Aktualności


13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

11 listopad
11 LISTOPADA 2018 R. – SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

O godz. 11:00 pod Pomnikiem Katyńsko-Smoleńskim delegacje składały kwiaty, a poczty sztandarowe oddały hołd Ofiarom. Potem było przejście do świątyni parafialnej i wspólnie odśpiewano Hymn Polski. Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Marka Mnicha i Ks. Profesora Bogdana Stanaszka. Podczas homilii Ks. Proboszcz powiedział m.in. o tysiącach Polaków, którzy złożyli ofiarę swego życia w walce o niepodległość Ojczyzny. Tym Bohaterom winniśmy nieustanną cześć i pamięć! Po Mszy św. wierni oraz poczty sztandarowe i delegacje oddały hołd Zasłużonym Rodakom przy brzosteckich miejscach pamięci. Na zakończenie Burmistrz Wojciech Staniszewski nawiązał do tragicznej historii Polski oraz podziękował wszystkim za przybycie.


odpust
1 LISTOPADA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Podniosła uroczystość ustanowiona w Kościele już w VII wieku. W dniu tym oddajemy szczególną cześć Świętym Pańskim. Święci są dla nas wzorem do naśladowania i wstawiają się za nami do Boga Ojca Wszechmogącego. Tradycyjnie po Mszy św. o godz. 14:00 wierni udali się w procesji na brzostecki cmentarz parafialny. Przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich oraz Wikarzy: Ks. Piotr Filipek i Ks. Piotr Przypek. Za pośrednictwem Świętych Pańskich, modlono się w intencji spoczywających na naszej historycznej nekropolii. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.


odpust
14 września – ODPUST PARAFIALNY w uroczystość PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Tradycyjną Sumę odpustową koncelebrowali m.in.: Ks. Dziekan Edward Pasionek, Ks. Kustosz Marek Marcićkiewicz i Ks. Dr Łukasz Hendzel, który też wygłosił homilię. Kazanie nawiązywało do KRZYŻA – znaku działania PANA BOGA i nieskończonej miłości zbawczej JEZUSA CHRYSTUSA do człowieka. Dlatego winniśmy otaczać KRZYŻ wielkim nabożeństwem przez całe swe życie ziemskie, aby osiągnąć ostateczny cel – życie wieczne. Uroczystość zakończyła się procesją i błogosławieństwem.


fatimski
13 września – Nabożeństwo Fatimskie

odprawiane jest w przeddzień Odpustu parafialnego. Najpierw była Msza Św. koncelebrowana przez licznie zgromadzonych Kapłanów z dekanatu brzosteckiego pod przewodnictwem Ks. Marka Płazińskiego. Homilię wygłosił Ks. Waldemar Krzeszowski. Mówił, że Matka Przenajświętsza otacza nieustannie opieką naszą Ojczyznę, a modlitwa różańcowa jest najpewniejszym ratunkiem. Następnie wierni uczestniczyli w tradycyjnej procesji modlitewnej.


26 sierpień – UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ I DOŻYNKI PARAFIALNE

Podniosłą Mszę Św. odprawili Ks. Proboszcz Marek Mnich i Ks. Wikary Piotr Filipek. Przepiękne dożynkowe wieńce przynieśli Parafianie z poszczególnych miejscowości oraz Pensjonariusze WTZ i ŚDS. Wierni dziękowali Panu Bogu Wszechmogącemu oraz Pani Jasnogórskiej za tegoroczne zbiory.


31 maja – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbiamy za wielki i niezgłębiony dar EUCHARYSTII. Głównej koncelebrze Mszy Św. przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich. W tym roku Procesja Eucharystyczna wiodła do czterech ołtarzy przygotowanych: na brzosteckim cmentarzu, przy WTZ, obok bloków na ul. Szkolnej oraz przy świątyni. Tradycyjnie na doniosłą uroczystość parafianie przybyli bardzo licznie.


1 maja – święto Józefa Rzemieślnika

To dzień rozpoczęcia tradycyjnych nabożeństw majowych ku czci Matki Bożej, odprawianych w kościołach i przy wiejskich kapliczkach. W tym roku Ks. Proboszcz Marek Mnich zainaugurował ten staropolski zwyczaj w Zawadce Brzosteckiej przy kapliczce „Na Górach”. Na modlitwę przybyli licznie mieszkańcy: Maryjo Królowo Polski – módl się za nami!


22 kwietnia – uroczysta Msza św. konsekracyjna nowego Ołtarza, koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Jana Wątroby.

Po uroczystości Ks. Biskupowi sprawozdania ze swej działalności przedstawiły: stowarzyszenia katolickie, róże różańcowe, grupy modlitewne działające w naszej parafii oraz charytatywne organizacje szkolne prowadzone przez panie katechetki. Na zakończenie Ks. Biskup Ordynariusz podziękował serdecznie zebranym za wytrwałą modlitwę i działalność oraz udzielił duszpasterskiego błogosławieństwa.


1 kwietnia – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – WIELKANOC

Msza Święta Rezurekcyjna rozpoczęła się od tradycyjnej procesji z Przenajświętszym SAKRAMENTEM, w asyście druhów strażaków. Koncelebrze przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich i też wygłosił homilię. Powiedział, że Pan Bóg czasem doświadcza cierpieniem swych przyjaciół, że Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i nadzieja życia wiecznego to zasadniczy sens naszej wiary i powód do wielkiej radości. Przed uroczystym błogosławieństwem Ks. Proboszcz podziękował za wspaniały wystrój kościoła i asystę oraz złożył parafianom świąteczne życzenia.


31 marca –WIELKA SOBOTA – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

To czas oczekiwania i adoracji oraz dzień tradycyjnego święcenia pokarmów. Bardzo uroczystej Liturgii wieczornej przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich. Wielka Sobota to ostatni dzień świętego Triduum Paschalnego przed Niedzielą Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.


zdjęcie
30 marca 2018 r. - WIELKI PIĄEK – MĘKA i ŚMIERĆ JEZUSA CHRYSTUSA.

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem Drogi Krzyżowej odprawionej wokół kościoła. Następnie była Liturgia Męki Pańskiej składająca się z trzech części: Liturgii Słowa; adoracji Krzyża; Komunii św. Przewodniczył Ks. Piotr Filipek i  też wygłosił homilię o pokorze milczenia w obliczu krzyżowej MĘKI oraz ŚMIERCI JEZUSA. Na końcu Liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiony został do grobu pańskiego. Trwała też adoracja Krzyża.


zdjęcie
29 marca 2018 r. - WIELKI CZWARTEK – JEZUS CHRYSTUS ustanawia SAKRAMENT EUCHARYSTII oraz SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA.

Uroczystej koncelebrze Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich. Natomiast Ks. Piotr Przypek wygłosił homilię o niezgłębionej Tajemnicy Miłości Jezusa potrzebnej w kapłańskiej posłudze. Tradycyjne podziękowania oraz życzenia Czcigodnym Kapłanom złożyli przedstawiciele parafian i stowarzyszeń katolickich. Potem Najświętszy Sakrament przeniesiono do ciemnicy, tam była adoracja.


zdjęcie
25 marca 2018 r. - Niedziela Palmowa - uroczysty wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy

- jednocześnie początek Wielkiego Tygodnia. W Liturgii Mszy Św. odśpiewywana jest Męka Pańska. Tradycyjnie wierni przynoszą do kościoła palmy wielkanocne i dokonywany jest obrzęd ich poświęcenia. Gałązki wierzby w palmach symbolizują zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY PARAFIAN NA:

zdjęcie

6 stycznia 2018 r. - Święto Ofiarowania Pańskiego - Trzech Króli

26 grudnia 2017r. – Uroczystość Świętego Szczepana

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Kościół katolicki czci Św. Szczepana – diakona, pierwszego Męczennika za wiarę.

Modlitwa: Boże spraw, abyśmy mogli naśladować Świętego i mężnie stawać w obronie wiary katolickiej oraz umieli modlić się za swych prześladowców. Amen.


fotka szopka
25 grudnia - BOŻE NARODZENIE

W pięknie udekorowanej brzosteckiej świątyni najpierw był obrzęd umieszczenia w szopce figury Dzieciatka Jezus– jako znak przyjścia Boga na ziemię. Potem tradycyjną „Pasterkę” koncelebrowali: Ks. Proboszcz Marek Mnich, Ks. Profesor Bogdan Stanaszek, Ks. Wikary Piotr Filipek i Ks. Wikary Piotr Przypek. Na zakończenie Ks. Proboszcz złożył Parafianom świąteczne życzenia.

Muzycznie Mszę Świętą o godz. 11.30 uświetniła Kapela Rodziny Zastawnych i Rodzina Lemków. 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY PARAFIAN NA

wieczór z Jezusem