Aktualności

Szanowni Parafianie i Czytelnicy Strony Internetowej Parafii Brzostek

Wszyscy wiemy, jak ważna jest bieżąca informacja w życiu współczesnym każdej społeczności. Pamiętamy, że profesjonalnym Twórcą i Administratorem strony internetowej brzosteckiej parafii był śp. Józef Nosal. To dzieło warto kontynuować, to nasza wizytówka i źródło wiedzy dla miejscowych i rodaków na całym świecie.

Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego redagowania Aktualności strony internetowej parafii Brzostek. Prosimy o zdjęcia i informacje z uroczystości parafialnych oraz z działalności stowarzyszeń i grup modlitewnych.

Materiał można dostarczyć pocztą elektroniczną na e mail: Administrator lub na nośniku elektronicznym do FHU Ematik Brzostek ul. Rynek  38


13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

walentynka dla Jezusa

pasterka
25 grudnia 2019 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO.

O północy zebrali się parafianie w brzosteckim kościele na tradycyjną „Pasterkę”. Mszę św. Bożego Narodzenia koncelebrowali: ks. proboszcz Marek Mnich, ks. profesor Bogdan Stanaszek, ks. wikary Piotr Filipek i ks. wikary Piotr Przypek. Najpierw w świąteczny nastrój wprowadziła liryczna pieśń wykonana przez organistę Klaudiusza Śpichę i solistkę Annę Lemek. Potem przy bożonarodzeniowej szopce kapłani przywitali DZIECIĄTKO JEZUS – jako znak przyjścia PANA BOGA na Ziemię. Następnie wierni odśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy…” i rozpoczęła się liturgia Mszy św. Homilię wygłosił ks. Piotr Filipek i powiedział m.in. o przeogromnej radości jaka wynika dla nas z faktu Narodzenia BOGA – Człowieka. Na zakończenie uroczystej „Pasterki” ks. M. Mnich powiedział, że Eucharystia daje życie, bo życiem jest Jezus Chrystus. Potem złożył serdecznie życzenia: kapłanom, parafianom, gościom, a także chorym, niepełnosprawnym i cierpiącym. Następnie podziękował: panu Pawłowi Batyckiem i TV Brzostek, pani kościelnej Małgorzacie Wójcik wraz z mężem Markiem i panu Waldemarowi Wójcikowi za wspaniałe przygotowanie i udekorowanie kościoła, jak również wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości. Po Błogosławieństwie zgromadzeni odśpiewali tradycyjnie część kolędy „Bóg się rodzi…” od słów: Podnieś rękę BOŻE DZIECIĘ, Błogosław Ojczyznę miłą…