[ Kalendarium ]  [ Pytania i odpowiedzi ]  [ Zarząd POAK ]  [ Formacja ]  [ Galeria zdjęć ]  [  E-mail ]

 

 

Formacja

 

 

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

 

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się  członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa.

Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny  współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem.

Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i  kruchość moją.

Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie  w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu  Twojego Kościoła i Ojczyzny.

Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością  uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor  kultury i życia publicznego.

Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł  właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła  katolickiego.

Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był  dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i  wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w  jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

+ Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski - Patronowie  Akcji Katolickiej w Polsce. Módlcie się za nami.

 

 

 

 

 

 
[ Kalendarium ]  [ Pytania i odpowiedzi ]  [ Zarząd POAK ]  [ Formacja ]  [ Galeria zdjęć ]  [  E-mail ]