Aktualności


PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO - WIRTUALNY SPACER
OŚWIADCZENIE DYREKTORÓW WYDZIAŁÓW KATECHETYCZNYCH
30 maja – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - BOŻE CIAŁO
Boże Ciało

To jedno z najstarszych świąt katolickich obchodzone dla uczczenia JEZUSA CHRYSTUSA w PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. W parafii Brzostek tegoroczna uroczysta Suma miała miejsce w Zawadce Brzosteckiej, we wspaniale przygotowanym otoczeniu Domu Weselnego - „Nad Strumykiem". Koncelebrowali Mszę Św.: Ks. Proboszcz Marek Mnich oraz Ks. Wikary Łukasz Siwiec. Następnie tradycyjna procesja z PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM podążała do ołtarzy, pięknie przygotowanych przez parafian na ul. Stara Droga. Procesję uświetniały poczty sztandarowe OSP. Charakter święta jest bardzo dziękczynny i radosny – to zewnętrzna forma podziękowania PANU JEZUSOWI za OBECNOŚĆ wśród wiernych - Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, JEZUSOWI w NAJŚWIĘTSZYM BOSKIM SAKRAMENCIE!

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić». Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:
Bp Artur G. Miziński Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

3 maja – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ oraz NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Zmartwychwstanie

Uroczystość upamiętnia śluby lwowskie złożone w 1656 r. przez króla Jana Kazimierza, który w czasie najazdu Szwecji i Rosji powierzył Rzeczpospolitą opiece Matki Bożej – jako Królowej Korony Polskiej. Papież Benedykt XV w 1920 r., na prośbę biskupów polskich, ustanowił 3 maja jako święto Królowej Korony Polskiej, dla podkreślenia znaczenia trzeciomajowej Konstytucji. W ten sposób połączono święto państwowe i kościelne. W parafii Brzostek uroczystą Sumę w intencji Ojczyzny i Strażaków odprawił Ks. Proboszcz Marek Mnich i Ks. Wikary Daniel Garbacik. Przybyły władze samorządowe oraz liczne poczty sztandarowe ze szkół gminy Brzostek i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W wygłoszonej homilii Ks. Proboszcz ukazał konieczność powierzenia spraw narodowych opiece Matki Bożej w kontekście współczesnych zagrożeń dla prawdziwej wolności naszej Ojczyzny. Polacy w historii potrafili bohatersko bronić się przed wrogami zewnętrznymi, natomiast często większym zagrożeniem stawał się wróg wewnętrzny. To zgubna samowola elit oraz „polskojęzycznych” mediów neguje podstawowe prawdy wiary katolickiej i prowadzi do tego, że zagrożeniem dla Polaków stają się sami Polacy... Na zakończenie liturgii tradycyjnie odśpiewano hymn „Boże coś Polskę”.

Galeria zdjęć (fot. Jakub Batycki)

31 marca - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
Zmartwychwstanie

Wielka Niedziela to najstarsze i najważniejsze Święto w Kościele katolickim – to fundament całego chrześcijaństwa. Wesoły nam dziś dzień nastał… - tego dnia CHRYTUS ZMARTWYCHWSTAŁ - ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA! Ta radosna pieśń wielkanocna zapoczątkowała tradycyjną Procesję rezurekcyjną z Przenajświętszym Sakramentem w asyście Druhów Strażaków. Potem rozpoczęła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Ks. Proboszcza Marka Mnicha, Ks. Wikarego Łukasza Siwca i Ks. Wikarego Daniela Garbacika. Podczas homilii Ks. Proboszcz nawiązał m.in. do obowiązku każdego katolika, aby swym życiem i postępowaniem świadczył o ZMARTWYCHWSTANIU JEZUSA. Przed końcowym błogosławieństwem Ks. M. Mnich podziękował tym zaangażowanym osobom, które włączyły się: w przygotowanie Liturgii, w strażacką asystę oraz wspaniały wystrój kościoła na całe Triduum Paschalne. Następnie złożył Parafianom najserdeczniejsze świąteczne życzenia, nawiązując do staropolskiego pozdrowienia: Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał - Alleluja, Alleluja!

30 marca - WIELKA SOBOTA
Wielki Piątek

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
Wielka Sobota to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia.
Jest czasem żałoby przy symbolicznym Bożym Grobie. Jednocześnie to czas adoracji Przenajświętszego Sakramentu oraz czuwania i oczekiwania na ZMARTWYCHWSTANIE PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA. Tradycyjnie od rana święcone były pokarmy na stół wielkanocny. Dopiero wieczorem, tak jak w całej Polsce, w kościele parafialnym w Brzostku miała miejsce bardzo uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej. Koncelebrowali: Ks. Proboszcz Marek Mnich, Ks. Profesor Bogdan Stanaszek, Ks. Wikary Daniel Garbacik. Na początku, podczas Liturgii Światła, poświęcony został ogień i Paschał symbolizujący ŚWIATŁO CHRYSTUSA. Potem była rozbudowana Liturgia Słowa. Następnie odprawiona została Liturgia Chrzcielna oraz Eucharystia - jako najważniejsza część Wigilii Paschalnej. Przy końcowym rozesłaniu uroczyście zabrzmiało ALLELUJA, jako zapowiedź NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA CHRYSTUSA

29 marca - WIELKI PIĄTEK
Wielki Piątek

DZIEŃ MĘKI i ŚMIERCI JEZUSA CHRYSTUSA. Drugi dzień Świętego Triduum Paschalnego. To czas zadumy, skupienia, powagi, wzmożonej pobożności. To pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego JEZUSA CHRYSTUSA . W tym szczególnym czasie nie sprawuje się liturgii eucharystycznej. W brzosteckim kościele parafialnym najpierw odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadzone przez Ks. Proboszcza Marka Mnicha. Potem miała miejsce Liturgia Męki Pańskiej składająca się z trzech części: Liturgii Słowa; adoracji Krzyża; Komunii Świętej. Ewangelia MĘKI PAŃSKIEJ oraz adoracja KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO to najważniejsze elementy uroczystości. Oto drzewo KRZYŻA na którym zawisło ZBAWIENIE świata! Pójdźmy z pokłonem! Na końcu Liturgii Przenajświętszy Sakrament przeniesiony został do symbolicznego Grobu Pańskiego, wspaniale przygotowanego. Rozpoczęła się wielkopiątkowa adoracja.

28 marca - WIELKI CZWARTEK
Wielki Czwartek

Pierwszy dzień Świętego Triduum Paschalnego. To wyjątkowy dzień w którym JEZUS CHRYSTUS podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Sakrament Eucharystii oraz Sakrament Kapłaństwa. To wówczas po raz pierwszy Bóg dał nam Siebie Samego jako Pokarm dla nas! Z Sakramentem Eucharystii nierozerwalnie jest związany Sakrament Kapłaństwa - ogromny „Dar i Tajemnica” jak napisał Jan Paweł II. W kościele parafialnym w Brzostku uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej koncelebrowali: Ks. Proboszcz Marek Mnich, Ks. Profesor Bogdan Stanaszek, Ks. Wikary Łukasz Siwiec, Ks. Wikary Daniel Garbacik. Po odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości” zamilkły dzwonki i organy. Pod koniec Mszy Św. życzenia oraz podziękowania naszym czcigodnym Duszpasterzom złożyli przedstawiciele parafian, stowarzyszeń katolickich i grup modlitewnych. Na końcu uroczystości Przenajświętszy Sakrament przeniesiono procesyjnie do wspaniale przygotowanej Ciemnicy symbolizującej uwięzienie JEZUSA CHRYSTUSA. Ołtarz główny został obnażony na pamiątkę zakończenia wieczerzy, osamotnienia JEZUSA i późniejszego odarcia GO z szat… Następnie wierni rozpoczęli tradycyjną adorację.

program triduum
22 marca - Droga Krzyżowa do Jubileuszowego KRZYŻA
Droga Krzyżowa

W pogodny wieczór wielka rzesza parafian uczestniczyła w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami Brzostku. Przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich. Rozważania na poszczególnych stacjach ukazywały zbawcze - dla człowieka -znaczenie olbrzymiego cierpienia JEZUSA CHRYSTUSA. Dźwigamy swe ludzkie krzyże i często upadamy. Zapominamy, że tylko z JEZUSEM możemy powstać z upadku i z wiarą iść przez życie. CHRYSTUS zna nieskończenie wiele dróg dotarcia do każdego człowieka. Czasem to przymus, jak w przypadku Szymona z Cyreny lub wskutek wielkiego wzruszenia Św. Weroniki. Najważniejsze, aby dać się poprowadzić JEZUSOWI. Nie można liczyć tylko na siebie, bo kończy się to zazwyczaj katastrofą osobistą. Bo świat jest okrutny, obnaża słabości człowieka, przybija do ziemi i mówi: przegrałeś, jesteś nikim! A JEZUS mówi: tylko kochaj i wciąż kochaj! Męka i Śmierć na Krzyżu oraz cierpienia Matki Bożej po zdjęciu z Krzyża Ciała JEZUSA to cena Wielkiego Odkupienia ludzkości. Chociaż nasze grzechy i słabości są tak ciężkie jak głaz zamykający Grób CHRYSTUSA, to na trzeci dzień będzie ZMARTWYCHWSTANIE!

program rekolekcji
17-20 marca 2024 r. – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
pasterka
25 grudnia 2023 r. – BOŻE NARODZENIE

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO obwieszcza nam radosną nowinę – JEZUS CHRYSTUS przyszedł na świat! A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM i ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI i OGLĄDALIŚMY JEGO CHWAŁĘ. Tak oto PAN BÓG jest obecny pośród swego ludu i dla swego ludu. ON pragnie leczyć nasze słabości, wyzwalać nas z niemocy i zwyciężać grzech. Zstąpił, aby jeszcze bardziej zaangażować się w zbawienie każdego człowieka. Tradycyjna Wigilia, Pasterka, szopka, śpiew kolęd i żłóbek ten fakt zewnętrznie symbolizują. Modlitwa: Panie Jezu Chryste – Ty stawszy się dla nas Dziecięciem, wybrałeś na miejsce swego Narodzenia ubogą stajenkę, aby uwolnić nas od ciemności grzechów, przyciągnąć do Siebie i zapalić Swą świętą Miłością. Wielbimy Ciebie jako naszego Stwórcę i Odkupiciela, uznajemy Cię naszym Królem i Panem… Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Amen.

suma
14 września – ODPUST PARAFIALNY

Tradycyjnie w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego przeżywaliśmy Odpust w parafii Brzostek. W trzech przedpołudniowych mszach uczestniczyli wierni bardzo licznie. Wieczorem odprawiona została uroczysta Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Prof. Andrzeja Widaka. W koncelebrze uczestniczyli: O. Edward Kowalski, Ks. Prof. Bogdan Stanaszek, Ks. Kustosz Edward Janikowski, Ks. Proboszcz Marek Mnich. Ks. A. Widak wygłosił homilię podkreślając m.in., że KRZYŻ JEST NAJWAŻNIEJSZYM ZNAKIEM MIŁOŚCI CHRYSTUSA do CZŁOWIEKA, a współcześnie często KRZYŻ usuwa się z przestrzeni publicznej w krajach zachodniej Europy. Przed tradycyjną procesją Ks. M. Mnich serdecznie podziękował Ks. A. Widakowi za wygłoszenie kazania oraz Kapłanom za wspólną koncelebrę. Dziękował również za posługę spowiedzi św. Księżom z dekanatu brzosteckiego na czele z Ks. Dziekanem. Wyraził też swą radość z licznego uczestnictwa wiernych w uroczystości odpustowej.

program katechez
8 czerwca – UROCZYSTOŚĆ PRZENAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA i KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

To jedno z najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich. W naszej parafii szczególnie uroczysta Msza Święta miała miejsce na placu Domu Kultury w Brzostku. Koncelebrze z udziałem Księży Wikarych przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich i wygłosił homilię. Powiedział m.in., że w tym dniu najmocniej uświadamiamy sobie realną obecność naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA w PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE - dlatego wierzmy coraz bardziej. Po Mszy Św. tradycyjna procesja podążała ul. 20-go Czerwca w kierunku Równi do wspaniale przygotowanych przez mieszkańców czterech ołtarzy. Przy ołtarzach w modlitewnej zadumie powierzano siebie, najbliższych, parafię i sprawy pokoju pod nieustanną opiekę JEZUSA CHRYSTUSA ukrytego w PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. Mimo deszczu ta niezwykle podniosła uroczystość religijna zgromadziła bardzo licznie wiernych z brzosteckiej parafii.

(TV Brzostek)

program katechez
ZAPRASZAMY NA CYKL:
3 maja
3 maja – ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI oraz KONSTYTUCJI 3 MAJA

Uroczystą Sumę w intencji Ojczyzny i Strażaków odprawił Ks. Proboszcz Marek Mnich. Przybyły władze samorządowe oraz liczne poczty sztandarowe ze szkół gminy Brzostek i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W wygłoszonej homilii Ks. Proboszcz związał przesłanie odczytanej Ewangelii do przeżywanego święta kościelnego i narodowego oraz podkreślił ścisły związek dziejów Polski z wiarą chrześcijańską. Po Mszy św. miała miejsce akademia przygotowana przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Brzostku. Dzieci poprzez śpiew, recytację i taniec narodowy wspaniale ukazały tragiczno-patriotyczną historię naszej Ojczyzny. Na zakończenie koncertował pianistycznie Bartłomiej Tyburowski, który perfekcyjnie zaprezentował własne aranżacje jazzowe pieśni patriotycznych. W ten niecodzienny sposób, poprzez modlitwę a także występy artystyczne, parafianie mogli uczestniczyć w przeżywaniu tego ważnego dla Polaków święta.

Bierzmowanie
17 kwietnia – BIERZMOWANIE

Wieczorną Mszę Świętą koncelebrowali: J.E. Ks. Biskup Rzeszowski Edward Białogłowski oraz Ks. Proboszcz Marek Mnich. Na początku delegacja Rodziców przywitała Dostojnego Duszpasterza Diecezji. Dla Młodzieży z parafii Brzostek była to niezwykle podniosła uroczystość – otrzymali oni Sakrament Bierzmowania – Dary DUCHA ŚWIĘTEGO. J.E. Ks. Biskup Sakramentu Bierzmowania udzielił ponad 80 ósmoklasistom. Młodzież ze Szkoły w Brzostku przygotowywał Ks. Wikary Łukasz Siwiec, a ze Szkoły w Nawsiu Brzosteckim Pani Katechetka Marzena Grygiel. Nad asystą i oprawą liturgiczną podczas Mszy Św. czuwali: Ks. Wikary Daniel Garbacik i Ks. Wikary Michał Szetela. Pod koniec uroczystości, za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, podziękowała delegacja młodzieży oraz Ks. Proboszcz. Duszpasterskiego Błogosławieństwa, kończącego wizytację kanoniczną parafii Brzostek, udzielił zgromadzonym wiernym J. E. Ks. Bp Edward Białogłowski.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

Wizytacja
16 kwietnia – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Wizytacja kanoniczna parafii.

Brzostecka parafia przeżywa doniosłe wydarzenie związane z wizytacją kanoniczną prowadzoną przez J.E. Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Na porannej Mszy św. Dostojnego Duszpasterza Diecezji Rzeszowskiej przywitali przedstawiciele parafian (dzieci, młodzież, dorośli) na czele z Ks. Proboszczem Markiem Mnichem. Przedstawił on sprawozdanie z funkcjonowania parafii oraz celebrował Mszę św. Homilię wygłosił J.E. Ks. Biskup i nawiązał do obchodzonej uroczystości oraz św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II – gorących orędowników Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie Ks. Biskup udzielił wiernym duszpasterskiego błogosławieństwa.
Uroczystą Sumę celebrował J.E. Ks. Bp E. Białogłowski i wygłosił homilię. Powiedział m.in. o heroicznej postawie rodziny Ulmów z Markowej, która okazała miłosierdzie rodzinom żydowskim. Za tę heroiczną pomoc dziewięcioosobowa rodzina Ulmów została zamordowana przez Niemców 24 marca 1944 r. Beatyfikacja Sług Bożych odbędzie 10 września. Po Mszy św. miało miejsce spotkanie parafialnych stowarzyszeń i grup modlitewnych z Ks. Biskupem. Przedstawiciele złożyli sprawozdania z działalności. Na zakończenie Dostojny Duszpasterz podziękował zgromadzonym za aktywność oraz udzielił błogosławieństwa.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

wyjazd do Łagiewnik
ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO ŁAGIEWNIK
16 kwietnia 2023 r. – w NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Aby powiększyć kliknij w obraz
Rezurekcja
9 kwietnia – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Wesoły nam dziś dzień nastał… - tego dnia CHRYTUS ZMARTWYCHWSTAŁ - ALLELUJA, ALLELUJA! Ta radosna pieśń wielkanocna zapoczątkowała tradycyjną procesję rezurekcyjną z Przenajświętszym Sakramentem. Potem rozpoczęła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich. W homilii nawiązał do staropolskiego pozdrowienia: Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstała - Alleluja, Alleluja! W tę Prawdę musimy odważnie wierzyć jako katolicy, a wtedy Zmartwychwstały Chrystus napełni nas wiarą, nadzieją i miłością. Przed uroczystym błogosławieństwem Ks. Proboszcz podziękował: za przygotowanie Liturgii, strażacką asystę oraz wspaniały wystrój kościoła. Następnie złożył Parafianom najserdeczniejsze świąteczne życzenia

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

Droga Krzyżowa
8 kwietnia – WIELKA SOBOTA – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

Wielka Sobota to dzień adoracji Przenajświętszego Sakramentu oraz czuwania i oczekiwania, przy symbolicznym Grobie, na Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tradycyjnie od rana święcone były pokarmy na stół wielkanocny. Natomiast wieczorem w kościele parafialnym w Brzostku bardzo uroczystej Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich. Na początku podczas Liturgii Światła poświęcony został ogień i Paschał symbolizujący Światło Chrystusa. Potem była rozbudowana Liturgia Słowa. Następnie odprawiona została Liturgia Chrzcielna oraz Eucharystia - jako najważniejsza część Wigilii Paschalnej. Wielka Sobota to ostatni dzień świętego Triduum Paschalnego przed Niedzielą Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

Droga Krzyżowa
7 kwietnia – WIELKI PIĄTEK – DZIEŃ MĘKI i ŚMIERCI JEZUSA CHRYSTUSA

Drugi dzień Świętego Triduum Paschalnego. To czas osobistej zadumy i refleksji nad sensem niezawinionego cierpienia Jezusa Chrystusa. Najpierw odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadzone przez Ks. Proboszcza Marka Mnicha. W rozważaniach powiedział, że każda Stacja ukazuje jakąś słabość człowieka i jednocześnie uczy nas, jak pokonywać trudności w łączności z Synem Bożym. Następnie miała miejsce Liturgia Męki Pańskiej składająca się z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża oraz Komunii Św. Po uroczyście odczytanej Ewangelii wg św. Jana, homilię wygłosił Ks. Wikary Daniel Garbacik. Zapytał, czym jest KRZYŻ dla współczesnego świata… Oto drzewo KRZYŻA na którym zawisło ZBAWIENIE świata! Pójdźmy z pokłonem! Na końcu Liturgii Męki Pańskiej Przenajświętszy Sakrament przeniesiony został do wspaniale przygotowanego Grobu Pańskiego. Rozpoczęła się adoracja Jezusa Chrystusa w Monstrancji i na drzewie KRZYŻA. Tradycyjnie wartę przy Grobie objęli druhowie strażacy.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

Droga Krzyżowa
6 kwietnia – WIELKI CZWARTEK

Pierwszy dzień Świętego Triduum Paschalnego. W owym czasie JEZUS CHRYSTUS podczas Wieczerzy Paschalnej ustanowił Sakrament Eucharystii oraz Sakrament Kapłaństwa. W kościele parafialnym w Brzostku uroczystą Mszę Św. koncelebrowaną odprawili: Ks. Proboszcz Marek Mnich, Ks. Profesor Bogdan Stanaszek, Ks. Wikary Michał Szetela, Ks. Wikary Łukasz Siwiec, Ks. Wikary Daniel Garbacik. Na wstępie Ks. Proboszcz przypomniał o szczególnym znaczeniu wielkoczwartkowej Mszy Świętej. Potem głęboką w swej treści homilię wygłosił Ks. Daniel Garbacik, w której podkreślił fakt ustanowienia Sakramentu Eucharystii jako szczególnego Daru Jezusa Chrystusa dla wszystkich ludzi – „Bóg dał nam Siebie Samego jako Pokarm dla nas”! Natomiast z Sakramentem Eucharystii nierozerwalnie jest związany Sakrament Kapłaństwa. „Kapłaństwo to Dar i Tajemnica”, ogromna i niezgłębiona dla każdego z nas Kapłanów– podkreślał Ks. Daniel – dlatego módlcie się za Kapłanów, bo potrzebujemy waszej modlitwy! Pod koniec Mszy Św. tradycyjne życzenia oraz podziękowania naszym czcigodnym Duszpasterzom złożyli przedstawiciele parafian, stowarzyszeń katolickich i grup modlitewnych. Potem Przenajświętszy Sakrament przeniesiono do wspaniale przygotowanej Ciemnicy. Tam rozpoczęła się cicha adoracja.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

spowiedź
6-10 kwietnia - TRIDUUM PASCHALNE
Aby powiększyć kliknij w obraz
4 kwietnia - SPOWIEDŹ PARAFIALNA
spowiedź
Aby powiększyć kliknij w obraz
26-29 marca 2023 r. – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
program rekolekcji
24 marca – DROGA KRZYŻOWA do KRZYŻA JUBILEUSZOWEGO
Droga Krzyżowa

W kolejny piątek Wielkiego Postu, po Mszy św. wieczornej, zorganizowana została w naszej parafii Droga Krzyżowa ulicami Brzostku, zabezpieczonymi przez Druhów z OSP. Prowadzący nabożeństwo Ks. Proboszcz Marek Mnich przedstawiał, niezwykle głębokie w swej treści, rozważania modlitewne przy każdej stacji. Mogliśmy m.in. zadawać sobie pytania dotyczące: stanu naszej wiary; religijności nas samych i naszych rodzin we współczesnej rzeczywistości w obliczu niezwykłego Ciernienia i Męki Pana naszego JEZUSA CHRYSTUSA w drodze na Golgotę. Po zakończeniu rozważań przy Krzyżu Jubileuszowym przypomniana została intencja uczestnictwa: w obronie dobrego imienia wielkiego Papieża – Polaka. W drodze powrotnej do świątyni wierni odmawiali Różaniec pod przewodnictwem Ks. Wikarego Michała Szeteli. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zgromadziło wielką rzeszę parafian, którzy poprzez swój udział i modlitwę publicznie zamanifestowali przywiązanie do tradycji wielkopostnych oraz oddali hołd Świętemu Janowi Pawłowi II.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

14 lutego – KU PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ – BOHATERÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ”
poświęcenie pomnika ak

Niezwykle podniosłą Mszę św. z ceremoniałem wojskowym koncelebrowali Księża pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Ordynariusza Jana Wątroby. Uroczysta modlitwa wznoszona ku pamięci „Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Ziemi Brzosteckiej”, którzy zostali zamordowani przez Niemców podczas II wojny światowej. Homilię wygłosił Ks. Prof. Bogdan Stanaszek – historyk, inicjator budowy pomnika. Przypomniał sylwetki Bohaterów, a byli to: mjr Ludwik Drożański, por. Władysław Miciek, ppor. Józef Matuszewski oraz Franciszek Kuraś. Po Mszy św. nastąpił przemarsz pod pomnik oraz jego odsłonięcie i poświęcenie, a potem odbył się Apel Poległych. Na uroczystość przybyły liczne delegacje Policji Państwowej, Wojska Polskiego, władz państwowych, samorządowych i szkolnych. Organizatorami wydarzenia byli m.in: rzeszowski Instytut Pamięci Narodowej oraz Ks. Marek Mnich – proboszcz brzosteckiej parafii.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

6 stycznia 2023 r. – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
3 króli

Na popołudniową Mszę św., koncelebrowaną przez Kapłanów brzosteckiej parafii, przybył niezwykle barwny orszak Trzech Króli. Tworzyli go uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku wraz z dyrekcją, nauczycielami oraz rodzicami. Po Mszy św. uformowany, bardzo liczny orszak Trzech Króli wyruszył ulicami Brzostka do hali widowiskowo - sportowej na spektakl jasełkowy. W ten sposób nasza społeczność nawiązała do miast w całej Polsce, które pielęgnują katolicką tradycję.

Galeria zdjęć (fot. Jakub Batycki)

25 grudnia 2022 r. – BOŻE NARODZENIE
pasterka
1 listopada – ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
odpust

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

14 września – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO - ODPUST PARAFIALNY
odpust

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

13 września – WIECZÓR FATIMSKI
fatimski

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO ŁAGIEWNIK
24 kwietnia 2022 r. – w NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
wyjazd do Łagiewnik
Aby powiększyć kliknij w obraz
17 kwietnia – NIEDZIELA ZMARTYCHWSTANIA
rezurekcja

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

15 kwietnia – WIELKI PIĄTEK
wielki piątek

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

14 kwietnia – WIELKI CZWARTEK
wielki czwartek

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

program tridum
Aby powiększyć kliknij w obraz
27-30 marca 2022 r. – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
program rekolekcji
5 marca 2022 r. – CZUWANIE W INTENCJI POKOJU
czuwanie
Koniec dyspensy. Dekret Biskupa Rzeszowskiego

(aktualizacja z dnia 19.06.2021 r.)

3 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA i KRWI CHRYSTUSA
Boże Ciało

W tym dniu jeszcze mocniej uświadamiamy sobie realną obecność JEZUSA CHRYSTUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE oraz niezgłębioną tajemnicę każdej MSZY ŚWIĘTEJ. W naszej parafii uroczystą Sumę koncelebrowali: Ks. Prof. Bogdan Stanaszek i Ks. Proboszcz Marek Mnich. Następnie tradycyjna procesja z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM podążała, do przepięknie ustrojonych czterech ołtarzy, od placu kościelnego ul. Szkolną do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uroczystość modlitewna zgromadziła bardzo licznie wiernych.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

4 kwietnia – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
rezurekcja

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ, ALLELUJA! Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa i nadzieja życia wiecznego to zasadniczy sens naszej wiary oraz źródło wszelkiej radości. Żyjmy na co dzień i dzielmy się nawzajem tą przeogromną PRAWDĄ. Dziękujmy gorąco i nieustannie PANU BOGU WSZECHMOGĄCEMU ZA MĘKĘ, ŚMIERĆ i ZMARTWYCHWSTANIE.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

3 kwietnia – WIELKA SOBOTA
wielka sobota

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ. Wielka Sobota to ostatni dzień świętego Triduum Paschalnego przed Niedzielą ZMARTWYCHWSTANIA PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA. To czas duchowego oczekiwania i adoracji NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w Bożym Grobie. W tym dniu również tradycyjnie święcone są pokarmy na wielkanocny stół. Wieczorem, niezwykle uroczystej Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich, który na zakończenie udzielił zgromadzonym świątecznego błogosławieństwa.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

2 kwietnia – WIELKI PIĄTEK
wielki piatek

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ rozpoczęła się tradycyjnym nabożeństwem Drogi Krzyżowej z rozważaniami prowadzonymi przez Ks. Wojciecha Mazurka. Podczas Liturgii Słowa homilię wygłosił Ks. Łukasz Siwiec. Powiedział, że w starożytności krzyż był narzędziem okrutnej śmierci. Natomiast SYN BOŻY JEZUS CHRYSTUS wyniósł KRZYŻ na Golgotę – tam został ukrzyżowany i umarł, aby ZBAWIĆ każdego człowieka. Umiejmy nosić w pokorze nasze ludzkie krzyże codzienności, a Pan Bóg nam dopomoże. Na zakończenie przeniesiono NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENYT do tradycyjnego Bożego Grobu, gdzie trwać będzie adoracja.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

1 kwietnia – WIELKI CZWARTEK
wielki czwartek

Uroczystą Mszę Św. koncelebrowaną odprawili Księża Wikarzy brzosteckiej parafii pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Marka Mnicha i Ks. Prof. Bogdana Stanaszka. W homilii Ks. Proboszcz powiedział m.in., że na każdej Mszy św. jesteśmy uczestnikami Ostatniej Wieczerzy JEZUSA CHRYSTUSA, podczas której ustanowił EUCHARYSTIĘ jako uobecnienie Misterium Paschalnego. Na zakończenie złożono naszym Czcigodnym Duszpasterzom najserdeczniejsze życzenia w dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)

program tridum
program rekolekcji
13 lutego – WIECZÓR UWIELBIENIA
szopka

Po Mszy św. wieczornej parafianie uczestniczyli w adoracyjnej modlitwie uwielbienia PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA za JEGO nieskończoną MIŁOŚĆ do każdego człowieka. Nabożeństwo przygotował i prowadził Ks. Wojciech Mazurek wraz z młodzieżowymi grupami parafialnymi. Na zakończenie było indywidualne błogosławieństwo NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

1 stycznia 2021 r. – NOWY ROK. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
szopka

Matka Boga – to najwyższy i najchwalebniejszy tytuł Maryi – naszej duchowej Matki.
Modlitwa: Boże spraw, abyśmy mogli się cieszyć wstawiennictwem Maryi, gdyż przez Nią otrzymaliśmy Twojego Syna Jezusa Chrystusa – Dawcę Życia. Amen.

25 grudnia 2020 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
pasterka

Tego dnia czcimy historyczny fakt przyjścia na świat JEZUSA CHRYSTUSA. Tradycyjna Pasterka, szopka i żłóbek ten fakt zewnętrznie symbolizują.
Modlitwa: Panie Jezu Chryste – Ty stawszy się dla nas Dziecięciem, wybrałeś na miejsce swego Narodzenia ubogą stajenkę, aby uwolnić nas od ciemności grzechów, przyciągnąć do Siebie i zapalić Swą świętą Miłością. Wielbimy Ciebie jako naszego Stwórcę i Odkupiciela, uznajemy Cię naszym Królem i Panem… Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Amen.

21 listopada 2020 r. – UROCZYSTOŚĆ INTRONIZACJI RELIKWI ŚW. JANA PAWŁA II
relikwie JP II

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki przewodniczył w Brzostku koncelebracji niezwykle podniosłej Mszy Św. intronizującej Relikwie Świętego Jana Pawła II. Ks. Arcybiskup był sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II w latach 1996-2007 i swoje duszpasterskie refleksje przekazał zgromadzonym parafianom w przepięknej homilii. Na zakończenie Ks. Proboszcz Marek Mnich serdecznie podziękował Ks. Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu za dar Relikwii i osobisty udział w tym wielkim wydarzeniu religijnym dla brzosteckiej parafii.

Galeria zdjęć (fot. Paweł Batycki)