. w intencji Ojczyzny oraz Ochotniczych Straży Pożarnych odprawili: Ks. Proboszcz Marek Mnich, Ks. Wikary Piotr Filipek i Ks. Wikary Piotr Przypek. Ks. Proboszcz wygłosił homilię, w której podkreślił doniosłą rolę MATKI BOŻEJ w duchowych dziejach Polski i Polaków. Po Mszy św. wspaniały spektakl patriotyczny przedstawiła Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleciach. Uroczystość uświetnili Druhowie Strażacy oraz przybyłe poczty sztandarowe: samorządu, OSP i szkół.


Rezurekcja
21 kwietnia – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – WIELKANOC. CHRYTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA, ALLELUJA!

Tę radosną Nowinę oznajmia nam uroczysta Msza Święta Rezurekcyjna rozpoczynająca się od tradycyjnej procesji z Przenajświętszym SAKRAMENTEM. Koncelebrze przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich i też wygłosił homilię. Powiedział, że CHRYSTUS prawdziwie ZMARTWYCHWSTAŁ i tę PRAWDĘ musimy odważnie głosić w dzisiejszej rzeczywistości. Dlatego prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa o wiarę, nadzieję i miłość. Przed uroczystym błogosławieństwem Ks. Proboszcz podziękował Księżom Wikarym i Panu Organiście za przygotowanie Liturgii. Podziękował za wspaniały wystrój kościoła Pani Kościelnej Małgorzacie Wójcik oraz Panom Markowi Wójcikowi i Waldemarowi Wójcikowi. Również podziękował Druhom Strażakom za asystę oraz złożył Parafianom świąteczne życzenia.


Wielka Sobota
20 kwietnia – WIELKA SOBOTA – UROCZYSTA LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

W niezwykle podniosłej koncelebrze uczestniczyli: Ks. Proboszcz Marek Mnich, Ks. Profesor Bogdan Stanaszek, Ks. Wikary Piotr Przypek, Ks. Wikary Piotr Filipek. Najpierw była Liturgia Światła – poświęcono ogień z którego zapalono Paschał symbolizujący ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA. Następnie w Liturgii Paschalnej były czytania przeplatane psalmami i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz Eucharystia. Wielka Sobota to ostatni dzień świętego Triduum Paschalnego przed Niedzielą Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.


Wielki Piątek
19 kwietnia – WIELKI PIĄTEK – DZIEŃ MĘKI i ŚMIERCI JEZUSA CHRYSTUSA

Najpierw wokół kościoła odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Potem miała miejsce Liturgia Męki Pańskiej składająca się z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża oraz Komunii Św. Przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich i też wygłosił homilię. Powiedział, że KRZYŻ był osobistym wyborem Jezusa Chrystusa i że życie człowieka jest tym wartościowsze im więcej było w nim ufnego cierpienia zgodnego z Bożą Wolą. Oto drzewo KRZYŻA na którym zawisło ZBAWIENIE świata! Pójdźmy z pokłonem! Na końcu Liturgii Męki Pańskiej Najświętszy Sakrament przeniesiony został do symbolicznego grobu. Rozpoczęła się adoracja


Wielki Czwartek
18 kwietnia – Wielki Czwartek - pierwszy dzień Świętego Triduum Paschalnego - JEZUS CHRYSTUS podczas Ostatniej Wieczerzy ustanawia Sakrament Eucharystii oraz Sakrament Kapłaństwa

Uroczystą Mszę Św. Wieczerzy Pańskiej odprawili: Ks. Proboszcz Marek Mnich, Ks. Profesor Bogdan Stanaszek, Ks. Wikary Piotr Filipek, Ks. Wikary Piotr Przypek. Ks. M. Mnich wygłosił homilię, w której podkreślił fakt obmycia nóg Apostołom przez Jezusa Chrystusa w Wieczerniku jako znak służebnej Miłości, a taką właśnie Miłość winniśmy okazywać BOGU i drugiemu człowiekowi. Pod koniec Eucharystii tradycyjne podziękowania oraz życzenia naszym czcigodnym Kapłanom złożyli przedstawiciele parafian, stowarzyszeń katolickich i grup modlitewnych. Potem Najświętszy Sakrament przeniesiono do Ciemnicy. Tam rozpoczęła się adoracja.


Droga Krzyżowa
12 marca – parafialna Droga Krzyżowa do Krzyża Jubileuszowego.

W piątek po Mszy św. wieczornej wyruszyli licznie zgromadzeni wierni ulicą Słoneczną na to wielkopostne nabożeństwo. Przewodniczyli: Ks. Proboszcz Marek Mnich oraz Ks. Wikary Piotr Filipek. Głębokie w swej treści rozważania ukazywały bezgraniczną Miłość Jezusa Chrystusa do ludzi. Jednocześnie uświadamiały nam, że nasza osobista droga do zbawienia powinna być pełna ufności do Pana Boga. W drodze powrotnej zgromadzeni przeszli przez cmentarz parafialny i odmówiona została modlitwa różańcowa. Śpiew prowadził Pan Organista, a drogę zabezpieczali Druhowie z OSP Brzostek.


Trzech Króli
6 stycznia 2019 r. – UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI

to jedno z najstarszych i największych świąt w Kościele. Po Sumie spod brzosteckiej świątyni wyruszył barwny Orszak Trzech Króli, przygotowany przez księży, dyrekcję, nauczycieli i licznie zgromadzonych uczniów Szkoły Podstawowej w Brzostku. Orszakowi wędrującemu przez Rynek przewodniczył Ks. Piotr Przypek. Poprowadził zebranych poprzez scenki rodzajowe i tańce w wykonaniu uczniów aż do szopki, przygotowanej przez pensjonariuszy i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej.


Pasterka
25 grudnia 2018 r. - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

W kościele parafialnym o północy tradycyjną „Pasterkę” koncelebrowali: Ks. Proboszcz Marek Mnich, Ks. Profesor Bogdan Stanaszek, Ks. Wikary Piotr Filipek i Ks. Wikary Piotr Przypek. Najpierw był obrzęd przeniesienia do szopki figurki DZIECIĄTKA JEZUS – jako znaku przyjścia PANA BOGA na Ziemię oraz modlitwa: Panie Jezu Chryste – Ty stawszy się dla nas Dziecięciem, wybrałeś na miejsce swego Narodzenia ubogą stajenkę, aby uwolnić nas od ciemności grzechów, przyciągnąć do Siebie i zapalić Swą świętą Miłością. Wielbimy Ciebie jako naszego Stwórcę i Odkupiciela, uznajemy Cię naszym Królem i Panem… Następnie była Mszy św., podczas której homilię wygłosił Ks. Marek Mnich. Na zakończenie Ks. Proboszcz podziękował Pani Kościelnej, Panu Waldemarowi i Markowi za wspaniałe udekorowanie świątyni oraz złożył Parafianom świąteczne życzenia.