Duszpasterze


Proboszcz

Ks. Marek Mnich

Wicedziekan, proboszcz

Wikariusz

Ks. Łukasz Siwiec

Wikariusz

Wikariusz

Ks. Michał Szetela

Wikariusz

Wikariusz

Ks. Daniel Garbacik

Wikariusz


POWOŁANIA Z PARAFII

Księża:

Siostry zakonne:

Wykaz księży proboszczów i wikariuszy pracujących w parafii Brzostek - od roku 1784

Proboszczowie i administratorzy Wikariusze
Ks. Piotr Bętkowski (do 1786)
commendariusz
Ks. Jan Ochabski (1784 – 1787)
Ks. Marcin Rużbacki (1786 – 1793)
Proboszcz
Ks. Jakub Wygonowski (1787 – 1789)
Ks. Mateusz Pampecki (1789 – 1792)
Ks. Józef Raciborski (1792 – 1792)
Ks. Kapistran Obrębski (1792 – 1793)
Ks. Piotr Dzikowski (1793 – 1794)
administrator
Ks. Sylwester Żeromski (1793 – 1795)
Ks. Szymon Woycicki (1794 – 1810)
Proboszcz
Ks. Jakub Wasilewski (1796 – 1806)
Ks. Jan Berger (1806 – 1809)
Ks. Jakub Byliński (1809 – 1810)
Ks. Wincenty Szymański (1810 – 1815)
administrator
Ks. Jan Kurek (1810)
Ks. Kazimierz Skrudziński (1815 – 1830)
proboszcz
O. Onufry Lityński – kapucyn (1823)
Ks. Franciszek Grzegorzewicz (1823 – 1828)
Ks. Józef Graff (1828 – 1829)
Ks. Marcin Jędrzejowski (1829 – 1830)
Ks. Marcin Jędrzejowski (1830 – 1832)
administrator
Ks. Wojciech Bryglewicz (1832 – 1835)
proboszcz
Ks. Stefan Stokłosiński (1832 – 1833)
Ks. Szymon Jedliński (1833 – 1834)
Ks. Marcin Strusiński (1834 – 1837)
Ks. Andrzej Ocharski (1836)
administrator
Ks. Antoni Mościcki (1837 – 1850)
proboszcz
Ks. Franciszek Jordan (1837 – 1841)
Ks. Jan Kamiński (1841 – 1846)
Ks. Franciszek Kopystyński (1846 – 1847)
Ks. Karol Krzonowicz (1847 – 1850)
Ks. Karol Krzonowicz (1850 – 1851)
administrator
Ks. Franciszek Pigulski (1850 – 1852)
Ks. Jan Samolewicz (1851 – 1878)
proboszcz
dziekan
Ks. Rudolf Beneszek (1852 – 1853)
Ks. Leon Sroczyński (1853 – 1856)
Ks. Roman Jakowiński (1856 – 1858)
Ks. Jan Szałaj (1858 – 1860)
Ks. Edward Winnicki (1860 – 1863)
Ks. G. Kroczek (1863 – 1866)
Ks. Alojzy Świętnicki (1866 – 1867)
Ks. Józef Witkowski (1867 – 1871)
Ks. Aleksander Stopczyński (1871 – 1873)
Ks. A Żywicki (1873 – 1877)
Ks. Tomasz Teleka (1877 – 1878)
Ks. Feliks Patocki (1878 – 1892)
proboszcz
Ks. Jan Kłos (1878 – 1887)
Ks. Franciszek Wachlarowicz (1887 – 1891)
Ks. Franciszek Wachlarowicz (1892 – 1893)
administrator
Ks. Antoni Biegański (1893 – 1897)
curatus
Ks. Antoni Gorczyca (1893 – 1895)
Ks. Franciszek Mach (1895 – 1896)
Ks. Michał Wołczański (1896 – 1897)
Ks. Michał Wołczański (1897 – 1898)
administrator
Ks. Antoni Stańko (1897 – 1898)
Ks. Stefan Szymkiewicz (1898 – 1935)
proboszcz
+ 19 XII 1944
Ks. Walenty Toczek (1898 – 1902)
Ks. Jan Jaracz (1902 – 1905)
Ks. Stanisław Okoński (1905 – 1906)
Ks. Paweł Rabczak (1906 – 1908)
Ks. Stanisław Kielar (1908 – 1912)
Ks. Andrzej Witko (1912 – 1916)
Ks. Józef Cwynar (1916 – 1920)
Ks. Józef Kaczorowski (1920 – 1921)
Ks. Michał Stępień (1921 – 1922). Następnie katecheta w Brzostku do 1942
Ks. Jan Mochylski (1922 – 1923)
Ks. Ignacy Jarek (1923 – 1926)
Ks. Stanisław Pryć (1926 – 1929)
Ks. Franciszek Pudło (1929 – 1933)
Ks. Kazimierz Węgłowski (1933 – 1935)
Ks. Wilhelm Żywicki (1935 – 1951)
proboszcz
+ 11 XII 1951
Ks. Franciszek Żuk (1935 – 1937)
Ks. Władysław Piotrowski (1937 – 1940)
Ks. Józef Duda (1940 – 1945)
Ks. Ludwik Sieradzki (1945 – 1948). Następnie katecheta
Ks. Stanisław Czerny (1948 – 1951)
Ks. Jan Urzejowski (1951 – 1952)
Ks. Stefan Zawadzki (1952 – 1957)
admnistrator
Ks. Henryk Łagocki (1952 – 1954)
Ks. Ignacy Bara (1954 – 1956)
Ks. Mieczysław Zając (1956 – 1958)
Ks. Piotr Szkolnicki (1957 – 1960)
administrator
+ 1993
Ks. Józef Makara (1957 – 1959)
Ks. Tadeusz Kłosowski (1958 – 1960)
Ks. Ludwik Sieradzki (1960 – 1961)
administrator
Ks. Józef Banaś (1959 – 1960)
Ks. Stanisław Grzywna (1960 – 1963)
Ks. Kazimierz Ostafiński (1961 – 1994)
proboszcz
wicedziekan
+ 6 VIII 1999
Ks. Kazimierz Drelinkiewicz (1961 – 1962)
Ks. Edward Wilk (1962 – 1965)
Ks. Bronisław Wawrzkiewicz (1963 – 1965)
Ks. Józef Żółtek (1965 – 1967)
Ks. Stanisław Jezierski (1965 – 1966)
Ks. Edward Skiba (1966 – 1968)
Ks. Józef Marek (1968 – 1971)
Ks. Władysław Pawełek (1971 – 1974)
Ks. Stanisław Mazur (1974 – 1976)
Ks. Karol Gonet (1976 – 1978)
Ks. Józef Matuszyński (1975 – 1979)
Ks. Stanisław Janiec (1979 – 1981)
Ks. Szańca Stanisław (1981 – 1983)
Ks. Kazimierz Płonka (1983)
Ks. Jan Ziemniak (1983 – 1985)
Ks. Mieczysław Marszałek (1985 – 1987)
Ks. Zdzisław Janiec (1985 – 1987)
Ks. Piotr Bartnik (1987 – 1989)
Ks. Stefan Nogaj (1987 – 1990)
Ks. Krzysztof Gołąbek (1989 – 1992)
Ks. Stanisław Majda (1990 – 1993)
Ks. Ryszard Lis (1992 – 1994)
Ks. Czesław Szewczyk (1994 – 2002)
proboszcz
Ks. Antoni Łagoda (1993 – 1996)
Ks. Krzysztof Mielec (1994 – 1997)
Ks. Stanisław Jamiński (1996 – 1998)
Ks. Mariusz Nowak (1997 – 1999)
Ks. Wojciech Wiśniowski (1998 – 2000)
Ks. Dariusz Miąsik (1999 – 2000)
Ks. Artur Kostrząb (2000 – 2001)
Ks. Adam Kubiś (2001 – 2002)
Ks. Janusz Kosior (2001 – 2002)
Ks. Józef Półchłopek (1999 – 2005) rezydent
Ks. dr Jan Cebulak (2002 - 2016)
proboszcz
dziekan
+ 13 IV 2016
Ks. Ryszard Dołek (2002 – 2004)
Ks. Robert Imbierowicz (2002 – 2006)
Ks. Waldemar Krzeszowski (2004 – 2006)
Ks. Gabriel Tendelski (2005 – 2007)
Ks. Grzegorz Bochnia (2006 – 2007)
Ks. Stanisław Zagórski (2006 – 2009)
Ks. Andrzej Turoń (2007 – 2009)
Ks. Józef Buczyński (2007 – 2010)
Ks. Zbigniew Pałka (2009 – 2011)
Ks. Marek Jaworski (2009 – 2012)
Ks. Artur Michalski (2010 – 2012)
Ks. Krzysztof Moszyński (2011 – 2015)
Ks. Damian Czyżewski (2012 – 2016)
Ks. Dariusz Porzuczek (2012 – 2016)
Ks. Grzegorz Kamiński (2015 – 2017)
Ks. mgr Marek Mnich od 2016
proboszcz
wicedziekan
Ks. Piotr Filipek (2016 – 2020)
Ks. Piotr Przypek (2016 – 2020)
Ks. Wojciech Mazurek (2020 - 2021)
Ks. Łukasz Siwiec (od 2020)
Ks. Krzysztof Książek (2021-2022)
Ks. Sebastian Bełz - diakon, neoprezbiter (2022 - zastępstwo)
Ks. Michał Szetela (od 2022)
Ks. Daniel Garbacik (od 2022)