[ Kalendarium ]  [ Pytania i odpowiedzi ]  [ Zarząd POAK ]  [ Formacja ]  [ Galeria zdjęć ]  [  E-mail ]

 


KALENDARIUM POAK – AKTUALNOŚCI


2018

 • 12 grudnia – pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Marka Mnicha odbyło się spotkanie organizacyjno – formacyjne parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Najpierw przedstawiono bieżące sprawy organizacyjne. Potem odmówiono modlitwę brewiarzową. Następnie były rozważania dotyczące modlitwy, szczególnie tej cichej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem podczas Wieczystej Adoracji w naszej parafii.

 • 17 kwietnia – po Mszy św. wieczornej miało miejsce w kościele spotkanie przedstawicieli Akcji Katolickiej, Rady Parafialnej, Caritas oraz innych stowarzyszeń katolickich, róż różańcowych i grup modlitewnych działających w naszej parafii. Zebranie miało charakter organizacyjny i związane było z planowaną wizytacją kanoniczną JE Ks. Biskupa Ordynariusza. Ks. Proboszcz Marek Mnich oraz Ks. Wikary Piotr Przypek przedstawili plan wizytacji oraz przygotowywali zebranych do przedstawienia sprawozdań ze swej działalności. Spotkanie zakończono modlitwą.
 • 20 lutego - Spotkanie przedstawicieli oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej dekanatu Brzostek z udziałem Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK z Rzeszowa. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w brzosteckim kościele parafialnym. Koncelebrowali: Ks. Dziekan Edward Pasionek – Asystent kościelny AK dekanatu Brzostek; Ks. Marek Mnich – Proboszcz, duszpasterz brzosteckiego Oddziału; Ks. Prof. Dr Hab. Bogdan Stanaszek - UPJPII; Ks. Piotr Filipek – Wikariusz. Przewodniczył koncelebrze Ks. Prałat Stanisław Potera - Asystent diecezjalny AK. Ks. Prałat wygłosił też homilię nawiązującą do znaczenia modlitwy w Wielkim Poście. Czytaj dalej Foto galeria
 • 31 stycznia – po Mszy św. wieczornej miało miejsce spotkanie parafialnego Oddziału pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Marka Mnicha. Przedstawiono pisma z diecezjalnego Instytutu AK z planem najbliższych przedsięwzięć. Wynika z nich,  w dniu 20 lutego od godz. 17:00 rozpocznie  się w parafii Brzostek dekanalne spotkanie formacyjne – gościć będziemy  delegacje parafialnych oddziałów oraz Zarządu Instytutu Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej. Ostatnie takie zgromadzenie było u nas 7 lat temu. W związku z tym omówiono sprawy organizacyjne związane z powyższym spotkaniem.

2017

 • 18 listopada – Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wraz z księżmi asystentami zorganizowali spotkanie formacyjne w parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Zebranie prowadził prezes DIAK Jeremi Kalkowski. Gościem honorowym był Ks. Biskup Ordynariusz Jan Wątroba, który wygłosił homilię do licznie zebranych przedstawicieli parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej z rzeszowskiej diecezji. Potem miał miejsce interesujący wykład formacyjny pani Marii Wilczek pt. „Powołanie kobiety”. Następnie była część organizacyjna - przedstawione zostały tegoroczne dokonania Zarządu Diecezjalnego AK oraz plany działań w nadchodzącym Roku Liturgicznym Kościoła. Kwestie duszpasterskiego zaangażowania w parafialnych oddziałach ukazał Ks. dr Rafał Flak – nowy II Asystent diecezjalny Akcji Katolickiej. Omówiono też sprawy organizacyjne związane z obchodami, w Katedrze rzeszowskiej, święta patronalnego AK i KSM w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Spotkanie zakończono modlitwą.
 • 16 listopada – odbyło się spotkanie naszego Oddziału Akcji Katolickiej pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Marka Mnicha. Zebranie miało charakter formacyjno-organizacyjny. Część refleksyjna poświęcona została modlitewnej pamięci zmarłych Członków i Sympatyków parafialnej Akcji Katolickiej – w których intencji oraz Ks. Tadeusza Pacyny zostanie odprawiona Msza św. w dniu 25 XI. Natomiast kwestie organizacyjne dotyczyły: a) pisma z Diecezjalnego Instytutu AK dotyczące spotkania formacyjnego; b) prac wykonanych oraz planowanych w naszej parafii; c) obchodów święta patronalnego AK i KSM w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
 • 21 września – po przerwie wakacyjnej odbyło się na plebani zebranie organizacyjno-formacyjne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Przewodniczył temu spotkaniu Ks. Proboszcz Marek Mnich. Najpierw była  modlitwa brewiarzowa. Potem Ks. Opiekun przedstawił plan wizyt duszpasterskich Ks. Biskupa Ordynariusza w brzosteckiej parafii oraz  realizowane przedsięwzięcia. Omówiono również kwestie organizacyjne związane z zaangażowaniem Oddziału w bieżącą działalność. W części formacyjnej rozważano problematykę życia religijnego świeckich wobec wyzwań zlaicyzowanego świata. Następnie była dyskusja oraz modlitwa na zakończenie.
 • 20 czerwca – po Mszy Św. wieczornej miało miejsce przedwakacyjne spotkanie formacyjno-organizacyjne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich, który przekazał informacje o wykonanych pracach w brzosteckim kościele oraz mówił o kwestiach duszpasterskich.

  Na czas wakacji życzymy Duszpasterzom i Parafianom owocnego odpoczynku!

 • 11 marca - do naszej parafii przybyli przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z Dekanatu Brzostek. Uroczystość rozpoczęto o godz. 10.00 Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Marka Mnicha i Ks. Stanisława Mirka Proboszcza z Januszkowic. Następnie w parafialnej sali im. Św. Jana Pawła II miało miejsce spotkanie formacyjne. Nawiązywało ono tematycznie do obecnego roku liturgicznego i duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce, który przebiega pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Zebranie prowadził Ks. Marek Mnich, który wygłosił bardzo interesującą prelekcję o potrzebie umiejętnego głoszenia Ewangelii. Jak?! Przede wszystkim poprzez katolicką postawę tu i teraz oraz również w tych zakątkach Europy, gdzie dociera wielu naszych rodaków. Potem była dyskusja oraz informacje o działalności poszczególnych oddziałów. Na zakończenie zebrani poczęstowali się wspaniałymi wypiekami przygotowanymi przez Panie z brzosteckiego Oddziału Akcji Katolickiej.

 • 8 marca – po Mszy św. wieczornej miało miejsce zebranie naszego Oddziału. Ks. Proboszcz Marek Mnich poinformował o prośbie zorganizowania w dniu 11 marca w brzosteckiej parafii spotkania dekanalnego Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Takie spotkania o charakterze liturgiczno - formacyjnym odbywają się co roku w różnych parafiach naszego dekanatu lub w większych miastach diecezji rzeszowskiej.


 • 1 lutego – po dłuższej przerwie świąteczno-kolędowej odbyło się na plebani zebranie organizacyjne naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Ks. Proboszcz Marek Mnich przewodniczył temu spotkaniu. Ks. Opiekun przedstawił zebranym plany związane z malowaniem brzosteckiej świątyni oraz kwestie innych prac i zadań w parafii. Następnie była dyskusja dotycząca przedstawionych zagadnień oraz bieżącej działalności POAK. Spotkanie zakończono modlitwą.


2016

 • 16 listopada – pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Marka Mnicha odbyło się spotkanie organizacyjne parafialnej Akcji Katolickiej. Najważniejszą kwestią było przygotowanie się do niedzielnej Mszy św. w dniu 20 listopada i Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Wtedy obchodzone jest również patronalne święto Akcji Katolickiej.
 • 29 września – miało miejsce spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, któremu przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Mnich – nowy Duszpasterz naszego stowarzyszenia. Najpierw odbyła się część formacyjna i na niej przedstawiono dotychczasową działalność parafialnej AK oraz ogólne plany własnych inicjatyw. Ks. Proboszcz odniósł się bardzo życzliwie do przedstawionych propozycji. Ponadto zwrócił szczególną uwagę na doniosły aspekt MODLITWY w kształtowaniu własnej postawy religijnej w katolickim duchu wzajemnego zrozumienia. Potem była część organizacyjna, która miała charakter sprawozdawczo-wyborczy, ponieważ zakończyła się czteroletnia kadencja dotychczasowego Zarządu POAK. Spotkanie zakończono modlitwą.
 • 5 września – miało miejsce spotkanie pożegnalne z Ks. Damianem Czyżewskim – Opiekunem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Ks. Damian przez 4 lata był bardzo sumiennym i zaangażowanym duszpasterzem naszego Oddziału. Starannie przygotowywał spotkania formacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych, uczestniczył w dekanalnych zebraniach, wspierał realizacje naszych przedsięwzięć parafialnych i statutowych. Najserdeczniej dziękujemy Ks. Damianowi za opiekę nad naszym Oddziałem i świadectwo żywej wiary. Życzymy obfitości Łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i mocy Ducha Świętego na drodze Kapłańskiego posługiwania w nowej parafii. Szczęść Boże!
 • 16 czerwca – po zakończeniu Mszy św. wieczornej miało miejsce przedwakacyjne zebranie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Spotkaniu przewodniczył ks. Damian Czyżewski, który również przygotował comiesięczne rozważania. Najpierw omawiano bieżące sprawy organizacyjne związane z działalnością Oddziału. Natomiast część formacyjna poświęcona była rozważaniom z wybranymi fragmentami Pisma Świętego. Spotkanie zakończono modlitwą i duszpasterskim błogosłwieństwem.
 • 12 maja  –  po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie majowym odbyło się spotkanie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej pod przewodnictwem ks. Damiana Czyżewskiego. w części organizacyjnej przedstawiono pisma z Diecezjalnego Instytutu AK, a dotyczące sprawozdań z działalności. Natomiast częśćformacyjna poświęcona była rozważaniom o wielkich Darach Ducha Świętego. Spotkanie zakończono modlitwą.

 • 16 kwietnia – pogrążeni wielkim smutkiem i w głębokiej zadumie współuczestniczyliśmy w ostatnim pożegnaniu Śp. ks. ProboszczaJana Cebulaka – Twórcy wielkich Dzieł w brzosteckiej parafii oraz m.in. Zwierzchnika naszego oddziału Akcji Katolickiej. Mszy św. koncelebrowanej z ogromną rzeszą wiernych i kapłanów przewodniczył J.E. ks. bp. Kazimierz Górny.

 • 21 marca – członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wraz z panią kościelną Małgorzatą Wójcik, panem Markiem Wójcikiem, grupą młodzieży i ks. Damianem Czyżewskim przygotowywali tradycyjny wystrój wielkanocny w bocznych nawach naszej świątyni: Boży Grób i Ciemnicę.

 • 15 lutego – o godz. 17 w parafii Wniebowzięcia NMP (Fara) w Jaśle rozpoczęło się dekanalne spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej, na które w tym roku przybyli przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego z Rzeszowa. Na początku asystent diecezjalny ks. Prałat Stanisław Potera powitał zebranych księży opiekunów parafialnych i asystentów dekanalnych oraz członków Akcji Katolickiej z czterech dekanatów. Następnie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie wykład formacyjny pt. „Miłosierni jak Ojciec” wygłosił ks. S. Potera. Tematyka nawiązuje do obchodzonego obecnie Jubileuszowego Roku  Miłosierdzia Bożego ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka. Prelegent, opierając się na Bulli papieskiej, zwrócił uwagę na trzy zadania:1) poznać Miłosierdzie Boże; 2) doświadczyć Miłosierdzie Boże; 3) czynić Miłosierdzie Boże. Dlatego jest to szczególny Rok, aby zmienić swoje życie i odkryć Boga na nowo głównie przez Sakrament Pokuty. Jest to bowiem Sakrament szczególnej Miłości Boga i Jego Łask. Darem jest również możliwość uzyskania Jubileuszowego Odpustu Zupełnego w wyznaczonych świątyniach rzeszowskiej diecezji. w naszej okolicy takimi świątyniami są: bazylika mniejsza w Dębowcu, kościół O.O.Franciszkanów w Jaśle, kościół parafialny we Frysztaku. Na zakończenie prelegent zacytował słowa papieża Franciszka: „Niech dotrze balsam Miłosierdzia Bożego do wszystkich wiernych”.Po wykładzie trwała dyskusja w której ogólnym wnioskiem było stwierdzenie: „O doniosłej roli osobistego świadectwa w wychowaniu młodego pokolenia”. Potem odbyła się część organizacyjna w której pani Wiceprezes DIAK  przedstawiła plan spotkań i uroczystości organizowanych przez Akcję Katolicką Diecezji Rzeszowskiej. Spotkanie zakończono wzajemnymi podziękowaniami oraz modlitwą i błogosławieństwem. Nasz parafialny Oddział reprezentowała czteroosobowa delegacja pod przewodnictwem ks. Damiana Czyżewskiego. Najserdeczniej dziękujemy naszemu Księdzu Opiekunowi za możliwość uczestniczenia w tym dekanalnym spotkaniu formacyjnym.

 • 11 lutego–po Mszy św. wieczornej odbyło się comiesięczne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, któremu przewodniczył ks. Damian Czyżewski. Na początku przedstawiono pismo z Zarządu Diecezjalnego Instytutu dotyczące dekanalnego spotkania formacyjnego Akcji Katolickiej w Jaśle. Następnie na podstawie fragmentów pisma Św. rozważano znaczenie: postu, modlitwy i jałmużny w przygotowaniu do pełniejszego przeżywania czasu Wielkiego Postu. Spotkanie zakończono modlitwą.

 • 21 stycznia – w Nowym Roku 2016 członkowie parafialnej Akcji Katolickiej uczestniczyli w uroczystym spotkaniu opłatkowym pod przewodnictwem ks. Damiana Czyżewskiego. Była tradycyjna modlitwa, życzenia, kolędowanie, wspomnienia i dyskusja o świątecznych zwyczajach. Odczytano również pisma, a także życzenia przesłane z Diecezjalnego Instytutu AK. w części organizacyjnej omówiono sprawy dotyczące bieżącej pracy naszego Oddziału. Spotkanie zakończono modlitwą brewiarzową.2015

 • 12 listopada - Ks. Damian Czyżewski poprowadził spotkanie parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Po modlitwie na rozpoczęcie omówiono sprawy organizacyjne dotyczące zmian w Statucie AK, które m.in. przedłużają kadencyjność zarządów do 4 lat. W części formacyjnej rozważano fragmenty Pisma św. dotyczące spraw ostatecznych każdego człowieka w świetle naszej wiary katolickiej. Zwrócono też uwagę na niebezpieczeństwa kryjące się pod relatywizmem religijnym i brakiem refleksji nad groźbą ostatecznego potępienia. Podkreślano również siłę modlitwy różańcowej w walce ze złem. Modlitwą za zmarłych zakończono to spotkanie.
 • 22 października – po Mszy św. i Nabożeństwie różańcowym odbyło się spotkanie organizacyjno–formacyjne parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Przewodniczył Ks. Damian Czyżewski. Po modlitwie na rozpoczęcie przedstawione zostało pismo z Diecezjalnego Instytutu AK. Omówiono też bieżące sprawy organizacyjne. W części formacyjnej Ks. Damian zainicjował dyskusję na podstawie artykułów czasopisma katolickiego „Egzorcysta”, które to porusza trudne sprawy dotyczące opętania człowieka. Zwrócono szczególną uwagę na niebezpieczeństwa kryjące się pod przykrywką „niewinnych” pozornie zabaw, np. halloweenowych czy wiejskich zabobonów. Spotkanie zakończono modlitwą.

 • 10 września – miało miejsce powakacyjne spotkanie członków parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pod przewodnictwem Opiekuna – ks. Damiana Czyżewskiego. Na początku omówiono sprawy organizacyjne: pisma z Diecezjalnego Instytutu dotyczące II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej oraz tematykę najbliższego spotkania o charakterze sprawozdawczym. w części formacyjnej swoimi refleksjami podzielili się: uczestnicy Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej na Jasną Górę oraz pątnicy do innych miejsc kultu Matki Bożej. Spotkanie tradycyjnie zakończono modlitwą.

 • 18 czerwca – po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, któremu przewodniczył Ks. Damian Czyżewski. Jak zwykle w czerwcu przed wakacjami spotkanie miało charakter podsumowujący tematykę comiesięcznych rozważań skupionych głównie wokół miejsc cudów eucharystycznych  oraz kultu Matki Bożej. Spotkanie zakończono modlitwą.

  Na czas wakacji życzymy Duszpasterzom i Parafianom owocnego odpoczynku!
 • 14  maja – miało miejsce comiesięczne spotkanie naszego parafialnego Oddziału poprowadzone przez Ks. Damiana Czyżewskiego. W części organizacyjnej zebrani zapoznali się z nową akcją zbierania podpisów dotyczącą poparcia projektu ustawy zakazującej aborcji. Przedstawiono też pisma z diecezjalnego Instytutu AK, które dotyczyły planowanych przedsięwzięć na bieżący rok oraz przyjęcia Pani Józefy Nowickiej jako nowego członka brzosteckiej Akcji Katolickiej.Natomiast w części formacyjnej Ks. Damian  przedstawił multimedialną prezentację pt. Cuda Eucharystyczne, udowadniającą obecność  przenajświętszego Ciała Pana Jezusa pod postacią eucharystycznego Chleba. Nawiązywało to do zbliżającej się uroczystości Bożego Ciała. Potem była dyskusja oraz modlitwa brewiarzowa.

 • 16 kwietnia – po Mszy św. wieczornej odbyło się comiesięczne spotkanie parafialnej Akcji Katolickiej. W części organizacyjnej przedstawiono pisma z Diecezjalnego Instytutu AK nt. sprawozdania z działalności za 2014 rok. Natomiast w formacyjnej części Ks. Damian prowadził rozważania biblijne dotyczące tajemnicy Zmartwychwstania Pana Jezusa oraz współczesnych dowodów potwierdzających ten najważniejszy Fakt naszej wiary. Zaprezentowana została multimedialna prezentacja dotycząca Całunu Turyńskiego oraz Chusty z Oviedo. Potem miała miejsce dyskusja oraz modlitwa na zakończenie.
 • 13 kwietnia – tradycyjnie po Niedzieli Miłosierdzia Bożego uległ zmianie przygotowany wcześniej wielkotygodniowy wystrój naw bocznych – zniknął Boży Grób Ciemnica, co w całości wykonał nasz Oddział Akcji Katolickiej przy wielkim wsparciu Pani Kościelnej Małgorzaty Wójcik i Pana Marka Wójcika – za pomoc składamy serdeczne podziękowania.
 • 19 marca - po Mszy św. wieczornej miało miejsce comiesięczne spotkanie parafialnej Akcji Katolickiej pod przewodnictwem Ks. Damiana. Część organizacyjną poświęcono dwom kwestiom: 1) zagadnieniom dalszego prowadzenia naszej podstrony internetowej po odejściu na spoczynek wieczny śp. Józefa Nosala; 2) sprawie corocznego przygotowania Ciemnicy i Bożego Grobu, co będzie wykonywane od Wielkiego Poniedziałku. Natomiast w części formacyjnej Ks. Damian przedstawił niezmiernie trudną problematykę związaną z egzorcyzmami. Spotkanie zakończono modlitwą
 • 18 marca- w głębokiej zadumie i z wielkim żalem pożegnaliśmy śp. Józefa Nosala – wielkiego Społecznika, Współpracownika parafialnej Akcji Katolickiej w tworzeniu wielu medialnych inicjatyw, m.in.strony internetowej Parafii Brzostek, redakcji technicznej gazety „Światło” , a przed laty Komitetu Budowy Krzyża Jubileuszowego.  Mszy św.koncelebrowanej, pogrzebowej przewodniczył ks. Szymon Nosal, z udziałem rzeszy wiernych i kapłanów, homilię wygłosił ks. Krzysztof Gołąbek, były brzostecki wikariusz i diecezjalny duszpasterz Akcji Katolickiej. Jezu, który wskrzesiłeś Twego przyjaciela Łazarza, przywróć do życia wiecznego zmarłego Józefa, którego odkupiłeś za cenę Twojej Krwi. Amen.
 • 3 marca parafialne oddziały Akcji Katolickiej dekanatu Brzostek miały coroczne spotkanie organizacyjne i formacyjne, tym razem w parafii Dąbrówka- Gamrat. Nasz POAK reprezentowała czteroosobowa delegacja wraz z opiekunem duszpasterskim ks. Damianem Czyżewskim. Najpierw o godz. 17 odprawiona została uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Dziekana – opiekuna dekanalnego Akcji Katolickiej, który również wygłosił homilię. Głównym tematem rozważań była RODZINA jako najważniejszy związek kobiety i mężczyzny usankcjonowany świętym Sakramentem małżeństwa. Kaznodzieja mówił też o współczesnych zagrożeniach, wynikających m.in. z genderyzmu,dla katolickich rodzin w naszym kraju. Na zakończenie Liturgii odmówiono modlitwy w intencji rodzin. Po Mszy Św. było przejście na plebanię, gdzie licznie zebrane delegacje zostały przywitane przez ks. Proboszcza i ugoszczone gorącym posiłkiem oraz deserem. Następnie poszczególne oddziały parafialne złożyły sprawozdania z działalności za miniony rok. Potem przedstawiciel Akcji Katolickiej z parafii Dąbrówka wygłosił prelekcję nt. Internetu w kontekście promowania dokonań parafii. Zachęcał do zakładania i aktualizowania parafialnych stron internetowych, gdyż one są bardzo często odwiedzane przez wiernych, szczególnie przebywających za granicą, co wzmacnia więź ze wspólnotą mimo emigracji. w dyskusji księża wikarzy wskazywali na pewne możliwości ewangelizacyjne młodego pokolenia poprzez portale społecznościowe, a nawet sms-y. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą. Członkowie brzosteckiego POAK bardzo serdecznie dziękują ks. Damianowi za dojazd i całoroczną opiekę duszpasterską. Szczęść Boże!
   

 • 19 lutego – wszyscy jesteśmy świadomi antyrodzinnej polityki prowadzonej przez lewicowe partie polityczne, media oraz obecny rząd. Władza ostatnio przegłosowała w sejmie nowe przepisy, które mogą zagrażać tradycyjnej rodzinie. Episkopat Polski oraz stowarzyszenia katolickie wyrażały często swe zaniepokojenie z tego powodu. w tym duchu odbyło się comiesięczne spotkanie parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pod przewodnictwem ks. Damiana. Prowadziliśmy dyskusję na powyższe zagadnienia oraz nad obecnymi formami pomocy rodzinom w parafii. Wnioski zostały zapisane i będą przesłane do opracowania w diecezji. Potem w części organizacyjnej omówiono sprawę planowanego spotkania dekanalnego oddziałów parafialnych. Na zakończenie odmówiliśmy modlitwę

 • 15 stycznia  – w świąteczno-noworocznej atmosferze nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował tradycyjne spotkanie wigilijne po Mszy św. wieczornej. Małą uroczystość poprowadził Opiekun Oddziału - ks. Damian. Była wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem, serdeczne życzenia, wigilijne ciasto i kolędowanie. w przerwach między pieśniami odczytano świąteczne i noworoczne życzenia od nowego Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK. Przedstawiono też nadesłany plan dekanalnych i diecezjalnych spotkań formacyjnych na 2015 rok. Toczyliśmy również dyskusje o wigilijno-świątecznych zwyczajach w różnych regionach południowej Polski. Niecodzienne spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

 

 

2014

 • 11 grudnia – po zakończeniu Mszy św. wieczornej miało miejsce comiesięczne spotkanie formacyjno–organizacyjne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Najpierw była modlitwa na rozpoczęcie. Następnie w części formacyjnej Ks. Damian podjął rozważania dotyczące tajemnicy przyjścia na ziemię Chrystusa jako Boga – Człowieka, zapowiadanego w proroctwach Starego Testamentu. Przedstawiony został kontekst historyczny tysiącletnich dziejów państwa żydowskiego przed Chrystusem oraz w chwili Jego narodzin, aż po współczesność. Niewątpliwie tradycja świąt Bożego Narodzenia ma szczególny wymiar w polskiej kulturze narodowej, która z trudem broni się przed światową komercjalizacją zewsząd nas otaczającą. W trakcie rozważań cały czas trwała dyskusja i dzielono tutaj osobistymi refleksjami. Potem po omówieniu bieżących spraw organizacyjnych spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia: zdrowia, radości, siły w dążeniu do celu oraz Błogosławieństwa narodzonej Dzieciny.

 • 13 listopada – miało miejsce, po Mszy św. wieczornej, comiesięczne spotkanie formacyjno–organizacyjne naszego Oddziału Akcji Katolickiej. Po omówieniu bieżących spraw organizacyjnych była modlitwa rozpoczynająca. Następnie ks. Damian, na podstawie fragmentów Pisma Św., podjął przygotowane rozważania dotyczące kwestii ostatecznych człowieka. Te fundamentalne pytania dotyczące: życia – śmierci – nieba lub piekła były i są podejmowane w literaturze i filmie nawet zlaicyzowanego współczesnego świata. Potem prowadzono dyskusję i dzielono się osobistymi refleksjami w powyższych kwestiach. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

 • 15 października - po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie było spotkanie formacyjno–organizacyjne parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Przewodniczył Opiekun - Ks. Damian Czyżewski. Po modlitwie, nawiązując do październikowych nabożeństw różańcowych, ks. Damian przedstawił przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną na temat kultu Maryi w licznych sanktuariach na całym świecie. Głównie były to miejsca objawień uznane przez Kościół. Potem prowadzono dyskusję i dzielono się osobistymi refleksjami na temat prezentowanych sanktuariów maryjnych oraz współczesnych prześladowań chrześcijan. Następnie omówiono sprawy organizacyjne. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

 • 11 września - po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie formacyjno–organizacyjne naszego parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Było to pierwsze powakacyjne spotkanie, przewodniczył Opiekun Ks. Damian Czyżewski. Po modlitwie prowadzono dyskusję, a także dzielono się osobistymi refleksjami na temat sanktuariów maryjnych w kraju i za granicą oraz idei wakacyjnego pielgrzymowania do tych miejsc kultu. Następnie zostały omówione kwestie organizacyjne dotyczące bieżącej działalności i tematyki formacyjnej. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą brewiarzową

 • 4 czerwca - po Mszy św. wieczornej miało miejsce przedwakacyjne spotkanie organizacyjne naszego Oddziału Akcji Katolickiej pod przewodnictwem Opiekuna - Ks. Damiana. Podsumowano tematykę odbytego cyklu spotkań od września ubiegłego roku do czerwca. Omówiono również bieżące sprawy organizacyjne. Na zakończenie odmówiono modlitwę.

 • 23 maja - w głębokim smutku i zadumie pożegnaliśmy wspaniałego Kolegę - śp. Stanisława Synowieckiego – współzałożyciela i oddanego sprawie Kościoła aktywnego działacza Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Brzostku. Mszę Świętą pogrzebową z udziałem wielu wiernych odprawił oraz homilię wygłosił Ks. Damian Czyżewski – opiekun Oddziału. Jezu Odkupicielu, Synu Boga żywego, pociesz tych, którzy płaczą z powodu śmierci ich bliskich. Jezu, który wskrzesiłeś Twego przyjaciela Łazarza, przywróć do życia wiecznego zmarłego Stanisława, którego odkupiłeś za cenę Twojej Krwi. Amen.

 • 14 kwietnia – złożone zostały ks. Damianowi listy z zebranymi przez członków POAK podpisami w sprawie poparcia przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej i Komitet RĘCE ŻYCIA projektu „O zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży„. Natomiast w części organizacyjnej - tradycyjnie w Wielki Tydzień parafialny Oddział Akcji Katolickiej przygotowuje Boży Grób i Ciemnicę na uroczystości Triduum Paschalnego. Jak w roku poprzednim przygotowaliśmy wspólnie z Ks. Damianem i Panią kościelną Elżbietą Dziurdzik.

 • 19 marca - po Mszy św. wieczornej miało miejsce spotkanie formacyjno–organizacyjne parafialnego Oddziału. Po modlitwie przedstawiono krótkie sprawozdanie z dekanalnego spotkania parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej, które odbyło się w Kołaczycach 10 marca. Następnie Ks. Damian przedstawił multimedialną prezentację nt. „Teorii gender jako zagrożenia dla edukacji szkolnej”. Genderyzm to skrajnie antychrześcijańska ideologia, która pod pozorami tzw. „równości płci i walki z dyskryminacją” chce zniszczyć tradycyjny system wartości potrzebny w wychowania i edukacji dziecka. Niestety w to angażują się niektóre znane postacie ze świata mediów i wykorzystywane są pewne stacje telewizyjne do propagowania genderyzmu.  Na zakończenie krótko omówione zostały bieżące sprawy organizacyjne oraz odmówiono modlitwę brewiarzową.

 • 10 marca – zgodnie z planem dekanalne spotkanie parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej odbyło się w Kołaczycach. Brzostecki POAK reprezentował czteroosobowa delegacja pod przewodnictwem Ks. Damiana Czyżewskiego. Najpierw była uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Prałata Stanisława Potery – diecezjalnego duszpasterza AK. Ks. Prałat też wygłosił homilię i mówił o roli liturgicznego Wielkiego Postu w kształtowaniu postawy katolika oczekującego na Zmartwychwstanie. Modlitwa, post i jałmużna - to istotne działania do dobrego przygotowania się na to najważniejsze Święto, szczególnie gdy zbliżamy się również do dnia uroczystej kanonizacji Papieża Jana Pawła II. Po Mszy Św. było przejście do gminnego Domu Kultury, gdzie na zebranych czekał gorący posiłek. Następnie Ks. Potera wygłosił prelekcję o nowej Adhortacji Apostolskiej „Ewangelii gaudium” Ojca Świętego Franciszka, której początek brzmi: Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze się rodzi i odradza. W tej adhortacji pragnę zwrócić się do wiernych chrześcijan, aby zaprosić ich do rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, naznaczonego ową radością i wskazać drogi dla Kościoła w najbliższych latach. Prelegent zachęcał do czytania tej Adhortacji, gdyż napisana została prostym i zrozumiałym językiem, z właściwym dla papieża Franciszka nowym duchem ewangelizacyjnym, której trud powinni podjąć wszyscy katolicy, a szczególnie zrzeszeni w Akcji Katolickiej. Zwracał też uwagę, że coraz powszechniej katolickie rodziny przyzwalają na złe postawy swych dzieci lub wnuków, takie jak brak sakramentalnych związków. Potem była dyskusja o podejmowanych działaniach w parafiach. Cenną propozycją jest m.in. Krucjata Różańcowa za Ojczyznę pod wezwaniem: „Maryjo, Królowo polski, pomóż tej ziemi!”. Kolejnym prelegentem był Jan Furtek – członek Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK, który mówił: o zagrożeniach wynikających z nowych przepisów o eutanazji, potrzebie protestu chociażby na portalach internetowych oraz przedstawił planowany harmonogram  diecezjalnych przedsięwzięć  w  bieżącym roku. Na zakończenie księża proboszczowie podziękowali Gospodarzom za zorganizowanie spotkania i wspaniałą gościnę, a członkowie kołaczyckiego POAK rozdali wszystkim okolicznościową gazetkę pt. „Dzwon Kościelny” wydaną z okazji 25 rocznicy śmierci ks. Pawła Markowicza – proboszcza   parafii Kołaczyce. Brzostecki POAK bardzo serdecznie dziękuje za zaproszenie, a Ks. Damianowi za dojazd i opiekę duszpasterską. Szczęść Boże!

 • 19 lutego - po Mszy św. wieczornej miało kolejne miejsce spotkanie formacyjno–organizacyjne. Najpierw przedstawione zostało pismo z rzeszowskiego Instytutu Akcji Katolickiej, a dotyczące dekanalnego spotkania w Kołaczycach w dniu 10 marca. Potem Ks. Damian zaprezentował multimedialny pokaz dotyczący genezy powstawania i współczesne działania antychrześcijańskich sekt, które próbują odciągać katolików od Kościoła. W trakcie prezentacji była dyskusja o zagrożeniach z tego płynących. Na zakończenie odmówiono modlitwę brewiarzową.

 • 15 stycznia – w atmosferze świąteczno-noworocznej zorganizowaliśmy tradycyjne wigilijne spotkanie. Małą uroczystość poprowadził Ks. Damian. Była wspólna modlitwa, biały opłatek, serdeczne życzenia, wigilijne ciasto i długie kolędowanie. W przerwach między pieśniami toczono dyskusje o wigilijno-świątecznych zwyczajach w różnych regionach południowej Polski oraz o stopniowym zanikaniu tradycji. Szczególnie mocno rozbrzmiewały stare polskie kolędy na zakończenie naszej Wigilii.

 

 

 

2013

 • 12 grudnia – odbyło comiesięczne spotkanie formacyjne parafialnego Oddziału. Po zwyczajowej modlitwie codziennej członków i sympatyków Akcji Katolickiej Ks. Damian poprowadził rozważania formacyjne. Kanwą dyskusji były fragmenty Pisma Świętego oraz multimedialna prezentacja wpisujące się w tematykę Nowego Roku Liturgicznego poświęconego CHRYSTUSOWI.  Następnie omówiono bieżące sprawy organizacyjne. Na zakończenie odmówiono modlitwę brewiarzową.

 • 20 listopada – po Mszy św. wieczornej miało miejsce spotkanie formacyjno–organizacyjne POAK. Po modlitwie Ks. Damian poprowadził rozważania formacyjne na temat WIARY w przeddzień święta Chrystusa Króla Wszechświata. Zaprezentował też fragment filmu historycznego pt. „Cristiada”, który wspaniale ukazuje, jakie były krwawe prześladowania katolików w Meksyku w latach 20-tych ubiegłego. Film ten był podstawą do rozważań na temat osobistej wiary. W dyskusji odwoływano się do współczesnej nagonki medialnej na duchownych i katolików w Polsce oraz dyskryminacyjnych prześladowań chrześcijan na świecie. Potem omówiono sprawy organizacyjne. Spotkanie zakończono modlitwą brewiarzową.

 • 17 października – odbyło się comiesięczne spotkanie formacyjno–organizacyjne pod przewodnictwem Ks. Damiana. Najpierw przedstawiono pismo z rzeszowskiego DIAK dotyczące zaproszenia na wykład pt. „Wiara światłem”. Następnie w części formacyjnej Ks. Opiekun przedstawił multimedialną prezentację pt. „Współczesne znaki różnych sekt”. Wiedza na ten temat ma szczególne znaczenie, ponieważ młodzież często nieświadomie zakłada różne wisiorki i gadżety, które mogą być niebezpiecznymi znakami antychrześcijańskich sekt. Nawet pozornie niewinny taki symbol stanowi potencjalne zagrożenie ulegania złym wpływom. Spotkanie zakończono modlitwą.

 • 19 września – po wakacyjnej przerwie na spotkaniu gościł Kleryk Paweł Smoleń, który z wielkim zaangażowaniem poprowadził rozważania formacyjne. Tematem był „Rok Wiary” i kwestie związane z tym fundamentalnym zagadnieniem w życiu chrześcijanina. Rozważano przykładowo: „czym jest wiara?”, „dlaczego wierzymy?”, „jakie jest znaczenie wiary w naszym życiu?” Po owocnej dyskusji była modlitwa i skierowane do Kleryka Pawła życzenia Błogosławieństwa Bożego w przygotowaniach do święceń diakonatu.

 • 13 czerwca – odbyło się spotkanie organizacyjne. Przedstawiono pisma z rzeszowskiego DIAK dotyczące Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę oraz naukowego Sympozjum o świętowaniu niedzieli. Następnie skupiono się na sprawach dotyczących funkcjonowania naszego parafialnego Oddziału. Na zakończenie odmówiona została modlitwa brewiarzowa.

 • 9 maja – miało miejsce spotkanie formacyjne. Na wstępie omówiono bieżące sprawy organizacyjne. Potem w części formacyjnej Ks. Damian przedstawił obszerną multimedialną prezentację dotyczącą Objawień Maryjnych oraz zasad uznania ich autentyczności przez papieży. Podkreślił, że szczególne bogactwo Bożych tajemnic zawiera cudowny obraz Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku, czemu był poświęcony specjalny film. Przypomniane zostało również to, że w Polsce jedyne uznane objawienie Matki Boskiej miało miejsce w Gietrzwałdzie w 1877 r.

 • 28 kwietnia – parafię Brzostek wizytował J. E. Ks. Biskup Edward Białogłowski. Po uroczystej Sumie grupy parafialne oraz nasz Oddział Akcji Katolickiej złożył krótkie sprawozdanie ze swej działalności (załącznik).

 • 17 kwietnia – po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie formacyjno – organizacyjne pod przewodnictwem ks. Damiana. Omawiano ostatnie zebranie dekanalne Akcji Katolickiej, które odbyło się w Brzyskach oraz pisma z DIAK. Przedstawiono potrzebę napisania sprawozdania z działalności naszego Oddziału w związku z wizytację parafii przez J. E. Ks. Biskupa. Potem w części formacyjnej ks. Opiekun przedstawił genezę Pisma Świętego.

 • 25 marca, 10 kwietnia – jak co roku w Wielki Tydzień parafialna Akcja Katolicka przygotowała, wspólnie z panią kościelną Elżbietą Dziurdzik, Boży Grób i Ciemnicę na uroczystości Triduum Paschalnego. Następnie po Niedzieli Miłosierdzia Bożego konstrukcje te zostały rozmontowane.

 • 7 marca – przedstawiciele naszej Akcji Katolickiej wraz z Ks. Damianem uczestniczyli w corocznym dekanalnym spotkaniu parafialnych oddziałów, tym razem w Brzyskach. Najpierw była Msza św. oraz nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Następnie na plebani Ks. Proboszcz parafii Brzyska – nowy opiekun dekanalny, poprowadził spotkanie formacyjno-informacyjne. Wartościowy i obszerny wykład nt. Roku Wiary i współczesnej roli laikatu przedstawił ks. Proboszcz parafii Bieździedza. Potem przedstawiciele parafialnych oddziałów informowali o swej pracy i dokonaniach. Podczas dyskusji mówiono m.in. na temat manipulacyjnej i destrukcyjnej roli ogólnodostępnych mediów (zwłaszcza telewizji) oraz słabego czytelnictwa prasy katolickiej wśród parafian. Spotkanie zakończono modlitwą.

 • 6 marca – po Mszy św. odbyło się spotkanie formacyjne POAK. Po modlitwie przedstawiono pisma przychodzące z Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Rzeszowie, a dotyczące m.in. rekolekcji wielkopostnych w Dębowcu dla członków i sympatyków AK. Omówiono też sprawy organizacyjne dotyczące corocznego przygotowania Bożego Grobu i Ciemnicy. W drugiej części spotkania Ks. Damian przeprowadził rozważania formacyjne, z wykorzystaniem środków multimedialnych, nt. Bożej tajemnicy Całunu Turyńskiego.

 • 17 stycznia 2013 r. - po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie noworoczne i jednocześnie opłatkowe parafialnej Akcji Katolickiej. Przewodniczył Ks. Damian - nasz Opiekun. Po modlitwie i życzeniach omówiono bieżące zagadnienia formacyjno – organizacyjne.

 

 

 

2012

 • 13 grudnia – w dniu pamięci wprowadzenia stanu wojennego, po Mszy św. wieczornej, miało miejsce spotkanie parafialnej Akcji Katolickiej. Na wstępie dyskutowano o bieżących sprawach organizacyjnych. Następnie w części formacyjnej Ks. Damian poprowadził rozważania i multimedialną prezentację postaci kilku świętych ważnych na okres Adwentu. Spotkanie zakończono modlitwą brewiarzową.

 • 8 listopada – po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie formacyjno – organizacyjne naszej parafialnej Akcji Katolickiej. Najpierw przedstawiono sprawozdanie z jasielskiego spotkania (w dniu 20 października) parafialnych oddziałów z Zarządem Diecezjalnym Akcji Katolickiej z Rzeszowa. Potem była dyskusja dotycząca spraw organizacyjnych. Natomiast w części formacyjnej Ks. Damian miał multimedialną prelekcję nt. Dobra śmierć i rzeczy ostateczne człowieka. Spotkanie zakończono modlitwą za zmarłych.

 • 20 października – w Jaśle w parafii św. Stanisława Biskupa od godz. 15:00 miało miejsce spotkanie formacyjne dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. Uczestniczyli bardzo licznie przedstawiciele parafialnych oddziałów oraz Zarząd Diecezjalnego Instytutu. Nasz Oddział reprezentowały cztery osoby pod przewodnictwem Ks. Damiana. Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Kolejnym najważniejszym punktem programu był wykład Ks. Krzysztofa pt. „Wiara – tajemnica spotkania Boga z człowiekiem”. Po wykładzie odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy mogli podzielić się swymi refleksjami. Następnie władze diecezjalne przedstawiły bieżące sprawy organizacyjne oraz planowane działania. Na zakończenie duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił Ks. Dziekan.

 • 12 października – podczas Nabożeństwa członkowie parafialnej Akcji Katolickiej prowadzili modlitwę różańcową. Po Nabożeństwie miało miejsce spotkanie formacyjno-organizacyjne. Najpierw podsumowano działalność Oddziału w minionych czterech latach oraz przyjęto dokumentację na spotkanie z Zarządem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z Rzeszowa. Potem Ks. Damian poprowadził rozważania formacyjne na temat „Co to jest wiara?”. Spotkanie zakończono modlitwą brewiarzową.

 • 24 września – po Mszy św. odbyło się powakacyjne spotkanie organizacyjne parafialnej Akcji Katolickiej. Przewodniczył nowy Opiekun - Ks. Damian Czyżewski, który poznał dotychczasową pracę naszego Oddziału. Następnie omówiono plan wspólnych działań na najbliższe miesiące, szczególnie w sprawach formacyjnych. Spotkanie zakończono modlitwą.

 • 24 sierpnia – delegacja parafialnego Oddziału pożegnała swego Opiekuna Ks. Artura Michalskiego. Dziękujemy Księdzu Arturowi za duszpasterską pomoc oraz składamy najserdeczniejsze życzenia - obfitości Łask Bożych, nieustającej opieki Matki Najświętszej oraz ciągłej ludzkiej życzliwości na nowej placówce. Szczęść Boże!

 • 16 kwietnia – po Mszy św. wieczornej i rozbiórce Ciemnicy oraz Bożego Grobu odbyło się spotkanie organizacyjne parafialnej Akcji Katolickiej. Najpierw przygotowano i podpisano „Protest do KRRiT w sprawie dyskryminacji mediów katolickich”. Potem dyskutowano na temat opieki duszpasterskiej oraz kwestii redagowania gazety parafialnej „Światło”. Spotkanie zakończono modlitwą.

 • 31 marca i 3 kwietnia – członkowie Akcji Katolickiej wraz z Ks. Arturem, Panią Ewą Samborską i Panią Elżbietą Dziurdzik przygotowywali Ciemnicę oraz Boży Grób na uroczystości Triduum Paschalnego.

 • 23 marca – członkowie parafialnej Akcji Katolickiej prowadzili nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Tematyka dotyczyła ogólnych postaw ludzkich i osobistych relacji w świetle Stacji Męki Jezusa Chrystusa.

 • 21 marca 2012 r. – po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie organizacyjno-formacyjne parafialnej Akcji Katolickiej. Najpierw przedstawiono wnioski z niedawnej Konferencji Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Dekanatu Brzostek, która miała miejsce w Januszkowicach 29 II. Potem, po dyskusji, Ks. Artur przekazał „Rozważania” do prowadzenia Drogi Krzyżowej. Spotkanie zakończono modlitwą.

 • 29 lutego – w parafii Januszkowice, tym razem,  zorganizowane zostało  spotkanie parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej Dekanatu Brzostek z udziałem władz diecezjalnych z Rzeszowa. Najpierw była Msza św., której przewodniczyli: Ks. S. Potera – Asystent Diecezjalny AK oraz Ks. M. Cymbała – Asystent Dekanalny AK. Następnie w Domu Parafialny była konferencja, której przewodniczył A. Stojałowski - Prezes Diecezjalnego Instytutu AK. Podczas konferencji wykład nt. „Współczesnych zagrożeń laicyzacji oraz nowej ewangelizacji” przedstawił Ks. S. Potera. Potem była dyskusja, która oprócz tematyki wykładu dotyczyła zagadnień formacyjnych i problemów wynikających ze zbyt trudnej literatury do rozważań, oferowanej przez Krajowy Instytut AK.  Kolejnym punkiem była prezentacja poszczególnych parafialnych oddziałów, których przedstawiciele mówili o podejmowanych i realizowanych inicjatywach oraz osiągnięciach. Nasz brzostecki Oddział m.in. zainteresował zebranych gazetą parafialną „Światło”. Po prezentacji głos zabierali w sprawach formacyjnych i organizacyjnych: Prezes Stojałowski i p. Furtek – z Zarządu DIAK. Na zakończenie Ks. M. Cymbała serdecznie podziękował wszystkim za liczne przybycie, a władze diecezjalne AK wyraziły wdzięczność za gościnne przyjęcie, poczęstunek i sprawną organizację.      ►Zobacz zdjęcia

 • 16 lutego 2012 r. – po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie organizacyjno-formacyjne parafialnej Akcji Katolickiej z udziałem naszego Opiekuna – Ks. Artura. Omówiono bieżące  zadania na Wielki Post (prowadzenie Drogi Krzyżowej i przygotowanie Ciemnicy oraz Bożego Grobu). Po dyskusji i załatwieniu spraw organizacyjnych, odmówiono na zakończenie modlitwę.

 

 

 

2011

 • 28 grudnia – po Mszy św. wieczornej odbyło się opłatkowe spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pod przewodnictwem Ks. Artura Michalskiego.

  Składamy najserdeczniejsze życzenia noworoczne naszym Czcigodnym Duszpasterzom i szczególnie gratulujemy nominacji dziekańskiej Księdzu Proboszczowi Doktorowi Janowi Cebulakowi. Szczęść Boże!

 • 29 października – ukazał się kolejny w tym roku numer gazety parafialnej „Światło”. Na pierwszej stronie widnieje piękna figura Bł. Jana Pawła II - Patrona Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku, funkcjonującego dzięki staraniom Ks. Proboszcza Jana Cebulaka. W środku numeru znajdują się liczne fotografie dokumentujące wydarzenia parafialne. Ponadto można przeczytać: artykuły formacyjne, sprawozdania, kronikę duszpasterską i statystykę oraz aktualności z życia parafii. Najserdeczniej zapraszamy do lektury gazety parafialnej „Światło”. Bardzo gorąco dziękujemy Wszystkim za gratisową pomoc w kolportażu.

 • 10 października – po Mszy św. i Nabożeństwie różańcowym miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Zgodnie ze Statutem AK, po trzyletniej kadencji, Zarząd POAK złożył sprawozdanie ze swej pracy. Sprawozdania złożyli też Skarbnik i Komisja Rewizyjna. Po dyskusji członkowie POAK udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie były wybory nowych członków Zarządu na kadencję 2011-2014 oraz trzech kandydatów, spośród których Ks. Biskup Ordynariusz wskaże Prezesa. Potem Ks. Artur Michalski przygotował projekcję krótkometrażowego filmu religijnego pt. „Katedra”. Obraz ten stanowił podstawę formacyjnego rozważania na kwestie dotyczące roli modlitwy w indywidualnym życiu oraz wzajemnej odpowiedzialności katolików za drugiego człowieka i w budowaniu Kościoła. Owocne spotkanie zakończono modlitwą.

 • 19 września – po wakacyjnej przerwie odbyło się spotkanie organizacyjno-formacyjne parafialnej Akcji Katolickiej. Uczestniczył w nim nasz nowy Opiekun – Ks. Artur Michalski, który zaproponował nowy cykl formacyjnych rozważań biblijnych z wykorzystaniem środków multimedialnych. Następnie przedstawiono bieżące zadania, w tym przygotowanie nowego numeru gazety parafialnej „Światło”.  Po dyskusji i załatwieniu spraw organizacyjnych, odmówiono na zakończenie modlitwę brewiarzową.

 • 19 sierpnia – po Mszy św. wieczornej pożegnaliśmy naszego wspaniałego Opiekuna Ks.  Zbigniewa Pałkę, który został nominowany na proboszcza w parafii Skalnik, gdzie znajduje się urocze sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór. Najserdeczniej gratulujemy Ks. Zbigniewowi i bardzo dziękujemy za dwa lata opieki nad brzosteckim Oddziałem Akcji Katolickiej. Życzymy wszelkiej pomyślności w pracy duszpasterskiej, ludzkiej życzliwości i nieustającej opieki Matki Najświętszej. Szczęść Boże!

 • 19 czerwca - ukazał się kolejny numer gazety „Światło” wydawanej już od 15 lat w brzosteckiej parafii. Na pierwszej stronie widnieje pięknie odnowiony Ołtarz Matki Boskiej, a na ostatnich są grupowe zdjęcia z Pierwszej Komunii św. i Bierzmowania. Wewnątrz można przeczytać ciekawe artykuły dotyczące: Święta Bożego Ciała; pracy i pożegnania Sióstr Zakonnych; udziału Parafian w uroczystościach beatyfikacji Jana Pawła II; roli świeckich w Kościele; prac przy Żywym Pomniku Bł. Jana Pawła II; wychowania młodzieży; udziału Kół Misyjnych w uroczystościach rzeszowskich w dniu 2 VI. Jak zawsze jest też kronika duszpasterska oraz aktualności. Gazetę można również nabyć w sklepach: Pana Andrzeja Szybista, Pani Marii Kmiecik i Pani Marii Szczygieł. Najserdeczniej zapraszamy do lektury  „Światła”.

 • 9 maja po Mszy św. i Nabożeństwie majowym odbyło się spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pod przewodnictwem Ks. Zbigniewa. W części formacyjnej ukazano Patrona dnia – św. Biskupa Stanisława; ponadto omówiono artykuł „Rola świeckich w życiu Kościoła i społeczeństwa”. Ze spraw organizacyjnych to: przedstawiono pisma nadesłane z Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz przedyskutowano zagadnienia dotyczące przygotowań do wydania nowego numeru gazety parafialnej „Światło”. Spotkanie zakończono modlitwą brewiarzową.

 • 18-19 kwietnia – w Wielki Tydzień członkowie parafialnej Akcji Katolickiej, jako co roku, przygotowywali tradycyjną Ciemnicę i Boży Grób. W podjęte zadanie, z wielkim zaangażowaniem, włączyły się Siostry zakonne oraz nasz Opiekun – Ks. Zbigniew.

 • 20 marca – ukazał się pierwszy w tym roku numer gazety parafialnej „Światło”. Na tytułowej stronie widnieje płaskorzeźba z kapliczki znajdującej się przy brzosteckim murze kościelnym, a ukazująca Chrystusa i Krzyż. Również zamieszczone są wszystkie stacje Drogi Krzyżowej znajdujące się wokół naszego kościoła oraz piękne krzyże przydrożne w parafii Brzostek. To wszystko wprowadza Czytelnika w wielkopostną tematykę pisma. Kolejnym tematem wiodącym jest „Tak” dla cywilizacji życia, dlatego dołączono wzór listy do zbierania podpisów. Ponadto można przeczytać: artykuły formacyjne, sprawozdania stowarzyszeń kościelnych, kronikę duszpasterską i statystykę parafialną oraz aktualności z życia parafii. Gazeta jest również do nabycia w sklepach: Pana Andrzeja Szybista, Pani Marii Kmiecik, Pani Marii Szczygieł i Pana Artura Potrzeby. Najserdeczniej zapraszamy do lektury pisma  „Światło”!

 • 4 lutego 2011r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej miał spotkanie formacyjne pod opieką duszpasterską Ks. Zbigniewa. Część formacyjna poświęcona była przygotowaniu duchowemu na beatyfikację Jana Pawła II. W nowym Roku Liturgicznym będziemy rozważać fragmenty nauk wielkiego Papieża – Polaka. W tym duchu planowany jest także w maju specjalny numer gazety parafialnej „Światło”. W dyskusji podkreślono ogromne zasługi Ks. Proboszcza Dr. Jana Cebulaka w budowie wielkiego dzieła, jakim jest Żywy Pomnik Jana Pawła II. Natomiast na bieżąco Parafialny Oddział przygotowuje wielkopostne wydanie naszego pisma. Po omówieniu spraw redakcyjnych oraz organizacyjnych, spotkanie zakończono modlitwą brewiarzową.

 

 

 

2010

 • 2 grudnia po Mszy św. miało miejsce spotkanie organizacyjne parafialnej Akcji Katolickiej z udziałem Ks. Zbigniewa – opiekuna oddziału. W części formacyjnej przedstawiono wywiad z Ks. Stanisławem Poterą – duszpasterzem diecezjalnym AK – dotyczący roli laikatu w Kościele. Potem po dyskusji omówiono bieżące sprawy organizacyjne. Zaproponowano też  modlitwę różańcową przed Mszą św. w pierwsze soboty miesiąca od przyszłego roku. Następnie na zakończenie spotkania odmówiono modlitwę brewiarzową.

 • 21 listopada – ukazał się nowy numer gazety parafialnej „Światło”. Na pierwszej stronie widnieje zdjęcie Pomnika Katyńskiego z tablicami ku czci Rodaków zamordowanych w ZSRR w 1940r. oraz Ofiar pamiętnej katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia. W piśmie są artykuły z przebiegu tej wielkiej i doniosłej uroczystości oraz liczne zdjęcia. Pomnik powstał z inicjatywy Ks. Prałata Dr. Jana Cebulaka i Urzędu Miejskiego w Brzostku. Ponadto można  przeczytać artykuły formacyjne związane z nowym Rokiem Liturgicznym oraz aktualności z życia brzosteckiej parafii. Gazeta jest do nabycia w sklepach: Pana Andrzeja Szybista, Pani Marii Kmiecik, Pana Artura Potrzeby. Składamy najserdeczniejsze podziękowania za bezpłatny kolportaż.

 • 12 października – członkowie parafialnej Akcji Katolickiej realizują pracę formacyjną poprzez prowadzenie modlitwy różańcowej w naszym kościele. Rozważania przygotowała p. Jolanta Synowiecka. Po nabożeństwie było spotkanie organizacyjne, podczas którego najpierw przedstawiono pismo z rzeszowskiego DIAK o Walnym Zebraniu. Następnie dyskutowano nad nowym numerem gazety parafialnej „Światło”, którego wydanie zaplanowano na koniec listopada po uroczystości odsłonięcia Pomnika Katyńskiego przy Warsztatach Terapii Zajęciowej. Po podziale zadań dotyczących gazety omówiono bieżące sprawy organizacyjne oraz zagadnienia formacyjne. Na zakończenie odmówiono modlitwę brewiarzową. 

 • 22 września 2010r. – po wakacyjnej przerwie odbyło się spotkanie organizacyjno – formacyjne naszego Oddziału pod przewodnictwem Ks. Zbigniewa. Z zagadnień formacyjnych, to przeczytany został tekst wystąpienia Haliny Szydełko - Prezesa Krajowego wygłoszone podczas V Europejskiego Forum Akcji Katolickiej. Ponadto swymi refleksjami podzielili się pątnicy Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Dyskutowano również o współczesnych zagrożeniach dla Kościoła wynikających z nieprzychylnego nastawienia wielu mediów. Ze spraw organizacyjnych, to zaplanowano na koniec listopada wydanie kolejnego numeru gazety parafialnej, co związane jest z przygotowywanymi uroczystościami odsłonięcia Pomnika Katyńskiego przy WTZ. Następnie po omówieniu bieżącej działalności, zakończono spotkanie modlitwą brewiarzową.

 • 22 czerwca po Mszy św. odbyło się spotkanie organizacyjno-formacyjne naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z udziałem Ks. Zbigniewa. Przedstawiono pismo z Diecezjalnego Instytutu dotyczące pielgrzymki na Jasną Górę. Także omówiono bieżącą działalności stowarzyszenia oraz sprawy organizacyjne. Następnie na zakończenie spotkania odmówiono modlitwę brewiarzową.

   

 • 19 czerwca – ukazał się nowy numer gazety parafialnej „Światło”. Można w niej przeczytać artykuły formacyjne dotyczące kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki oraz aktualności i parafialne propozycje wakacyjne. Szczególnie polecamy artykuł pt. „Parafianin – Ks. Bogdan Stanaszek Profesorem!”, w którym przedstawione są doniosłe osiągnięcia naukowe naszego Rodaka. Jak zwykle jest wiele świetnie zrobionych zdjęć w tym grupowe dzieci, które przyjęły I Komunię Św. Gazetę można również nabyć w sklepach: Pana Andrzeja Szybista, Pana Artura Potrzeby, Pani Marii Kmiecik. Składamy wielkie podziękowania za bezpłatny kolportaż.

   

 • 18 maja po Mszy św. i Nabożeństwie miało miejsce spotkanie organizacyjne parafialnej Akcji Katolickiej z udziałem Ks. Zbigniewa – Opiekuna Oddziału. Najważniejszym tematem było omówienie przygotowań do wydania kolejnego numeru gazety parafialnej „Światło”, co jest planowane na drugą połowę czerwca. Problemem jest kolportaż pisma, gdyż po niedzielnych mszach św. rozchodzi się zbyt mało egzemplarzy. Dlatego zwracamy się z wielką prośbą do Właścicieli punktów sprzedaży prasy w Brzostku o gratisowy kolportaż tej społecznie redagowanej parafialnej gazety. Pragniemy również podziękować za bezpłatną sprzedaż świątecznego numeru Panu Andrzejowi Szybistowi i Panu Arturowi Potrzeba. Następnie na zakończenie spotkania odmówiono modlitwę brewiarzową.

   

 • 14 kwietnia 2010 – pod przewodnictwem ks. Zbigniewa odbyło się spotkanie organizacyjne po Mszy św. wieczornej. Najpierw dokonano rozbiórki dekoracji Bożego Grobu i Ciemnicy, które to w Wielki Tydzień zostały wykonane pod kierownictwem Pań Zofii Moskal i Ewy Samborskiej z pomocą członków AK i sióstr zakonnych. Składamy najserdeczniejsze podziękowania Paniom Artystkom. Potem omówiono kwestie organizacyjne dotyczące diecezjalnych rekolekcji oraz sprawy bieżące. Spotkanie zakończono modlitwą.

   

 • 28 marca – w Niedzielę Palmową ukazuje się pierwszy w tym roku numer gazety parafialnej „Światło”. Na okładce jest wspaniały obraz „Chusta Weroniki” odnowiony staraniem Księdza Proboszcza. Tematem wiodącym są minione uroczystości oraz nadchodzący Wielki Tydzień i Święta Wielkanocne. Naturalnie są stałe działy jak: „Kronika Duszpasterska” „Aktualności” „Krótko” i inne oraz liczne zdjęcia dokumentujące życie parafii i bieżące wydarzenia religijne, w tym z uroczystości udzielenia Sakramentu Bierzmowania. Każdy w najnowszym 85 numerze gazety „Światło” znajdzie dla siebie ciekawe artykuły i fotografie do czytania lub oglądania w świąteczne dni.

   

 • 26 marca – „Życie człowieka jest święte od pierwszej chwili jego poczęcia. Nigdy i nikomu nie wolno się na nie porwać” (Kard. Stefan Wyszyński). W duchu powyższych słów oraz Dnia Świętości Życia, parafialna Akcja Katolicka i nauczyciele ze Szkoły w Nawsiu Brzosteckim czytali rozważania podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej przygotowane przez p. katechetkę Marzenę Grygiel. Refleksje związane były także z uroczystością Zwiastowania Pańskiego oraz Duchową Adopcją Dziecka Poczętego. Modlitwę prowadził opiekun Oddziału ks. Zbigniew Pałka. [Galeria zdjęć]

   

 • 3 marca - po Mszy św. wieczornej - miało miejsce spotkanie formacyjno-organizacyjne naszego POAK pod przewodnictwem Ks. Zbigniewa Pałki. Najpierw podsumowano Dekanalne Spotkanie Akcji Katolickiej w Brzostku, z którego treść: homilii, wykładu, przemówień, sprawozdania można przeczytać na parafialnej stronie formacyjnej, ponadto są zamieszczone liczne fotografie. Zapoznano się także z danymi statystycznymi dotyczącymi Akcji Katolickiej w Polsce. Przykładowo w diecezji rzeszowskiej jest ponad 1000 członków zwyczajnych skupionych w 119 parafialnych oddziałach. Następnie dyskutowano na temat bieżącej działalności naszego Oddziału związanej z: kontynuacją Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podjętej rok temu przez wielu Parafian (25 III); prowadzeniem Drogi Krzyżowej (26 III); przygotowaniem Bożego Grobu i Ciemnicy. Omówiono również sprawy redakcyjne związane z wydaniem nowego numeru gazety parafialnej „Światło” (planowany termin 28 III). Spotkanie zakończono modlitwą brewiarzową.

   

 • 10 lutego w parafii Brzostek miało miejsce niecodzienne wydarzenie – przybyli przedstawiciele Akcji Katolickiej (AK) z dekanatu brzosteckiego i władz diecezjalnych. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Prałata Stanisława Potery z Rzeszowa - Asystenta Diecezjalnego AK, który też wygłosił homilię nawiązująca do Liturgii Czytań, oraz nowych wyzwań jakie stawia współczesny świat przed katolikami świeckim ( zał. 1). Po Mszy św. zebrani udali się na spotkanie formacyjne w nowej auli na Warsztatach Terapii Zajęciowej. Gościło ponad 40 osób na czele z Panią Janiną Błażej – Diecezjalnym Prezesem AK z Rzeszowa oraz innymi Członkami Zarządu. Licznie przybyli Duszpasterze z dekanatu Brzostek wraz z Ks. Mariuszem Cymbałą – Asystentem Dekanalnym, Ks. Proboszczem Dr. Janem Cebulakiem i Ks. Dr. Zbigniewem Pałką – opiekunem brzosteckiego Oddziału AK. Zebranie prowadziła Prezes J. Błażej (zał. 2) oraz Ks. S. Potera, który wygłosił interesującą  prelekcję o fobii antychrześcijańskiej we współczesnym świecie (zał. 3). Potem parafialne oddziały złożyły sprawozdania z działalności i była dyskusja (zał. 4, zał. 5). Na zakończenie podano kalendarium działań i złożono podziękowania (zał. 6). Wspaniałą atmosferę obrad tworzył Gospodarz – Ks. Dr Jan Cebulak, który włożył dużo starań organizacyjnych w przygotowanie całej uroczystości. Tłustoczwartkowy, elegancki poczęstunek został przygotowany przez Kierowniczkę kuchni i Instruktorów WTZ oraz Panie z brzosteckiego Oddziału Akcji Katolickiej. Goście otrzymali też egzemplarze naszej gazety parafialnej „Światło” oraz zwiedzali wystawy prac będące efektem  działalności pensjonariuszy i pracowników WTZ. [galeria zdjęć] 

   

 • 26 stycznia 2010 rok – po Mszy św. wieczornej członkowie POAK zebrali się na spotkaniu organizacyjnym wraz ze swym opiekunem duszpasterskim - Ks. Zbigniewem Pałką. Zasadniczym tematem były przygotowania do Zebrania Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej  Dekanatu Brzostek. W tym roku parafia będzie gościć 10 lutego przedstawicieli naszego stowarzyszenia wraz z władzami diecezjalnymi. W programie jest: Msza św.; wykład formacyjny; sprawozdania z działalności; sprawy organizacyjne. Spotkanie planowane jest w nowej sali na Warsztatach Terapii Zajęciowej - wyremontowanej dzięki staraniom Ks. Proboszcza Jana Cebulaka. Członkowie naszego Oddziału włączą się w przygotowanie: Liturgii Słowa, sprawozdania oraz przyjęcie gości.
  W drugiej części formacyjnej spotkania zakończono cykl rozważań z książki „Otoczmy troską życie”. Potem p. J. Serwińska krótko zaprezentowała religijną publikację pt. „Skafander i motyl”, w której ukazana jest konieczność obrony każdego życia, nawet w najbardziej skomplikowanej sytuacji. Przedstawiono również wstępnie tematykę na marcowy numer gazety parafialnej „Światło”. W końcowej części zebrania odmówiono modlitwę brewiarzową.

 

 

 

2009

 • 20 grudnia – ukazuje się świąteczny numer gazety parafialnej „Światło” (84), dzięki finansowaniu kosztów druku przez Ks. Dr. Jana Cebulaka. Zespół Redakcyjny od kilkunastu tworzą członkowie POAK, którzy swą pracę wykonują społecznie. Jak w każdym numerze, skład informatyczny oraz fotografie wykonali panowie: Józef Nosal i Jacek Samborski, a znaczną część artykułów pisze pani Jadwiga Serwińska. W świątecznym „Świetle” można przeczytać wiele interesujących rozważań, ukazujących duchowy wymiar przeżywania świąt Bożego Narodzenia oraz bogatą, polską tradycję w tej materii. Ponadto przedstawiono bieżące wydarzenia z życia parafii i stan prac przy budowie Żywego Pomnika Jana Pawła II. Całość gazety jest ilustrowana bardzo licznymi fotografiami.

 • 2 grudnia – w nowym Roku Liturgicznym odbyło się spotkanie formacyjno–organizacyjne pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Pałki. Po rozważaniach formacyjnych, omówiono kwestie redakcyjne związane z wydaniem świątecznego numeru gazety „Światło”. Dyskutowano również o parafialnej stronie internetowej prowadzonej bardzo profesjonalnie przez panów: Józefa Nosala i Jacka Samborskiego. Ponadto nasz Odział postanowił włączyć się, w przygotowaną przez Koło Caritas, „wizytę Św. Mikołaja” w brzosteckiej parafii. Na zakończenie odmówiono modlitwę brewiarzową.

 • 25 listopada – miało miejsce spotkanie formacyjne, podczas którego przedstawiono koleje zagadnienie z publikacji „Otoczmy troską życie”. Podjęto również przygotowania do wydania świątecznego numeru gazety parafialnej „Światło” oraz mówiono różne sprawy organizacyjne. Spotkanie zakończono modlitwą brewiarzową.

 • 18 październikaukazał się kolejny 83 numer gazety parafialnej „Światło” wydawanej pod kierownictwem Ks. dra Jana Cebulaka. Na stronie tytułowej widzimy wspaniałe zdjęcie z obchodów Dnia Papieskiego i oczywiście „w obiektywie” ukazane są ważne wydarzenia z życia religijnego Parafian. Ponadto jest bogaty cykl artykułów w następujących działach: „w nurcie formacyjnym”; „aktualności”; „głos młodych”; „w naszej diecezji, dekanacie i parafii”. Szczególnie obszerna jest Kronika Duszpasterska (chrzty, małżeństwa, pogrzeby). Tematem numeru jest artykuł pt. „Razem bezpiecznie” o wielkim Zlocie Motocyklistów w Małej, gdzie góruje wspaniały pomnik Chrystusa Króla. Gorąco polecamy gazetę parafialną „Światło”!

 • 14 października – Mszę św. koncelebrowaną odprawili Ks. Dziekan Emil Midura i Ks.  Wicedziekan Dr Jan Cebulak. Członkowie Parafialnego Oddziału przygotowali Liturgię Słowa. Następnie prowadzili modlitwę różańcową pod przewodnictwem Ks. Józefa.

 • 30 września – po Mszy św. miało miejsce kolejne spotkanie formacyjno-organizacyjne POAK pod przewodnictwem Ks. Zbigniewa Pałki. Po modlitwie omówiona została kolejna część „Rozważań formacyjnych” pt. „Odpowiedzialność prawników i polityków w kwestii promocji życia”. Natomiast w części organizacyjnej Zespół Redakcyjny przedstawił stan zebranych materiałów do wydania gazety parafialnej „Światło” na trzecią niedzielę października. Włączył się też nasz Oddział w przygotowanie nabożeństwa różańcowego. Następnie po załatwieniu spraw organizacyjnych zakończono spotkanie modlitwą brewiarzową.

 • 16 września – po wakacyjnej przerwie odbyło się spotkanie formacyjno-organizacyjne POAK. Nowym Opiekunem naszego Oddziału został Ks. dr Zbigniew Pałka. Podczas zebrania przedstawiono kolejną część „Rozważań formacyjnych” pt. „Zadania służby zdrowia”, w których zwracano uwagę na współczesne zagrożenia wartości chrześcijańskich w tej dziedzinie życia społecznego. W części organizacyjnej spotkania omawiano kwestię wydania nowego numeru gazety parafialnej „Światło” oraz sprawy bieżące. Na zakończenie odmówiono modlitwę brewiarzową.

 • 21 czerwca ukazał się kolejny 82 numer gazety parafialnej „Światło”

 • 1 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjno-formacyjne pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Dr. Jana Cebulaka. Po modlitwie omówiono stan przygotowań do wydania nowego numeru gazety parafialnej „Światło”. Następnie Ks. Proboszcz przedstawił kilka najnowszych publikacji dotyczących stosunku Żydów do chrześcijan. Ponadto omówione zostały zagadnienia duszpasterskie i bieżące wydarzenia religijne w naszej parafii. Ks. Proboszcz wskazał m.in. na: niską frekwencję w nabożeństwach majowych szczególnie dzieci pierwszokomunijnych; wysokie koszty obowiązkowej prasy katolickiej, problemy związane z niskim zaangażowaniem wiernych w życie religijne.

 • 14 maja – w związku z nominacją na proboszcza parafii Krempna naszego Opiekuna - Ks. Andrzeja Turonia, odbyło się krótkie spotkanie z członkami brzosteckiego POAK. Oficjalnie pożegnaliśmy Ks. Andrzeja podczas uroczystości zakończenia Misji Świętych w naszej parafii w dniu 17 maja. Wyrażamy głęboką wdzięczność za dwuletnią opiekę duszpasterską, ogromny wkład pracy w przygotowywanie gazety „Światło” i parafialnej strony Internetowej. Życzymy Ks. Andrzejowi wielu Łask Bożych w pracy na nowej placówce. Szczęść Boże!

 • 6 maja - spotkanie formacyjne Oddziału podczas którego Ks. Andrzej Turoń wręczył legitymację Członka POAK Łukaszowi Serwińskiemu; omówiono katechezę pt. „Zaangażowane ojcostwo” z publikacji formacyjnej dla Akcji Katolickiej „Otoczmy troską życie”; ponadto dyskutowano o sprawach organizacyjnych związanych z parafialną stroną internetową i przygotowaniem nowego numeru gazety Światło. Na zakończenie odmówiona została modlitwa brewiarzowa

 • 26 kwietnia – kolejny 81 numer gazety parafialnej Światło.

 • 6 – 7 kwietnia – członkowie POAK włączają się w przygotowanie Bożego Grobu i Ciemnicy według projektu i wykonania Pani Zofii Moskal i Pani Ewy Samborskiej. Składamy najserdeczniejsze podziękowania Paniom Artystkom.

 • 25 marca odbyła się Msza Św. na której część członków POAK podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

 • 24 marca – spotkanie POAK: rozważanie formacyjne „Prawda o życiu”; przygotowania do udziału we Mszy św. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego; sprawy organizacyjne związane z redagowaniem nowego numeru „Światła”.

 • 20 marca – włączyliśmy się w rozważanie Drogi Krzyżowej, którego treścią było hasło Otoczmy troską życie. 

 • 16 marca - ukazanie się 80 numeru Światła.

 • 10 marca – spotkanie formacyjne POAK: rozważania o aktualności V przykazania „Nie zabijaj”; ks. Andrzej Turoń omawia kwestie przygotowań w parafii do podjęcia Duchowej Adopcji w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 III).

 • 24 lutego – spotkanie Oddziału: rozważania formacyjne „Otoczmy troską życie”; kwestia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego; podjęcie zadań wielkopostnych: przygotowanie Drogi Krzyżowej, Bożego Grobu i Ciemnicy.

 • 20 stycznia – spotkanie POAK: omówienie strony internetowej naszego Oddziału (autorzy: Józef Nosal, Jacek Samborski, ks. Andrzej Turoń); sprawy organizacyjne.

 

 

 

2008

 • 20 grudnia ukazanie się 79 numeru Światła

 • 2 grudnia – spotkanie Oddziału: przedstawienie hasła pracy formacyjnej i apostolskiej „Otoczmy troską życie. Akcja katolicka w służbie człowieka” – przyjęcie kierunków działań na rok 2009 AK w Diecezji Rzeszowskiej oraz w parafialnym Oddziale; przygotowanie nowego numeru gazety parafialnej „Światło”. Podjęcie uchwały odnośnie datku pieniężnego na prezenty od św. Mikołaja dla dzieci naszej parafii.

 • 23 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla jest patronalnym świętem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej. W rzeszowskiej katedrze ks. Biskup wręczył Panu Wiesławowi Tyburowskiemu nominację na nowego Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

 • 25 października - Sprawozdanie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej.

 • 5 kwietnia - "Chrystus prowadzi człowieka do dojrzałej wiary" - spotkanie formacyjne w Jaśle w parafii św. Stanisława.

 • 12 – 13 marca - Peregrynacja Relikwii Błogosławionej Karoliny Kózki – przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej.

 • 6 stycznia – spotkanie opłatkowe grup parafialnych.

 

 

 

2007

 • 25 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla – święto patronalne AK i KSM. Początek nowego roku liturgicznego pod hasłem: „Bądźmy uczniami Chrystusa”.

 • 17 listopad – Walne  Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze DIAK w Rzeszowie.

 • Wrzesień – nowym opiekunem POAK zostaje ks. Andrzej Turoń.

 • Kwiecień – wizytacja parafii przez Ks. Bp. Edwarda Białogłowskiego – sprawozdanie z działalności POAK.

 • Styczeń – spotkanie opłatkowe.

 

 

 

 

2006

 • Listopad – Nowy  Rok Liturgiczny jako Rok Pisma Świętego – na spotkaniach omawiano metody czytania i rozważania Biblii.

 • Wrzesień – opiekunem POAK zostaje ks. Grzegorz Bochnia.

 • 23 września – pierwszy Kongres Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej pod hasłem „Ku cywilizacji miłości”.

 • Czerwiec – 10 lat gazetki parafialnej ŚWIATŁO – została wykonana przez Jacka Samborskiego elektroniczna wersja wszystkich numerów pisma i dodana do strony internetowej parafii przygotowywanej przez Józefa Nosala.

 

 

 

2005

 • 19 listopada – w auli Seminarium Duchownego w Rzeszowie odbyło się konferencja z okazji 10 rocznicy powołania Akcji Katolickiej. Tematem spotkania było: „Miejsce AK w Kościele wobec aktualnych wyzwań”.

 • 12 listopada – diecezjalne spotkanie formacyjne pod hasłem „Przywracajmy nadzieję”.

 • Sierpień – opiekunem POAK zostaje ks. Robert Imbierowicz.

 • 12 kwietnia – spotkanie w Wiśniowej, konferencja „Realizować jedność – jako Msza Św.”

 

 

 

2004

 • Niedziela Chrystusa Króla – obchody święta patronalnego AK w Katedrze w Rzeszowie. Akt nominacyjny od Ks. Biskupa Ordynariusza na nowego Prezesa POAK otrzymał Jacek Samborski.

 • Wrzesień – sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu POAK.

 • 2004r. - realizacja zadań formacyjnych programu duszpasterskiego pod hasłem: „Naśladować Chrystusa”.

 • Luty-kwiecień – pomoc w przygotowaniu tradycyjnych adoracji i nabożeństw wielkopostnych oraz wielkanocnych.


 

 

2003

 • Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne AK.

 • 11 października – udział w Kongresie Różańcowym dla nauczycieli z Dekanatu Brzosteckiego.

 • 2003r. – dyżury w kawiarence internetowej. Kontynuacja artykułów formacyjnych dotyczących: I Krajowego Kongresu AK oraz I Synodu Diecezji Rzeszowskiej.

 • 2003r. – udział w obradach parafialnych zespołów synodalnych organizowanych we Frysztaku.

 • 15 lutego – spotkanie formacyjne w Jaśle parafialnych oddziałów AK.

 

 

 

2002

 • Grudzień – Opłatek grup parafialnych.

 • Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne AK.

 • Wrzesień - opiekunem POAK i kierownikiem Zespołu Redakcyjnego gazety parafialnej zostaje ks. Józef Półchłopek.

 • 22 sierpnia – decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza Proboszczem Parafii Brzostek zostaje mianowany Ks. Dr Jan Cebulak.

 • 18 sierpnia – pielgrzymka pod kierownictwem ks. Janusza Kosiora do Krakowa – Msza Św. na Błoniach odprawiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

 • 2002r. – zamieszczanie w gazecie parafialnej ŚWIATŁO cyklu artykułów formacyjnych dotyczących Pierwszego Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej.

 • 22 lutego – spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej w parafii św. Stanisława w Jaśle.

 • 17 stycznia – udział w dekanalnych obradach grup synodalnych w Kołaczycach.

 

 

 

2001

 • 16-17 grudnia – uroczystość Nawiedzenia Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej w naszej parafii.

 • Listopad – grudzień – udział w przygotowaniach parafialnych w związku z Nawiedzeniem Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – wznowienie redakcji i nowe wydanie gazety parafialnej ŚWIATŁO (profesjonalny skład komputerowy wykonuje Józef Nosal).

 •  Wrzesień – I Synod Diecezji Rzeszowskiej - członkowie POAK wchodzą w skład Grupy Synodalnej naszej parafii, której opiekunem jest ks. Józef Półchłopek.

 • Sierpień – nowym opiekunem Oddziału zostaje ks. Janusz Kosior.

 • 2001r. – praca formacyjna wg Nowenny Miesięcy: „Chrystus Nadzieją Przyszłości”.

 • 26 maj – Ks. Biskup Ordynariusz mianuje Wiesława Tyburowskiego Prezesem POAK.

 • Kwiecień – zebranie sprawozdawczo-wyborcze POAK.

 • Styczeń – spotkanie opłatkowe.

 

 

 

2000

 • Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. – obchody święta patronalnego AK.

 • Wrzesień – nowym opiekunem zostaje ks. Artur Kostrząb.

 • 2000r. – pomoc w przygotowaniu oprawy uroczystych nabożeństw: Droga Krzyżowa, Triduum Paschalne, Boże Ciało, Intronizacja Obrazu Chrystusa Miłosiernego.

 • Styczeń – praca formacyjna w oparciu o „List św. Pawła do Rzymian”.

 

 

 

1999

 • Niedziela Chrystusa Króla – obchody święta patronalnego Akcji Katolickiej.

 • Listopad – włączenie się w ogólnopolski konkurs: „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze Narodu polskiego”.

 • 17 października – zorganizowanie wyjazdu do Ustronnej na nabożeństwo dziękczynne za beatyfikację S. Starowiejskiego – patrona AK diecezji rzeszowskiej.

 • 16 września – nowym opiekunem brzosteckiego POAK zostaje ks. Dariusz Miąsik. Rozpoczęcie cotygodniowej służby lektorskiej na niedzielnej Mszy św. o godzinie 8:30.

 • Wielki Post – włączenie się w nabożeństwa oraz organizację wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej.

 • Marzec – powstaje Komitet Budowy Krzyża Jubileuszowego, którego przewodniczącym zostaje członek POAK Jan Szybist.

 

 

 

1998

 • Opieka nad planszą „Ewangelizacji wizualnej” zawieszonej na murze wokół kościoła. Praca formacyjna w oparciu o encyklikę „Fides et ratio”.

 • 10 maja – organizacja zbiórki ofiar pieniężnych na budowę Instytutu Jana Pawła II w Rzeszowie.

 • 30 kwiecień – uroczyste spotkanie członków POAK, na którym ks. Mariusz Nowak wręczył legitymacje wydane przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (DIAK).

 • 28 marca – w czasie Mszy św. w Rzeszowie nastąpiło uroczyste przyjęcie członków brzosteckiego POAK do członkowstwa w diecezjalnej Akcji Katolickiej.

 • Luty – mianowanie przez Ks. Biskupa Ordynariusza Wiesława Nowickiego na Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Brzostku.

 • 17 styczeń – wybór trzech kandydatów na Prezesa Oddziału.

 • Styczeń – rozpoczęcie redagowania gazety parafialnej ŚWIATŁO, jako samodzielnego miesięcznika parafialnego.

 

 

 

1997

 • Grudzień – spotkanie opłatkowe grup i stowarzyszeń parafialnych.

 • 8 grudnia – decyzją Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej powołano Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) w Brzostku.

 • Spotkania z działaczami stowarzyszeń katolickich z Dębicy i Jasła.

 • Założono Klub Filmowy ARKA (staraniem p. Janusza Podgórskiego), przy którym działała wypożyczalnia kaset video i biblioteczka parafialna.

 • 17 lipca – pielgrzymka do Dębowca, Dukli i w Bieszczady.

 • 21 czerwca – pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej pod przewodnictwem ks. Stanisława Jamińskiego i ks. Krzysztofa Mielca.

 • 10-11 maja – Dni Skupienia w Myczkowcach.

 • 15 lutego – odbyło się diecezjalne spotkanie konferencyjne AK w Dębowcu.

 

 

 

1996

 • Grudzień – spotkanie opłatkowe grup i stowarzyszeń parafialnych.

 • 7 września – autokarowa pielgrzymka, pod przewodnictwem ks. proboszcza Czesława Szewczyka, po sanktuariach i świątyniach Polski południowej: Biecz, Limanowa, Kalwaria Zebrzydowska, Lipnica Murowana i Złota.

 • Czerwiec – rozpoczęcie redagowania gazety parafialnej ŚWIATŁO, jako miesięcznika, dodatku do tygodnika „Źródło”.

 • Na zebraniu 21 kwietnia wyłoniono tymczasowy Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, którego przewodniczącym został Wiesław Nowicki.

 

 

 

1995

 • 16 listopada – w Brzostku odbyło się spotkanie organizacyjne pod przewodnictwem ks. proboszcza Czesława Szewczyka, w związku z zapowiedzą Ks. Biskupa Ordynariusza, o powołaniu Akcji Katolickiej (AK) w diecezji.

 • 2 czerwca – dekret Ks. Biskupa Ordynariusza Rzeszowskiego o powołaniu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej.

 

 
[ Kalendarium ]  [ Pytania i odpowiedzi ]  [ Zarząd POAK ]  [ Formacja ]  [ Galeria zdjęć ]  [  E-mail ]