Aktualności


Koniec dyspensy. Dekret Biskupa Rzeszowskiego

(aktualizacja z dnia 19.06.2021 r.)


3 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA i KRWI CHRYSTUSA
Boże Ciało

W tym dniu jeszcze mocniej uświadamiamy sobie realną obecność JEZUSA CHRYSTUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE oraz niezgłębioną tajemnicę każdej MSZY ŚWIĘTEJ. W naszej parafii uroczystą Sumę koncelebrowali: Ks. Prof. Bogdan Stanaszek i Ks. Proboszcz Marek Mnich. Następnie tradycyjna procesja z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM podążała, do przepięknie ustrojonych czterech ołtarzy, od placu kościelnego ul. Szkolną do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uroczystość modlitewna zgromadziła bardzo licznie wiernych.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)


4 kwietnia – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
rezurekcja

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ, ALLELUJA! Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa i nadzieja życia wiecznego to zasadniczy sens naszej wiary oraz źródło wszelkiej radości. Żyjmy na co dzień i dzielmy się nawzajem tą przeogromną PRAWDĄ. Dziękujmy gorąco i nieustannie PANU BOGU WSZECHMOGĄCEMU ZA MĘKĘ, ŚMIERĆ i ZMARTWYCHWSTANIE.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)


3 kwietnia – WIELKA SOBOTA
wielka sobota

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ. Wielka Sobota to ostatni dzień świętego Triduum Paschalnego przed Niedzielą ZMARTWYCHWSTANIA PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA. To czas duchowego oczekiwania i adoracji NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w Bożym Grobie. W tym dniu również tradycyjnie święcone są pokarmy na wielkanocny stół. Wieczorem, niezwykle uroczystej Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich, który na zakończenie udzielił zgromadzonym świątecznego błogosławieństwa.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)


2 kwietnia – WIELKI PIĄTEK
wielki piatek

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ rozpoczęła się tradycyjnym nabożeństwem Drogi Krzyżowej z rozważaniami prowadzonymi przez Ks. Wojciecha Mazurka. Podczas Liturgii Słowa homilię wygłosił Ks. Łukasz Siwiec. Powiedział, że w starożytności krzyż był narzędziem okrutnej śmierci. Natomiast SYN BOŻY JEZUS CHRYSTUS wyniósł KRZYŻ na Golgotę – tam został ukrzyżowany i umarł, aby ZBAWIĆ każdego człowieka. Umiejmy nosić w pokorze nasze ludzkie krzyże codzienności, a Pan Bóg nam dopomoże. Na zakończenie przeniesiono NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENYT do tradycyjnego Bożego Grobu, gdzie trwać będzie adoracja.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)


1 kwietnia – WIELKI CZWARTEK
wielki czwartek

Uroczystą Mszę Św. koncelebrowaną odprawili Księża Wikarzy brzosteckiej parafii pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Marka Mnicha i Ks. Prof. Bogdana Stanaszka. W homilii Ks. Proboszcz powiedział m.in., że na każdej Mszy św. jesteśmy uczestnikami Ostatniej Wieczerzy JEZUSA CHRYSTUSA, podczas której ustanowił EUCHARYSTIĘ jako uobecnienie Misterium Paschalnego. Na zakończenie złożono naszym Czcigodnym Duszpasterzom najserdeczniejsze życzenia w dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)


program tridum

program rekolekcji

13 lutego – WIECZÓR UWIELBIENIA
szopka

Po Mszy św. wieczornej parafianie uczestniczyli w adoracyjnej modlitwie uwielbienia PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA za JEGO nieskończoną MIŁOŚĆ do każdego człowieka. Nabożeństwo przygotował i prowadził Ks. Wojciech Mazurek wraz z młodzieżowymi grupami parafialnymi. Na zakończenie było indywidualne błogosławieństwo NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM


1 stycznia 2021 r. – NOWY ROK. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
szopka

Matka Boga – to najwyższy i najchwalebniejszy tytuł Maryi – naszej duchowej Matki.
Modlitwa: Boże spraw, abyśmy mogli się cieszyć wstawiennictwem Maryi, gdyż przez Nią otrzymaliśmy Twojego Syna Jezusa Chrystusa – Dawcę Życia. Amen.


25 grudnia 2020 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
pasterka

Tego dnia czcimy historyczny fakt przyjścia na świat JEZUSA CHRYSTUSA. Tradycyjna Pasterka, szopka i żłóbek ten fakt zewnętrznie symbolizują.
Modlitwa: Panie Jezu Chryste – Ty stawszy się dla nas Dziecięciem, wybrałeś na miejsce swego Narodzenia ubogą stajenkę, aby uwolnić nas od ciemności grzechów, przyciągnąć do Siebie i zapalić Swą świętą Miłością. Wielbimy Ciebie jako naszego Stwórcę i Odkupiciela, uznajemy Cię naszym Królem i Panem… Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Amen.


21 listopada 2020 r. – UROCZYSTOŚĆ INTRONIZACJI RELIKWI ŚW. JANA PAWŁA II
relikwie JP II

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki przewodniczył w Brzostku koncelebracji niezwykle podniosłej Mszy Św. intronizującej Relikwie Świętego Jana Pawła II. Ks. Arcybiskup był sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II w latach 1996-2007 i swoje duszpasterskie refleksje przekazał zgromadzonym parafianom w przepięknej homilii. Na zakończenie Ks. Proboszcz Marek Mnich serdecznie podziękował Ks. Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu za dar Relikwii i osobisty udział w tym wielkim wydarzeniu religijnym dla brzosteckiej parafii.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)


Dyspensa od obowiązku uczestniczenia w Mszach Św.

(aktualizacja z dnia 7.11.2020)

Wytyczne bp. Jana Wątroby w związku ze stanem epidemii

(aktualizacja z dnia 17.10.2020)


Do góry