[ strona 3 ]  [ strona 2 ] [ strona 1 ] [ zarząd ]

 

          W dniu 6 grudnia 2012 roku Caritas parafialna zorganizowała akcję "Mikołajki 2012". Przygotowano paczki mikołajowe dla 90 rodzin potrzebujących pomocy, które rozdane zostały przez Mikołaja w kościele parafialnym w Brzostku i w kaplicy w Bukowej.

 

 

►Zobacz więcej zdjęć (fot. Krystyna Szarek-Ryndak)

  

Pielgrzymko-wycieczka zorganizowana przez Caritas parafialną do Sanoka, Myczkowiec i Soliny (13 czerwca 2012 r.)

 

 

►Zobacz więcej zdjęć

 


 

Druga niedziela wielkanocna (15 kwietnia) to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Została ustanowiona przez papieża Jana Pawła II w związku z objawieniami, jakie miała św. Faustyna. O godzinie 15.00 licznie zgromadzeni wierni w Kościele Parafialnym w Brzostku odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem Krystyny Szarek–Ryndak. Następnie odbyła się Msza św. z homilią wygłoszoną przez Księdza Dziekana Jana Cebulaka. Po nabożeństwie wierni modlili się i oddawali cześć przez pocałunek relikwii siostry Faustyny.

        Niedziela Miłosierdzia Bożego to jednocześnie święto patronalne Caritas. W XX-lecie Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowano spotkanie członków Parafialnego Caritas, opiekunów Szkolnych Kół Caritas z młodzieżą wraz z katechetami, ks. Markiem Jaworskim i ks. Krzysztofem Moszyńskim. Patronalne święto Caritas było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między pracownikami i wolontariuszami. Przy wspólnie przygotowanym posiłku ksiądz Jan Cebulak wręczył albumy „Jan Paweł II – święty pielgrzym” seniorce pani Zofii Fugiel, przewodniczącej Parafialnego Caritas w Brzostku, p. Krystynie Szarek–Ryndak, opiekunom SK Caritas przy Szkole Podstawowej w Brzostku, p. Agacie Zastawny i SK Caritas przy Gimnazjum w Brzostku, p. Ewie Raś. Uczestnicy spotkania rozmawiali o działalności Caritas, dzielili się doświadczeniami z dotychczasowej pracy, śpiewali pieśni religijne, oglądali kroniki.

        Ksiądz Dziekan Jan Cebulak podziękował za pracę i wysiłek włożony w codzienną posługę na rzecz ubogich i potrzebujących. Powiedział między innymi, że Caritas ma na celu troskę o dobro wszystkich potrzebujących, przyczynia się do budowania w regionie klimatu pojednania, integracji oraz tolerancji.

 

 

►Zobacz galerię zdjęć

 


 

Caritas parafialna im. ks. Józefa Jałowego przy kościele parafialnym w Brzostku dziękuje gorąco wszystkim ofiarodawcom, którzy okazali dobre serce dla bliźniego udzielając pomocy materialnej i finansowej potrzebnej do przygotowania podarunków mikołajowych dla dzieci i rodzin z naszej parafii. Podarunki te zostały rozdane przez św. Mikołaja w kościele parafialnym w Brzostku i kościele filialnym w Bukowej

 

 

►Zobacz galerię zdjęć

 


 

21 września 2011 roku członkinie Caritas uczestniczyły w wycieczce do Jabłonicy, Krempnej, Skalnika, Dębowca i Żmigrodu.

 

 

►Zobacz galerię zdjęć

 


 

Mikołaj 2010

 

        6 grudnia 2010 roku Caritas parafialna przy brzosteckiej parafii zorganizowała "Mikołajki 2010 przy pomocy Sponsorów dla 200 dzieci potrzebujących z naszej parafii. Paczki zostały rozdane przez św. Mikołaja w kościele parafialnym w Brzostku i kościele filialnym w Bukowej

Przew. K. Szarek-Ryndak

 

 

►Zobacz galerię zdjęć

 


 

Spotkanie formacyjne

 

9 października 2010 roku w budynku Warsztatów terapii zajęciowej w Brzostku odbyło się spotkanie formacyjne Parafialnych Zespołów Caritas z dekanatu brzosteckiego. Uczestniczyło w nich około 40 członkiń na czele z dyrektorem Caritasu Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisławem Słowikiem, ks. Janem Cebulakiem - proboszczem naszej parafii oraz siostrą Joanną Smagacz - sekretarzem rzeszowskiego Caritasu.

rzew. K. Szarek-Ryndak

 

 

►Zobacz galerię zdjęć

 


 

Pielgrzymka do sanktuariów na terenie diecezji rzeszowskiej

 

26 sierpnia 2010 r. o godz. 7.00 wyruszyła po raz kolejny autokarowa pielgrzymka zorganizowana przez parafialną Caritas w Brzostku. Trasa pielgrzymki wiodła przez Zawadę do Terliczki, Comolasu a następnie do Kolbuszowej. W pielgrzymce wzięło udział 48 osób. Przewodnictwo duchowe objął ks. Marek Jaworski i kleryk Paweł Płaziak  z sąsiedniej parafii Januszkowice

Przew. K. Szarek-Ryndak

 

 

 

►Zobacz galerię zdjęć

 


 

Mikołaj 2009

 

Caritas parafialna im. ks. Józefa Jałowego przy kościele parafialnym w Brzostku składa serdeczne podziękowanie wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do zorganizowania „Mikołajek 2009” dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej parafii. Szczególne podziękowania kierujemy dla niżej wymienionych sponsorów:

Urząd Miejski – Brzostek, Maria Grzesiakowska – firma „MARBET” – Brzostek, Małgorzata Drozd – Delikatesy „Centrum” – Brzostek, Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Brzostek, Maria Przebięda – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku, mgr Krystyna Godawska – Apteka „VITA” – Brzostek, lek. med. Mieczysław Pietrzycki – Brzostek, Jacek Berrahal – firma komputerowa „BrianSoft” – Brzostek, Leszek i Mieczysław Dziedzic – hurtownia „Budrol” – Zawadka Brzostecka, Bogdan Szukała – firma budowlana – Brzostek, Jadwiga Olszewska – biuro rachunkowe – Brzostek, Edward Kmiecik – zakład ślusarski – Brzostek, Zofia Skórska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzostku, Marian Warchał – radny RM w Brzostku, Alfred Nawracaj – radny RM w Brzostku, Ewa Samborska – radna RM w Brzostku, Bank Spółdzielczy – Brzostek, Tadeusz Grygiel – Hurtownia Wod. Kan. – Klecie, Józef Czekaj, Szczygieł  – sklep – Klecie, Piotr Michalski – zakład pogrzebowy – Brzostek, Wanda i Kazimierz Wołowiec – wyrób nagrobków – Brzostek, Maria Kmiecik – kiosk – Brzostek, Barbara Szweda – Brzostek, Henryka Kolbusz – sklep – Brzostek, Dorota Prokop – sklep – Brzostek, Roman Trzeciak – zakład fotograficzny – Brzostek, Dorota Betlej – sklep sportowy – Brzostek, Marek Szybist – sklep – Brzostek, Andrzej Szybist – sklep – Brzostek, Renata Golec – sklep – Brzostek, Krzysztof Rozwadowski – sklep – Brzostek, Lucyna Zięba – sklep spożywczy – Brzostek, Adam Kalina – sklep ogrodniczy – Brzostek, Kazimierz Sarna – masarnia – Brzostek, Bernard Jamróz – sprzedaż obwoźna – Brzostek, Kazimierz Sarna – sprzedaż obwoźna – Brzostek, Renata Smoła – sklep motoryzacyjny – Brzostek, Artur Potrzeba – sklep – Brzostek, Aneta Czaja – zakład fryzjerski – Brzostek, Lidia Płaziak – zakład krawiecki – Brzostek, Jolanta Nowak – zakład fryzjerski – Brzostek, Andrzej Małozięć – zakład optyczny – Brzostek

     Łączna wartość zebranych podarunków wyniosła 9850 zł, w tym 2320 zł to różne artykuły spożywcze i przemysłowe. Sporządzono około 100 paczek, które przekazano dzieciom z rodzin wielodzietnych w dniu 5 grudnia 2009 roku w kościele parafialnym w Brzostku i kościele filialnym w Bukowej. Udzielono również zapomóg na święta Bożego Narodzenia rodzinom na kwotę 1820 zł, natomiast do kasy Caritas przekazano pozostałą kwotę w wysokości 453,44 zł

     Z całego serca dziękujemy również św. Mikołajowi W. Tyburowskiemu oraz aniołkom z ich mamami p. E. Rybą i p. G. Maziarz ze Szkoły Podstawowej w Brzostku za przygotowanie oprawy artystycznej, pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, a zwłaszcza: p. Agnieszce Czarneckiej, p. Marcie Foryś, p. Łukaszowi Latoszek za pomoc w przygotowaniu paczek, ks. Proboszczowi za udostępnienie sali do pakowania prezentów. Pragnę również podziękować członkiniom „Caritas” za ich ofiarną pracę przez 16 lat i wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tak szlachetnego dzieła jakim jest pomoc najuboższym. Sprawiliśmy dzieciom i ludziom starszym wiele radości, za co jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy. Bóg zapłać! Kierujemy również braterskie zaproszenie do włączenia się w pracę Zespołu Caritas.

Przew. K. Szarek-Ryndak

 

►Zobacz galerię zdjęć

 


 

Rekolekcje formacyjne dla członków CARITAS w świetlicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku

(14. 10. 2009)

 

 


 

Dzień Miłosierdzia Caritas

 

Tydzień po Zmartwychwstaniu, w święto Miłosierdzia Bożego 19.04.2009 Caritas parafialna obchodziła swoje Święto Patronalne. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz. 17.00 oraz Koronką do Miłosierdzia Bożego odmawianą przez członkinie Caritas wraz z wiernymi. Po zakończeniu Mszy św. odbyło się spotkanie Zespołu Caritas, któremu przewodniczył ks. Proboszcz Jan Cebulak wraz z kapłanami ks. Józefem i ks. Andrzejem, kierownikiem MGOPS w Brzostku panem Adamem Ryndakiem, który współpracuje z Caritas oraz panią Ewą Raś – opiekunem Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum w Brzostku. W trakcie poczęstunku oglądano kronikę Caritas, omawiano tematy związane z działalnością zespołu Caritas. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, za co wszystkim dziękujemy.

Przewodnicząca Caritas

K. Szarek-Ryndak

 

 


 

Wycieczko-pielgrzymka Caritas

 

Członkinie parafialnego Caritas wraz z Kołem Gospodyń w Brzostku zorganizowały 28.03.2009 wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. O godz. 7.00 rano wyruszyliśmy z Brzostku w grupie 35 osób odmawiając poranną modlitwę o błogosławieństwo na cały dzień. Pielgrzymce przewodniczyła K. Szarek-Ryndak i K. Szukała. Po zwiedzeniu Wieliczki zatrzymaliśmy się w kaplicy św. Kingi, śpiewając pieśń „Barkę” Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie bardzo spodobało się wycieczce z Korei, której uczestnicy pozowali z nami do zdjęć. Po wrażeniach z Wieliczki pojechaliśmy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, uczestniczyliśmy w dwóch Mszach św. oraz o 15.00 odmawialiśmy wspólnie z wszystkimi wiernymi Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Potem był czas na własne refleksje, modlitwę, posiłek. Umocnieni Duchem Świętym wracaliśmy do swoich rodzin i parafii z Bożym błogosławieństwem, śpiewając pieśni. 

Przewodnicząca Caritas

K. Szarek-Ryndak

 

 

 

 


 

Spotkanie opłatkowe