RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Lp. IMIĘ I NAZWISKO ZELATORA NAZWA RÓŻY
1. Zofia Bulsa MB Fatimskiej
2. Genowefa Dziurdzik MB Częstochowskiej
3. Janina Drechny NMP Królowej
4. Janina Tyburowska MB Nieustającej pomocy
5. Kazimiera Gotfryd MB Gromnicznej
6. Krystyna Kolbusz MB z Lourdes
7. Zofia Halz MB Wspomożenia Wiernych
8. Ewa Samborska MB z Loretańskiej
9. Kazimiera Owsiak Świętej Rodziny
10. Magdalena Żurowska Św. Klary
11. Józefa Jucha Św. Jadwigi
12. Maria Żydek Bł. Jerzego Popiełuszki
13. Helena Krajewska Św. Gabriela Archanioła
14. Danuta Samborska Św. Michała Archanioła
15. Janina Nowicka Św. Łucji
16. Maria Żyra Św. Katarzyny ze Sieny
17. Justyna Zięba Św. Jana Pawła II
18. Danuta Sienkowska Sw. Brata Alberta
19. Zofia Rachowicz Św. Elżbiety
20. Jolanta Synowiecka Św. Faustyny
21. Wanda Wołowiec Św. Anny
22. Renata Kawalec Św. Agaty
23. Henryka Kolbusz Św. Rity
24. Emilia Wąsik Św. Ojca Pio
25. Teresa Furman Sw. Matki Teresy z Kalkuty
26. Teresa Staniszewska Sw. Teresy od Dzieciątka Jezus
27. Edward Kmiecik Św. Józefa
28. Jan Grygiel Św. Jana Chrzciciela
29. Eugeniusz Rachowicz Św. Marcina
30. Zbigniew Nowicki Św. Andrzeja Boboli
31.
Św. Maksymiliana Kolbe

„Niech ludzie odmawiają Różaniec ... i czynią pokutę za swoje grzechy”.

image

Tak prosiła Matka Boża dzieci z Fatimy (Łucję, Franciszka i Hiacyntę), aby przekazały ludziom, że jeśli się nie nawrócą to czeka ich straszliwa wojna, cierpienia i prześladowanie. Tych, którzy się nie nawrócą, czeka ich piekło, „a jakie ono jest straszne” – wyznały dzieci po tym, jak Maryja ukazała im „wizję piekła”.

Ratunkiem dla świata jest Różaniec. Odmawiajcie Różaniec, a pokój zapanuje, uratujecie w człowieku piękno Boże, miłość zapanuje w waszych rodzinach i sercach. Kiedy zapytano małą Hiacyntę na czym najbardziej zależało Matce Bożej, odpowiedziała: „na codziennym odmawianiu modlitwy różańcowej”.

O sile i wadze różańca mówił często Jan Paweł II. Wyrazem tego było ustanowienie roku 2002/2003 Rokiem Różańca i ogłoszenie Listu o Różańcu, w którym Papież dodał pięć nowych tajemnic nazwanych „tajemnicami światła”. Sam nie rozstawał się z różańcem. Mówił: „Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.”

Z historii Żywego Różańca

image

Już w średniowieczu powstały wspólnoty, gromadzące się by odmawiać różaniec. Pierwsze Bractwo Różańcowe założył w 1470 r. bł. Alanus de Rupe, a pięć lat później w Kolonii podobną wspólnotę utworzył dominikanin Jakub Sprenger. W Europie istniały setki bractw różańcowych, do których należeli królowie i książęta, wielcy wodzowie i dostojnicy Kościoła. Wśród wielkich czcicieli różańca jest papież Leon XIII, autor 13 encyklik różańcowych. Pisał on, że różaniec uczy mądrego przeżywania codzienności w tajemnicach radosnych, swoich cierpień - w tajemnicach bolesnych oraz nastawienie na życie przyszłe w tajemnicach chwalebnych. Modlitwę tę w Polsce znano już w średniowieczu.

Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Wg niej zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z "piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne", wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś.

Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju. Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku. Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

Obietnice różańcowe otrzymane od Niepokalanej Matki przez bł. Alana de Rupe

image

bł. Alan de Rupe