Polityka prywatności


Drogi Użytkowniku!

Niniejszy dokument prezentuje politykę prywatności serwisu internetowego Parafii pw.Podwyższenia Krzyża św. w Brzostku, dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem http://www.parafiabrzostek.pl/. Serwis jest prowadzony przez Parafię Brzostek, dalej nazywaną Administratorem.

Dbając o prywatność użytkowników Serwisu, prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Dane osobowe i prywatność

Serwis nie  oferuje opcji zakładania Kont Użytkowników w celu skorzystanie z naszych usług – wszystkie dane zawarte na stronie są ogólnodostępne, bez potrzeby logowania. Logują się do Serwisu tylko administrator i redaktorzy. Administratorem ich danych osobowych jest Administrator. W naszym Serwisie  nie można również zostawiać komentarzy, stąd nie są gromadzone dane z nimi związane. Nie ma również formularza kontaktowego.

Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia skorzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia użytkownika. Ponadto w każdej chwili można je  usunąć – korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki. Korzystając z tych opcji można również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów statystycznych.

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszego portalu oraz forum – za co nie ponosimy odpowiedzialności. Dlatego zalecamy mieć włączoną obsługę plików cookies.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy  przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki można znaleźć na następujących stronach, w zależności od przeglądarki, która jest używana:

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć w Wikipedii

 Usługi Zewnętrzne

W celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Serwisu został on zintegrowany z usługą analizującą ruch użytkowników w serwisie Google Analitics oraz systemu stat4u. Usługę tę  wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować Serwis do potrzeb użytkowników.

Z polityką prywatności Google Analytics  możesz zapoznać się pod tym adresem:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Z polityką prywatności systemu stat4u  możesz zapoznać się pod tym adresem:
http://stat.4u.pl/polityka.html

Nasz Serwis jest zintegrowany również z usługą You Tube.

Kontakt z Administratorem

Jeśli użytkownik chciałby skorzystać z przysługujących mu uprawnień dotyczących jego danych osobowych, lub po prostu chciałby zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności może napisać na adres e-mail: .

Nasze dane kontaktowe:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku
39-230 Brzostek, ul. Słoneczna 1

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku z siedzibą przy ul. Słoneczna 1 w Brzostku, reprezentowana przez Proboszcza Parafii;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Rzeszowskiej jest: (patrz informacje o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych w Diecezji Rzeszowskiej);
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia w Brzostku, Redaktor Strony internetowej oraz Podmiot Przetwarzający (firma hostingowa);
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

Ponadto informujemy, że intencje mszalne, zarówno za żywych jak i za zmarłych, są umieszczane na stronie internetowej parafii i na tablicach ogłoszeń.
Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Brzostek umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Do góry